Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
TIMS. Acta
2014, vol. 8, br. 2, str. 129-135
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 22/10/2014
doi: 10.5937/timsact8-5000
Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji Novog Sada
aUniverzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
bKarate klub ,,Hajken', Kikinda

e-adresa: romana.romanov@tims.edu.rs, dusan.stupar@tims.edu.rs, bojan.medjedovic@tims.edu.rs, dejan_brkin@yahoo.com

Sažetak

Na teritoriji Novog Sada sprovedeno je istraživanje u predškolskim ustanovama 'Radosno detinjstvo'' na uzorku od 423 ispitanika oba pola, uzrasta šest i sedam godina. Predmet ovog rada predstavljaju posturalni poremećaji kičmenog stuba u sagitalnoj i frontalnoj ravni, kao i status stopala. Cilj istraživanja je da se utvrdi učestalost poremećaja posturalnog statusa kičmenog stuba (kifotično, lordotično i skoliotično loše držanje) i odstupanje od normalnog statusa stopala, te analiza razlika u odnosu na polni dimorfizam. Status stopala utvrđen je metodom kompjuterizovane digitalizovane podografije - aparatom Pedikom, a procena posturalnog statusa kičmenog stuba vršen je SpineScan portabl uređajem. Podaci su obrađeni prema frekvenciji pojavljivanja za procenu kičmenog statusa, statusa stopala, odnosno po polu. Značajnost razlike u odnosu na pol utvrđena je Hi-kvadrat testom. Rezultati ukazuju na to da je u ispitivanoj populaciji najzastupljenije lordotično loše držanje, 41,31% kod ispitanika i 36,66% kod ispitanica. Statistički značajna razlika, u odnosu na polni dimorfizam, ustanovljena je za parametar skoliotično loše držanje (p=0,008). Kada je reč o odstupanju od normalnog statusa stopala, kod ispitivane populacije, spušteno stopalo I stepena zastupljeno sa 43,23%, spušteno stopalo II stepena zastupljeno sa 16,66%, a izdubljeno stopalo zastupljeno sa 10,16%. Kvantitativni rezultati istraživanja ukazuju na potrebu primene korektivne gimnastike u cilju korekcije, ali i prevencije posturalnih poremećaja uvođenjem iste kao svakodnevne usmerene aktivnosti predškolske populacije.

Ključne reči

Reference

Cvetković, N., Perić, D. (2009) Effects of specific games directed at the prevention of flat feet in pre-school children. Sport-Science & Practice, 1(1): 45-5
Demeši, D.Č., Mikov, A. (2012) Posturalni status dece predškolskog i ranog školskog uzrasta. u: Zbornik radova 12 kongres Fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem 'Metodološki pristupi - rezultati i dileme u rehabilitaciji', Vrnjačka Banja, : 65-69
Đorđić, V. (2007) Posturalni status predškolske dece. u: Bala G. [ur.] Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 153-199
Filo, O., Schechtmann, A., Ovadia, D., Fishkin, M., Wientroub, S. (2009) Efficient school screening for idiopathic scoliosis applying SpineScan. Orthopaedic proceedings: A supplement to the bone & joint journal, 91-B no. SUP III 433
Kaplan, Y., Barak, Y., Spieler, N. (2009) Intertester Reliability of Spinal Range of Movement Using the SpineScanTM measuring Device. u: Annual Meeting of the Israel Orthopaedic Association (29th), Israel, 110
Lafond, D., Descarreaux, M., Normand, M.C., Harrison, D.E. (2007) Postural development in school children: A cross-sectional study. Chiropra Osteopat, (4): 15-21
Mcevoy, M.P., Grimmer, K. (2005) Reliability of upright posture measurements in primary school children. BMC musculoskeletal disorders, 6: 35
Mihajlović, I., Smajić, M., Sente, J. (2010) Učestalost deformiteta stopala kod devojčica predškolskog uzrasta. Vojnosanitetski pregled, vol. 67, br. 11, str. 928-932
Milošević, Z., Obradović, B. (2008) Posturalni status dece novosadskih predškolskih ustanova uzrasta 7 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 301-309
Obradović, B., Milošević, Z. (2008) Posturalni status dece novosadskih predškolskih ustanova uzrasta 6 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 310-318
Popova-Ramova, E., Lazović, M., Poposka, A. (2010) Tretman deformiteta kičme tri dimenzionalnim metodom Schrot. u: Lazović M. [ur.] Zbornik radova sa 10. kongresa fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Kladovo: Udruženje fizijatara Srbije, : 270-274
Protić-Gava, B., Krneta, Ž. (2010) Posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta četiri okruga Vojvodine. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 375-383
Sabo, E. (2006) Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji AP Vojvodine. Fizička kultura, vol. 60, br. 2, str. 157-164
Savić, K., Demeši, Č. (2006) Loše držanje tela i deformiteti kičmenog stuba u razvojnom dobu. u: Edukativni seminar - Ortopedski problemi u pedijatriji, Novi Sad: Medicinski fakultet, : 18-25
Simov, S.B., Minić, S.M., Stojanović, D.O. (2011) Učestalost pojave lošeg držanja tela i ravnih stopala kod dece predškolskog uzrasta. Apollinem medicum et aesculapium, vol. 9, br. 2, str. 5-8
Tot, J. (2001) Posturalni status dece predškolskog uzrasta u Novom Sadu. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Diplomski rad