Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, br. 36, str. 74-83
Organska proizvodnja lekovitog i aromatičnog bilja u Republici Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Ključne reči: organska proizvodnja; površine; lekovite i aromatične vrste; proizvođači; cena
Sažetak
U Republici Srbiji, organska proizvodnja lekovitog i aromatičnog bilja u 2015. godini odvijala se na površini od 70,94 ha (2,67 ha u periodu konvezije, a 68,27 ha u organskom statusu), zauzimajući najmanje površine u poređenju sa proizvodnjom žita, voća, povrća, industrijskog i krmnog bilja. S obzirom da celukupni organski sektor ima tendenciju stalnog rasta, tako je i proizvodnja ovog bilja povećana za 10,01 ha u odnosu na prethodnu 2014.godinu, dok su u poređenju sa 2012. godinom površine uvećane za 42,54 ha. Jedan od regiona u Republici Srbiji, u kome nema registrovanih organskih proizvođača lekovitog i aromatičnog bilja u 2015. godini je Grad Beograd, dok su najveće površine skoncentrisane u regionu Južne i Istočne Srbije, sa udelom od 40,31 ha. Najveću organsku proizvodnju ovog bilja u Srbiji ostvaruju lavanda (23,45 ha), slačica (20,39 ha), smilje (9,95 ha), matičnjak (6,67 ha), kim (4,03 ha), neven (1,08 ha) i korijander (0,89 ha). 50% ukupnog prometa lekovitog i aromatičnog bilja u Srbiji ostvaruje se plantažnom proizvodnjom, dok se preostalih 50 % obezbeđuje sakupljanjem iz spontane flore.
Reference
Filipović, V., Glamočlija, Đ., Radivojević, S., Jaćimović, G. (2010) The demand for fresh spice herbs in the world and in Serbia. u: Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, 6rd Conference, Antalya, Turkey, 18-22 April 2010, Book of Abstracts, pp. 120
Golijan, J., Popović, A. (2016) Basic characteristics of the organic agriculture market. u: Competitiveness of agro-food and environmental economy, Fifth International Conference, 10-11 November 2016, Bucharest, Book of abstracts, pp. 15
Ignjatijević, S. (2010) Ekonomski aspekti proizvodnje i izvoza lekovitog i aromatičnog bilja. Zbornik radova (Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment), vol. 3, br. 4, str. 65-79
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (2016) 5.8.2016, http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/Pristup
Oljača, S., Glamočlija, Đ., Kovačević, D., Oljača, M., Dolijanović, Ž. (2008) Potencijali brdsko-planinskog regiona Srbije za organsku poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 4, str. 61-68
Popović, A., Golijan, J., Babić, V., Kravić, N., Sečanski, M., Delić, N. (2016) Organic farming as a factor for biodiversity conservation. u: Ecological crisis: Technogenesis and climate change, International scientific conference, Beograd, 21-23.april, 2016, Book of abstracts, pp. 61
Privredna Komora Srbije (2016) http://www.pks.rs/vesti.aspx?idvestidogadjaji=6717, 26.8.2016
Radanović, D., Nastovski, T. (2002) Proizvodnja lekovitog i aromatičnog bilja po principima organske poljoprivrede. Lekovite sirovine, br. 22, str. 83-99
Stepanović, B., Radanović, D. (2011) Tehnologija gajenja lekovitog i aromatičnog bilja u Srbiji. Beograd: Institut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić'
Turdija-Živanović, S. (2015) Organizacija proizvodnje i prerade lekovitog i aromatičnog bilja u Srbiji. Zemun: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Turudija-Živanović, S. (2010) Trendovi srpskog tržišta lekovitog i aromatičnog bilja. Lekovite sirovine, br. 30, str. 3-14
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/leksir1636074G
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka