Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2011, br. 46, str. 369-376
Oscilacije devijacija kičmenog stuba kod školske djece zavisno od uzrasnog doba
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić, Crna Gora
Sažetak
Cilj istraživanja je da se utvrdi frekvencija, veličina i struktura tjelesnih poremećaja kičmenog stuba kod školske djece. Uzorak je brojao 251 ispitanika i to 116 dječaka i 135 djevojčica. Ispitivanje je sprovedeno u tri osnovne škole u Nikšiću: 'R. Cizmović', 'B. Labudović' i 'M. Lajović-Lalatović'. Programom ispitivanja obuhvaćena su tri uzrasna perioda predpubertetskog i pubertetskog doba. Uzorak ispitanika izvučen je iz populacije učenika IV, VI i VIII razreda, starosti 10, 12 i 14 godina. Ovaj period je jedan od najosetljivijih u razvoju dječjeg organizma. Karakteriše ga nagla promjena načina i dinamike življenja, ali i pojačana pojava tjelesnih poremećaja (Radisavljević, 1995; Ulić, 1995). Ako se odgovarajućim mjerama njihova progresija ne zaustavi mogu se razviti do definitivnih deformiteta, sa nesagledivim posljedicama (Pećina i Kristofić, 1983). Procjena statusa kičmenog stuba izvršena je primjenom kombinovanih metoda i tehnika mjerenja: metode somatoskopije, Adamsovog testa, testa 'voljne' kontrakcije mišića i testa položaja u visu. Kod oba pola najprisutniji poremećaji kičmenog stuba su u frontalnoj ravni. Najveća frekvencija poremećaja kod djevojčica je u uzrastu od 12, a dječaka od 14 godina. Kod oba pola najveći procenat odstupanja od normale čine funkcionalni poremećaji, koji se odgovarajućim tjelesnim tretmanom mogu uspješno korigovati.
Reference
Jovović, V. (1999) Tjelesni deformiteti adolescenata. Nikšić: Filozofski fakultet - Odsijek za fizičku kulturu
Jovović, V. (2008) Korektivna gimnastika sa kineziterapijom. Nikšić: Filozofski fakultet
Kozarov, G. (1986) Fizički razvoj školske djece i omladine. Niš: Medicinski fakultet - Biološki institut
Krsmanović, R., i dr. (1995) Povezanost tjelesne visine i tjelesne težine sa parametrima pravilnog držanja tijela. Fizička kultura, Podgorica, 1-2, str. 90-95
Medojević, S., Jakšić, D. (2007) Razlike u posturalnim poremećajima između devojčica i dečaka od 7-15 godina na teritoriji Vojvodine. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 49-55
Nićin, Đ.A. (2000) Antropomotorika - teorija. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Pećina, M., Kristofić, I. (1983) Telesni odgoj u prevenciji i liječenju skoliotičnih držanja i skolioza. Fizička kultura, Podgorica, vol. 4, br. 3, str. 93-105
Radisavljević, M. (2001) Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Beograd: FSFV
Radisavljević, M., Koturović, Lj., Aranđelović, M. (1982) Prilog proučavanju statusa stopala učenika prvog razreda osnovne škole iz različitih socio-ekonomskih sredina. Fizička kultura, Beograd, 5, str. 466-469
Radisavljević, M. (1995) Skolioza i fizičko vaspitanje. Fizička kultura, vol. 49, br. 3-4, str. 261-268
Taimela, S., Kujala, U.M., Salminen, J.J., Viljanen, T. (1997) The prevalence of low back pain among children and adolescents. A nationwide, cohort-based questionnaire survey in Finland. Spine, 22(10): 1132-6
Tineshev, S. (2009) Karakteristike polnog sazrevanja adolescenata iz regiona jugoistočnih Rodopskih planina u dobu 7-17 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 307-316
Ulić, D. (1995) Efekti programiranog korektivnog rada na promjeni kičmenog stuba u frontalnoj ravni. Fizička kultura, Podgorica, 1-2, 96-98
Velitčenko, K.V. (1993) Fizkul'tura bez travm. Moskva: Biblioteka učitelja fizičeskoj kuljturi
Watson, K.D., Papageorgiou, A.C., Jones, G.T., Taylor, S., Symmons, D.P.M., Silman, A.J., Macfarlane, G.J. (2002) Low back pain in schoolchildren: Occurrence and characteristics. Pain, 97(1-2): 87-92
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.