Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2009, br. 44, str. 505-511
Antropometrijska i sociodemografska obeležja lečenih alkoholičara
aZdravstveni centar 'Dr R. Simonović', Sombor
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju
Ključne reči: antropometrijska obeležja; sociodemografska obeležja; uhranjenost; alkoholičari
Sažetak
Alkoholizam je hronična, progresivna bolest, recidivantnog toka, koju karakteriše želja za pijenjem alkoholnih pića u cilju postizanja zadovoljstva. U kasnijoj fazi bolesti nastaju telesna i duševna oštećenja kao posledica prekomerne i dugotrajne upotrebe alkohola. Cilj rada je bio da utvrdi morfološke karakteristike, stanje uhranjenosti i sociodemografsku strukturu alkoholičara, kao i međusobnu povezanost ovih obeležja. Ispitano je 60 muškaraca koji se hospitalno leče zbog alkoholne zavisnosti na odeljenju za alkoholizam, narkomaniju i granična stanja, Zdravstvenog centra 'Dr R. Simonović' u Somboru. Merenje je izvršeno prema uputstvu i metodama Internacionalnog biološkog programa: visine tela, dužine noge, mase tela, širine ramena, širine karlice, širine grudnog koša, dubine grudnog koša i obima grudnog koša. Za procenu stepena uhranjenosti korišćen je Indeks telesne mase (BMI). Prosečna starost ispitanika je 49,1 godina, visokog su telesnog stasa (174,9 cm), normalno su uhranjeni (BMI = 24,57 kg/m2), završili su srednju školu (80%), nezaposleni su (po 80%), neoženjeni ili razvedeni (po 43,3%), češće žive na selu (63,3%), ranije su već lečeni od alkoholizma (86,7%), a u porodici je alkoholizam zastupljen sa 96,7% i najčešće je povezan sa poremećajem u strukturi ličnosti (56,7%).
Reference
Božić-Krstić, V. (1976) Neke fizičke osobine stanovništva SAP Vojvodine. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za biologiju, magistarski rad
Božić-Krstić, V., Pavlica, T., Rakić, R. (2004) Telesna visina odraslih Slovaka u Kisaču. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 39, str. 277-283
Cacciari, E., Milani, S., Balsamo, A., Dammacco, F., de Luca, F., Chiarelli, F., Pasquino, A.M., Tonini, G., Vanelli, M. (2002) Italian cross-sectional growth charts for height, weight and BMI (6-20 y). Eur J Clin Nutr, 56(2): 171-80
Doroški, M. (1997) Sudskopsihijatrijska analiza krivičnih dela u abnormnom i običnom pijanstvu. Novi Sad: Medicinski fakultet, magistarski rad
Gavrilović, Ž., Božić-Krstić, V. (1981) Morfofiziološke i biotipološke karakteristike odraslih i starih osoba. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 18, str. 33-80
Gavrilović, Ž., Božić-Krstić, V. (1974) Neke antropološke karakteristike srednjoškolske omladine. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 46, str. 161-172
Kapamadžija, B. (1989) Forenzička psihijatrija. Novi Sad: Dnevnik
Marić, J.K. (2005) Klinička psihijatrija. Beograd: Megraf
Oner, N., Vatansever, U., Sari, A., Ekuklu, E., Guzel, A., Karasalihoglu, S., Boris, N.W. (2004) Prevalence of underweight, overweight and obesity in Turkish adolescents. Swiss Med Wkly, 134(35-36): 529-33
Pavlica, T. (1996) Bioantropološke karakteristike odraslih stanovnika Srema. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za biologiju, magistarski rad
Pavlica, T., Božić-Krstić, V., Rakić, R. (2008) Body height and weight in adult population in Srem, Banat and Bačka (Vojvodina). Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 329-335
Pavlica, T., Božić-Krstić, V., Rakić, R. (2007) Antropološke karakteristike Crnogoraca u Vojvodini. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 167-177
Pavlica, T., Božić-Krstić, V., Rakić, R. (2004) Antropološke karakteristike odraslih Mađara u Vojvodini. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 39, str. 123-130
Petrović, D. (2000) Neuropsihijatrijski poremećaji izazvani alkoholom. u: Milovanović D., Đukić-Dejanović S. [ur.] Odabrana poglavlja iz psihijatrije, Beograd: Žeks, str. 114-31
Rakić, R., Božić-Krstić, V., Pavlica, T. (2008) Stanje uhranjenosti adolescenata u Somboru. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 336-341
Smolej-Narančić, N., Miličić, J., Rudan, P., Chaventre, A. (1983) Inter relations of the anthropological traits of the population of the Island of Silba, Yugoslavia. Coll Antropol, 7, str. 48-55, (Anthropological Poster Conference)
Tanner, J.M. (1988) Human growth and constitution. u: Harrison G.A, Tanner J.M., Pilbeam D.D. i Beker B.T. [ur.] Human biology, Oxford, itd: Oxford University Press / OUP, str. 338-435
Vlaškalić, Ž., Vlaški, M. (2005) Procena stanja uhranjenosti kod adolescenata u Somboru. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 40, str. 83-87
Vlaški, M. (1995) Psihopatološke karakteristike učinilaca seksualnih delikata. Novi Sad: Medicinski fakultet, magistarski rad
Weiner, J.S., McLourie, J.A., ur. (1969) Human biology: A guide to field methods: International biological programme. Oxford, UK, itd: Blackwell Scientific Publications
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 11.08.2009.

Povezani članci

Gl Antropol društva Jug (2004)
Antropološke karakteristike odraslih Mađara u Vojvodini
Pavlica Tatjana, i dr.

Gl Antropol društva Jug (2004)
Telesna visina odraslih Slovaka u Kisaču
Božić-Krstić Verica, i dr.

Gl Antropol društva Jug (2006)
Struktura povezanosti antropometrijskih karakteristika i deformiteta lokomotornog sistema adolescenata
Vlaškalić Živko, i dr.

prikaži sve [103]