Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Motoričke sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta - razlike u odnosu na uzrast
aUniverzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet, Užice
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Pedagoški fakultet, Bijeljina, Republika Srpska, BiH

e-adresaslobodan.b.pavlovic@gmail.com, marinkovicdragan@hotmail.com, nebojsa.mitrovic@pfb.ues.rs.ba
Sažetak
Fizičko obrazovanje od najranijeg uzrasta u predškolskim ustanovama, preko osnovnih i srednjih škola je jedino mesto gde deca mogu napravi način da u svoje sportska znanja, veštine, ponašanje što je neophodno kako bi nastavili kontinuitet fizičke aktivnosti u odraslom dobu. Vreme u osnovnoj školi je period kada se kod učenika događaju velike promene u celokupnom razvojnom statusu, te stoga fizičko vaspitanje ima fundamentalnu ulogu za razvoj svih psihosomatskih karakteristika dece. Prilikom koncipiranja časova fizičkog vaspitanja poseban akcenat se stavlja na razvoj motoričkih sposobnosti. Cilj ovog istraživačkog rada, se odnosi na utvrđivanje postojanja razlika u motoričkom prostoru dece osnovnoškolskog uzrasta u odnosu na uzrast. Uzorak je sačinjavao 231 ispitanik koji su pohađali 3., 4., 5., i 6. razred (starosti 11 ± 1,6 godina) od kojih je dečaka (N = 109; TV = 147,6 ± 7; TM = 39,6 ± 7,1) devojčica (N = 122; TV = 148,3 ± 5,9; TM = 40 ± 5,3). Svi ispitanici su bili učenici sa teritorije zlatiborskog okruga i sa potpisanom dozvolom za obavljanje testiranja od strane oba roditelja. Motoričke sposobnosti procenjivane su motoričkim testovima koji su značajno obuhvatniji od dosada primenjivanih u školskom fizičkom vaspitanju, a sve u cilju dobijanja realnije slike o proceni motoričkog prostora dece. Prikazani rezultati ukazuju na postojanje razlika između grupa ispitanika kod oba pola na generalnom nivou, kao i na pojedinačne razlike unutar motoričkog prostora. Ove razlike su više izražene kod dečaka (F = 5,92; P = 0,00) nego kod devojčica (F = 4,79; P = 0,00). Statistički značajna razlika kod dečaka je konstatovana u varijablama "Taping rukom", "Pljesak rukama", "Bacanje košarkaške lopte", "Trčanje na 30 m leteći start", "Vis u zgibu" i "Podizanje trupa". Kod devojčica statistički značajne razlike su ispoljene u varijablama "Bacanje košarkaške lopte", "Trčanje na 30 m leteći start" i "Podizanje trupa". Vrednost ovog rada se ogleda i u tome što je tokom testiranja korišćen veliki broj testova za procenu motoričkog prostora ispitanika, a sve sa ciljem kako bi se došlo do kompletnije slike o postojanju razlika između grupa podeljenih po polu i uzrastu. Važnost testiranja i uočavanja razlika u motoričkim sposobnostima i njihovo praćenje predstavlja jednu od važnijih aktivnosti tokom nastave fizičkog vaspitanja, a sve u cilju adekvatnog programiranja nastave, ali i praćenja motoričkog razvoja.
Reference
Bala, G., Kiš, M., Popović, B. (1996) Trening u razvoju motoričkog ponašanja male dece (The coaching at the development of motor behaviour of small children). Godišnjak Fakulteta fizičke kulture, 8, 83-87
Buišić, S., Cvejić, D., Živković-Vuković, A.J., Pejović, T. (2013) Quantitative differences in motor abilities and basic anthropometrics characteristics of boys and girls from fourth grade of primary school. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 48, str. 121-127
Clark, J.E., Metcalf, J.S. (2002) The mountain of motor development: A metaphor. u: Clark J.E; Humphrey J.H. [ur.] Motor development: Research and reviews, Reston, VA: National Association for Sport and Physical Education, volume 2, 163-190
de Privitellio, S., Jogunica, R., Gulan, G., Boschi, V. (2007) Utjecaj sportskog programa na promjene motoričkih sposobnosti predškolaca. Medicina, 43, 204-209
Drabik, J. (1996) Children and sports training. Island Pond, VT: Stadion Publishing Company, Inc
Gredelj, M., Hošek, A., Horga, S., Viskić-Štalec, N., Metikoš, D., Marčelja, D. (1973) Metrijske karakteristike testova za procenu faktora reorganizacije stereotipa gibanja / the metric characteristics of test for the evaluation of the reorganization factors of the bending stereotype. Kineziologija, Zagreb, 3 (2), 29-36
Horvat, T., Vuleta, D. (2002) Razlike u nekim motoričkim sposobnostima između učenika 5-8. razreda O.Š. 'Josipa Račića' i učenika 5-8 razreda u OŠ u Hrvatskoj. u: Findak V. [ur.] Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske 'Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije', Zagreb: Hrvatski kineziološki savez
Katić, R., Miletić, Đ., Maleš, B., Grgantov, Z., Krstulović, S. (2005) Antropološki skolopovi sportaša. Split: Fakultet PMZK
Kerić, M., Ujsasi, D. (2014) Kvantitativne razlike u motoričkim sposobnostima učenika viših razreda osnovne škole. TIMS Acta, vol. 8, br. 1, str. 23-30
Malina, R.M., Koziel, S., Bielicki, T. (1999) Variation in subcutaneous adipose tissue distribution associated with age, sex, and maturation. American Journal of Human Biology, 11(2): 189-200, 10.1002/(sici)1520-6300(1999)11:2<189::aid-ajhb7>3.0.co;2-#
Matić, M. (1978) Čas telesnog vaspitanja. Beograd: NIP Partizan
Metikoš, D., Grdelj, M., Momirović, K. (1979) Struktura motoričkih sposobnosti. Kineziologija, Zagreb, 9 (1-2), 25-50
Momirović, K., i sar. (1966) Utjecaj latentnih antropometrijskih varijabli na orijentaciju i selekciju vrhunskih sportaša. Izveštaj naučno-istraživačkog projekta. Zagreb: Visoka škola za fizičku kulturu / PE College
Nićin, D. (2000) Antropomotorika. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Pavlović, S. (2016) Prediktori fizičke aktivnosti na času fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
Sabolč, H., Lepeš, J. (2012) Razlike u motoričkim sposobnostima i telesnoj kompoziciji između dečaka i devojčica od 7 godina. Sportske nauke i zdravlje - APEIRON, 3(1): 75-79
Smajić, M., Marinković, A., Đorđić, V., Čokorilo, N., Gušić, M., Štajer, V. (2017) Razlike u morfološkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima devojčica i dečaka mlađeg školskog uzrasta. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 52, str. 83-93
Stojanović, M., Momirović, K., Vukosavljević, R., Solarić, S. (1975) Struktura antropometrijskih dimenzija. Kineziologija, Zagreb, vol. 5, br. 1-2, str. 193-205
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRPFU2022181P
primljen: 12.06.2020.
prihvaćen: 01.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2021.
Creative Commons License 4.0