Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[9]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 48, br. 1, str. 219-226
Grašak i urov Tetovac - made in ranogvozdenodobni Leskovac, Deo prvi - dve zalihe ugljenisanih zrnastih mahunarki sa gradinskog naselja Hisar kod Leskovca, južno Pomoravlje
aMuzej Vojvodine, Novi Sad
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
dUniverzitet u Beogradu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Srbija
eUniverzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Srbija

e-adresaarheolog2@gmail.com
Ključne reči: 12. vek p.n.e; arheobotanika; Brnjička kulturna grupa; Hisar; južna Srbija; Leskovac; zaliha ugljenisanog semena graška; zaliha ugljenisanog semena urova
Sažetak
Arheološki lokalitet Hisar je gradinsko naselje Brnjičke kulturne grupe (gvozdeno doba I u Pomoravlju), podignuto na vrhu, odnosno na platou brda Hisar koje kontroliše zonu ušća Jablanice i Veternice u Južnu Moravu i najveći deo Leskovačke kotline. Prilikom arheoloških istraživanja 2005. godine u objektima koji se vezuju za Brnjica II a fazu (12. vek pre nove ere) pronađene su dve velike količine ugljenisanih semena graška (Pisum sativum L) i urova (Vicia ervilia (L) Willd). Zalihe ove dve zrnaste mahunarke bile su skoro čiste, sa malim procentom nečistoća koje su pre svega činili plodovi, pre svega žitarica, drugih mahunarki (sočivo - Lens culinaris Medik. i bob - Vicia faba L), ali i biljaka uljarica, što ukazuje da su grašak i urov bili odvojeno uzgajani, a potom i odvojeno skladišteni. Ovi nalazi, a pre svega nesvakidašnji nalaz zalihe graška, potvrđuju dugu tradiciju uzgajanja mahunarki u leskovačkom kraju.
Reference
Becker, C., Kroll, H. (2008) Das prahisto rische Olynth. Ausgrabungen in der Toumba Agios Mamas 1994-1996. Ernahrung und Rohstoff - nutzung im Wandel. Prahistorische Archaologie in Sudosteuropa, 22, Rahden/Westf
Đorđević, V.Đ. (1942) Gajenje biljaka za stočnu hranu. Beograd: Srpsko poljoprivredno društvo
Jones, G., Valamoti, S.M. (2005) Lallemantia, an imported or introduced oil plant in Bronze Age northern Greece. Vegetation History and Archaeobotany, 14(4): 571-577
Kišgeci, J., Medović, A. (2006) Prehistoric use of medicinal and aromatic plants in the southeast part of the Pannonian Plain. u: Conference on medicinal and aromatic plants of southeast European countries (III), Proceedings, Belgrade, Serbia, 29-32
Kroll, H. (1983) Kastanas. Ausgrabungen in einem Siedlungshügel der Bronze- und Eisenzeit Makedoniens 1975-1979. Die Pflanzenfunde. Prahistorische Archaologie in Sudosteuropa, Berlin
Kroll, H. (1991) Südosteuropa. u: van Zeist W., Wasylikowa K., Behre K.E. [ur.] Progress in Old World Palaeoethnobotany. A retrospective view on the occasion of 20 years of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Rotterdam-Brookfield-Vermont, str. 161-177
Kroll, H. (1998) Die Kultur- und Naturlandschaften des Titeler Plateaus im Spiegel der metallzeitlichen Pflanzenreste von Feudvar - Biljni svet Titelskog platoa u bronzanom i gvozdenom dobu - paleobotanička analiza biljnih ostataka praistorijskog naselja Feudvar. u: Hänsel B., Medović P. [ur.] Das Plateau von Titel und die Šajkaška / Titelski Plato i Šajkaška, Kiel, Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 13, str. 305-317
López, B.L. (1994) Grain legumes for animal feed. u: Hernándo Bermejo J. E., León J. [ur.] Neglected Crops: 1492 from a Different Perspective, Rome: FAO, str. 273-288
Medović, A. (2005) O biljnoj ekonomiji gradinskog naselja Hisar kod Leskovca, južno Pomoravlje, sa kraja bronzanog doba (oko 1350-1000 g. pre n.e). Leskovački zbornik, br. 45, str. 201-209
Mihailović, V., Mikić, A., Vasić, M., Ćupina, B., Đurić, B., Duc, G., Stoddard, F.L., Hauptvogel, P. (2010) Zanemarene gajene mahunarke Srbije - bob (Vicia faba). Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 27-32
Oelke, E.A., Oplinger, E.S., Hanson, C.V., Davis, D.W., Putnam, D.H., Fuller, E.I., Rosen, C.J. (1991) Dry field pea, alternative crops manual. Wisconsin: Extension Service and the Center for Alternative Plant and Animal Products
Panagiotakopulu, E. (2001) New Records for Ancient Pests: Archaeoentomology in Egypt. Journal of Archaeological Science, 28(11): 1235-1246
Stojić, M., Pešić, J., Jović, S. (2007) Kulturna stratigrafija arheološkog lokaliteta Hisar u Leskovcu. Leskovački zbornik, br. 47, str. 29-40
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov1101219M
objavljen u SCIndeksu: 10.05.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka