Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2013, vol. 62, br. 2, str. 294-303
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/09/2013
Efektivno vreme rada dece na usmerenim telesnim aktivnostima u vrtiću
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

e-adresa: milenkojankovic@live.com

Sažetak

Sprovedeno istraživanje je imalo za cilj utvrđivanje efektivnog vremena rada dece na usmerenim telesnim aktivnostima u vrtiću, a to podrazumeva praćenje trajanje usmerenih telesnih aktivnosti i motoričku angažovanost dece tokom svakog dela u strukturi aktivnosti. Uzorak za ovo istraživanje je činilo 166 (84 dečaka i 82 devojčice) ispitanika pripremnog predškolskog programa, koji je odabran iz pet novosadskih vrtića. Za praćenje trajanja aktivnosti i angažovanosti dece korišćen je hronometar, a za sve podatke prikazani su osnovni deskriptivni statistici. Istraživanjem je utvrđeno da aktivnosti u proseku traju 1.794,8 sekundi (29,55 minuta), a da su deca tokom aktivnosti prosečno motorički angažovana 1.024,1 sekundu (17,07 minuta). Motorička angažovanost u odnosu na trajanje usmerenih telesnih aktivnosti je najveća u pripremnom delu (22,9%), dok je najmanja u glavnom B-delu aktivnosti (5,7%).

Ključne reči

Reference

Arunović, D., Novaković, M., Tomić, Z. (1979) Opterećenost i angažovanost učenika na času fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, br. 5, str. 372-379
Dragić, B., Nikolić, B., Bećarević, K., Veselinović, N. (2010) Intenzitet i aktivno vreme na času fizičkog vaspitanja primenom dopunskih vežbi. u: Fis komunikacije, Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 628-633
Findak, V., Delija, K., Mraković, M., Metikoš, D. (1996) Racionalizacija vremena na satu tjelesne i zdravstvene kulture u predškoli - mlađa dobna skupina. Kineziologija, 28 (1), 20-24
Ismail, A.H., Gruber, J.J. (1971) Integrated development: Motor aptitude and intellectual performance. Columbus, OH, itd: Charles Merrill Publishing
Ismail, A.H., Kane, J.E., Kirkendall, D.R. (1976) Povezanost između intelektualnih i neintelektualnih varijabli. Kineziologija, Zagreb, vol. 6, br. 1-2, str. 37-45
Ivanić, S. (1969) Aktivnost učenika na časovima fizičkog vežbanja kroz prizmu naših istraživanja. Fizička kultura, 23(1-2): 11-14
Krsmanović, B. (2002) Aktivnost i angažovanost učenika na času fizičkog vaspitanja. Zbornik radova Fakulteta za fizičku kulturu u Novom Sadu, br. 6, 25-31
Krsmanović, B., Berković, L. (1999) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Moore, L.L., Nguyen, U.S., Rothman, K.J., Cupples, L.A., Ellison, R.C. (1995) Preschool physical activity level and change in body fatness in young children. The Framingham Children's Study. American journal of epidemiology, 142(9): 982-8
Protić-Gava, B., Krneta, Ž., Bošković, K., Romanov, R. (2010) Efekti programiranog vežbanja na status kičmenog stuba osmogodišnje dece Novog Sada. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 365-374
Ružić, E., Marincel, M., Runjić, K. (2006) Efektivno vježbanje na satu tjelesne i zdravstvene kulture u predškolskom odgoju. u: Kvaliteta rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije, 15. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, (327-331)
World Health Organization (2010) Global recommendations on physical activity for health. Geneve: World Health Organization