Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Frekvencija angularnih deformiteta zgloba koljena kod školske djece u odnosu na pol i uzrasno doba
aFakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić, Crna Gora
bVojska Crne Gore
Sažetak
Predmet ovog istraživanja su angularni deformiteti zgloba koljena kod učenika/ca mlađeg adolescentnog doba. Cilj istraživanja odnosi se na utvrđivanje frekvencije, strukture i veličine poremećaja statike zgloba koljena u frontalnoj ravni, zavisno od pola i uzrasnog doba. Uzorak je brojao 251 ispitanika, a izvučen je iz populacije učenika osnovne škole, starosti 10, 12 i 14 godina. Ovaj period je jedan od najosetljivijih u razvoju mladih. Karakteriše ga nagla promjena načina i dinamike življenja, ali i pojačana pojava posturalnih poremećaja (Radisavljević, 2001; Kosinac, 2005). Za procjenu statusa zgloba koljena odabrali smo dvije varijable: 'X' noge (genua valga) i 'O' noge (genua vara). Varijable za procjenu stanja i strukture postojećih deformiteta podvrgnute su metodi somatoskopije i testu 'voljne' kontrakcije mišića (Radisavljević, 2001; Jovović, 1999). Najveća frekvencija angularnih poremećaja zgloba koljena kod djevojčica je u uzrastu od 12, a dječaka od 14 godina. Kod oba pola i sve tri uzrasne grupe 'O' noge su zastupljene u nešto većem procentu. Najveća učestalost odstupanja od normale čine funkcionalni poremećaji, koji se primjenom aktivnih i pasivnih mjera u velikoj mjeri mogu uspješno korigovati.
Reference
Bogdanović, Z., Aćimović, D., Živković, M. (2010) Držanje tela u zavisnosti od prisustva deformiteta donjih ekstremiteta. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 403-409
Bošković, M. (1989) Anatomija čoveka. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Echarri, J.J., Bazeboso, A.J., Guillém-Grima, F. (2008) Rachitic deformities of lower members in congolese children. Anales del sistema sanitario de Navarra, 31(3): 235-40
Joo, S.Y., Park, H.W., Park, K.B., Kim, B.S., Park, J.S., Kim, H.W. (2007) A New Classification for Idiopathic Genu Vara. Yonsei Medical Journal, 48(5): 833
Jovović, V. (1997) Frekvencija postularnih poremećaja zgloba koljena kod mladih adolescenata. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 33, str. 209-213
Jovović, V. (2008) Korektivna gimnastika sa kineziterapijom. Nikšić: Filozofski fakultet
Jovović, V. (1999) Tjelesni deformiteti adolescenata. Nikšić: Filozofski fakultet - Odsijek za fizičku kulturu
Kosinac, Z. (2005) Kineziterapija sustava za kretanje. Split: Sveučilište u Splitu - Udruga za šport i rekreaciju djece i mladeži grada Splita
Kozarov, G. (1986) Fizički razvoj školske djece i omladine. Niš: Medicinski fakultet - Biološki institut
Medojević, S., Jakšić, D. (2007) Razlike u posturalnim poremećajima između devojčica i dečaka od 7-15 godina na teritoriji Vojvodine. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 49-55
Radisavljević, M. (2001) Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Beograd: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta
Sabo, E. (2008) Oblik nogu i držanje stopala dece predškolskog uzrasta u Novom Sadu. Pedagoška stvarnost, vol. 54, br. 1-2, str. 108-113
Tineshev, S. (2009) Karakteristike polnog sazrevanja adolescenata iz regiona jugoistočnih Rodopskih planina u dobu 7-17 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 307-316
Vlaškalić, Ž., Božić-Krstić, V., Obradović, D., Srdić, B. (2006) Struktura povezanosti antropometrijskih karakteristika i deformiteta lokomotornog sistema adolescenata. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 41, str. 213-221
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gads1247001J
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2013.