Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Timočki medicinski glasnik
2018, vol. 43, br. 3, str. 100-107
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 01/02/2019
doi: 10.5937/tmg1803100V
Zastupljenost posturalnih poremećaja kod dece mlađeg školskog uzrasta
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: vukicevicveljko9@gmail.com

Sažetak

Cilj istraživanja je bila procena posturalnog statusa dece mlađeg školskog uzrasta Osnovne škole 'Ivo Lola Ribar' iz Novog Sada. Uzorak ispitanika čini 61 učenik prvog razreda, 33 dečaka i 28 devojčica hronološke starosti 8,5 godine. Za procenu posturalnog statusa primenjena je modifikovana vizuelna metoda Napoleona Volanskog. Rezultati istraživanja pokazuju da ispitanici nemaju znatno odstupanje od dobrog držanja tela kada su u pitanju kifo-lordoza i ravna leđa, a dijagnostikovana su kako mala tako i znatna odstupanja od dobrog držanja kod kifotičnog i lordotičnog lošeg držanja tela. U odnosu na pol, dobro držanje ima 84,8 % dečaka, što je manje od devojčica - 92,9 %. Kod posturalnih poremećaja u frontalnoj ravni najzastupljenija je desna grudna skolioza gde je nadjena statistički značajna razlika između polova. Kod deformiteta grudnog koša dominirale su izdubljene grudi (pectus excavatus) - 83,6%. Najmanje zastupljen poremećaj grudnog koša u ispitivanom uzorku su ispupčene grudi (pectus carinatus). Razlike u polu nisu statistički značajne. Najzastupljeniji posturalni poremećaj nogu u ukupnom uzorku ispitanika su ' X' noge (Genu valgum), bez statitički značajne razlike u polnoj strukturi. Najmanje zastupljen posturalni poremećaj nogu bio je 'O' noge (Genu varum).

Ključne reči

Posturalni poremećaji; skolioza; kifoza; lordoza; genu valgum; genu varum

Reference

Bogdanović, Z., Koničanin, A. (2009) Prisustvo deformiteta donjih ekstremiteta u zavisnosti od pripadnosti polu. u: 'Sport i zdravlje', Zbornih naučnih i stručnih radova, Tuzla: Univerzitet u Tuzli - Fakultet za tjelesni odgoj i sport, p. 101-105
Bogdanović, Z., Milenković, S. (2008) Morfološki prostor i posturalni poremećaji kod mlađeg školskog uzrasta. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 371-378
Durutović-Mozetić, M., Đurić, V., Kaurin-Miletić, S., Stanković, M., Marić, D. (2012) Fizijatar u preventivi posturalnih poremećaja - Dils projekat u Šapcu. u: Milica Lazović [ur.] Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem 12 u, Beograd: Narodna biblioteka Srbije, p. 85-86
Đokić, Z., Stojanović, M. (2010) Morfološke karakteristike i posturalni status dece od 9 do 12 godina na području Sremske Mitrovice. Opšta medicina, vol. 16, br. 1-2, str. 41-49
Đorđić, V. (2007) Posturalni status predškolske dece. u: Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, p. 155-202
Madić, D. (2006) Posturalni status predškolske dece. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, p. 185-191
Medojević, S., Jakšić, D. (2007) Razlike u posturalnim poremećajima između devojčica i dečaka od 7-15 godina na teritoriji Vojvodine. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 49-55
Nitzschke, E., Hildenbrand, M. (1990) Epidemiology of kyphosis in school children. Orthop Ihre Grenzgeb, 128 (5): 477-481
Protić-Gava, B. (2008) Frequency of impaired bodily posture in the BMI categories and its share according to gender. u: roceedings of the International Symposium Research and Education in Innovation Era. Arad: 'Aurel Vlaicu' University, p. 559-564
Protić-Gava, B., Bošković, K., Krsmanović, T., Romanov, R. (2009) The relationship between pelvis posture and lower extremities in young schoolchildren. u: Mikalački M. [ur.] International Scientific Conference Exercise and Quality of Life (1), Novi Sad, str. 447-452
Protić-Gava, B., Krsmanovi, ć.T., Jevtić, N., Kadović, V., Romanov, R. (2009) Postural Disorders in Sagital Plane and Deferences According to Gender. Fizička kultura, 134-137; (2): 37
Protić-Gava, B., Romanov, R. (2008) The difference in vertebral column/spinal status in younger school children with respect to gender. Fizička kultura, Skopje, 36, (2), 245-247
Protić-Gava, B., Krneta, Ž., Bošković, K., Romanov, R. (2010) Efekti programiranog vežbanja na status kičmenog stuba osmogodišnje dece Novog Sada. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 365-374
Radisavljević, M. (2001) Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Beograd: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Sabo, E. (2006) Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji Vojvodine. u: Interdisciplinarna naučna konferencija sa medunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 97-100
Simov, S.B., Minić, S.M., Stojanović, D.O. (2011) Učestalost pojave lošeg držanja tela i ravnih stopala kod dece predškolskog uzrasta # The incidence of bad posture and flat feet in preschool children. Apollinem medicum et aesculapium, vol. 9, br. 2, str. 5-8
Vuković, J.A. (1999) Zavisnost posturalnih promena u odnosu na morfološki status učenika mladeg školskog uzrasta. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Magistarski rad