Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Medicinski pregled
2013, vol. 66, br. 5-6, str. 221-224
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 11/07/2013
doi: 10.2298/MPNS1306221B
Adaptirana fizička aktivnost u prevenciji i lečenju osteoporoze
aKlinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cKlinički centar Srbije, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd

Sažetak

Uvod. Osteoporoza je sistemska bolest skeleta koju karakteriše progresivni gubitak koštane gustine, koja je sa godinama starosti praćena mnogobrojnim komplikacijama. Epidemiologija. Izračunato je da je 2010. godine u svetu bilo 25% žena i 4% muškaraca starijih od 50 godina sa osteoporozom. Pretpostavlja se da će se na svakih deset godina u 21. veku broj obolelih uvećavati za 30%. Mnogo je razloga za to - svetska populacija postaje sve starija, ishrana sve siromašnija vitaminima i mineralima a fizička aktivnost je sve manja. Kvalitet i kvantitet koštanog tkiva. Kosti u razvoju mnogo bolje odgovaraju na mehaničko opterećenje i fizičku aktivnost nego zrele kosti. To ukazuje da vežbanje u ranom detinjstvu može biti važan faktor u prevenciji osteoporoze u kasnijem životu. Važno je napomenuti i da kvalitet kosti koji se postigao vežbanjem ne može trajno da se održava ukoliko se to ne podržava fizičkom aktivnosti kasnije u životu. Adaptirana fizička aktivnost predstavlja individualno prilagođenu fizičku aktivnost prema psihosomatskim mogućnostima osobe kao i prema cilju koji treba da se postigne. Primenjiva je u svakom životnom dobu sa ciljem održavanja čvrste kosti i smanjenja rizika za prelom kosti. Adaptirana fizička aktivnost različita je za muškarce i žene, za različito životno doba, kao i za pojedine osobe. Aerobne vežbe, koje dovode do ubrzanja disanja, ubrzanog rada srca i lakog znojenja, vežbe sa opterećenjem i vežbe protiv otpora - sa istezanjem elastičnih traka, za ruke, noge i trup dokazano povećavaju koštanu gustinu i popravljaju čvrstinu kosti. Vežbe koordinacije i balansa važne su u individualnom programu vežbanja. Objašnjenje dejstva adaptirane fizičke aktivnosti je osnova za teoriju kontrole i modulacije gubitka koštane gustine, mišićne snage, koordinacije i balansa. Fizička aktivnost veoma efikasno smanjuje nivo sklerostina za koji znamo da je inhibitor koštane izgradnje. Isto tako, fizički trening podiže nivo faktora rasta sličnog insulinu, što ima veoma dobar pozitivni efekat na formiranje kosti. Zaključak. Adaptirana fizička aktivnost ima za cilj što bolju izgradnju kosti u mladosti, u odraslom dobu očuvanje koštane mase, a u starosti sprečavanje gubitka kosti, smanjenje rizika od pada kao i rizika za nastanak preloma, odnosno da prouzrokovanu onesposobljenost svede na minimum i poboljša kvalitet života.

Ključne reči

Fizička aktivnost; Osteoporoza + terapija; Osteoporoza + prevencija i kontrola; Gustina kosti; Insulinu sličan faktor rasta I; Adolescent; Dete; Postura; Sedeći način života

Reference

Ashe, M.C., Liu-Ambrose, T.Y.L., Cooper, D.M.L., Khan, K.M., McKay, H.A. (2008) Muscle power is related to tibial bone strength in older women. Osteoporosis International, 19(12): 1725-1732
Beaudreuil, J. (2006) Nonpharmacological treatments for osteoporosis. Annales de réadaptation et de médecine physique, 49(8): 581-8
Boskovic, K. (2012) Impact of emotional disorders on functional recovery after osteoporotic hip fracture. Ann Rheum Dis, Suppl 3
Boskovic, K.M., Todorovic-Tomasevic, S., Zvekic-Svorcan, J.S., Simic, D.S., Knezevic, A.L. (2012) General Health Related Quality of Life in Patients with Osteoporosis. Osteoporosis International, vol. 23, br. 2, str. S189-S189
Boškovic, K., Naumovic, N., Tomaševic, S., Lazarević, M., Devečerski, G., Knežević, A. (2009) Osteoporoza i reumatske bolesti. Balneoclimatologia, 35(Suppl 3):7-13
Bošković, K., Osteoporoza, U., Pjević, M., Kojadinović, Ž., Simić, S., Patarica-Huber, E., Jovanović, L., Bošković, K. (2011) Interaktivni priručnik: lečenje hroničnog bola kod odraslih. Novi Sad: Medicinski fakultet
Bošković, K., Erdeljan, B., Janković, T., Lazarević, M., Stojković, S. (2007) Procena kvaliteta života kod bolesnika sa smanjenom koštanom gustinom. Balneoclimatologia, Suppl 2
Cangussu, L., Nahas-Neto, J., Nahas, E.P., Barral, A.R., Buttros, D., Uemura, G. (2012) Evaluation of postural balance in postmenopausal women and its relationship with bone mineral density- a cross sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders, 13(1): 2
Compston, J., Cooper, A., Cooper, C., Francis, R., Kanis, J.A., Marsh, D., McCloskey, E.V., Reid, D.M., Selby, P., Wilkins, M. (2009) Guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women and men from the age of 50 years in the UK. Maturitas, 62(2): 105-8
Compston, J. (2009) Monitoring osteoporosis treatment. Best practice & research. Clinical rheumatology, 23(6): 781-8
Cvjetković-Bošnjak, M., Knežević, A., Soldatović-Stajić, B. (2000) Depresije u osoba starije životne dobi. Medicinski pregled, vol. 53, br. 3-4, str. 184-186
Kohrt, W.M., Bloomfield, A.S. (2004) Little KD, Nelson ME, Yngling VR. ACSM Position Stand: physical activity and bone health. Medicine and Science adults: cross-sectional data from the Nakanojo Study. Osteoporos Int, 18: 285-293
Madić, D., Obradović, B., Smajić, M., Obradović, J., Marić, D., Bošković, K. (2010) Status mineralnog koštanog sadržaja i telesne kompozicije dečaka koji se intenzivno bave fizičkim vežbanjem. Vojnosanitetski pregled, vol. 67, br. 5, str. 386-390
Obradović, B., Madić, D., Milošević, Z., Maksimović, N., Mikalački, M., Kovačev-Zavišić, B. (2009) Uticaj različitih kinezioloških tretmana na telesnu kompoziciju i mineralni koštani sadržaj dečaka prepubertetskog uzrasta. Medicinski pregled, vol. 62, br. 1-2, str. 23-26
Protić-Gava, B., Krneta, Ž., Bošković, K., Romanov, R. (2010) Efekti programiranog vežbanja na status kičmenog stuba osmogodišnje dece Novog Sada. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 365-374
Rautava, E., Lehtonen-Veromaa, M., Kautiainen, H., Kajander, S., Heinonen, O.J., Viikari, J., Möttönen, T. (2007) The reduction of physical activity reflects on the bone mass among young females: a follow-up study of 142 adolescent girls. Osteoporosis International, 18(7): 915-922
Smulders, E., van Lankveld, W., Laan, R., Duysens, J., Weerdesteyn, V. (2011) Does osteoporosis predispose falls? A study on obstacle avoidance and balance confidence. BMC musculoskeletal disorders, 12: 1
The North American Menopause Society (2010) NAMS continuing medical education activity. Menopause, 17(1): 23-24
Young, C.M., Weeks, B.K., Beck, B.R. (2007) Simple, novel physical activity maintains proximal femur bone mineral density, and improves muscle strength and balance in sedentary, postmenopausal Caucasian women. Osteoporosis International, 18(10): 1379-1387
Zvekić-Svorcan, J., Janković, T., Lazarević, M., Bošković, K., Subin-Teodosijević, S., Filipov, P. (2011) Učestalost vertebralnih fraktura kod pacijenata sa smanjenom koštanom gustinom: analiza rezultata iz bonlink. Acta Rheumatol Belgrad, 41(1): 121