Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 49, br. 2, str. 214-219
Regionalni razmeštaj proizvodnje soje u Vojvodini
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresadanicab@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Interdisciplinarni pristup stvaranju novih sorti soje i unapređenju tehnologije gajenja i dorade semena (MPNTR - 31022)

Sažetak
Regionalni razmeštaj proizvodnje soje izvršen je na osnovu distribucije opština u Vojvodini prema prosečno ostvarenim prinosima i požnjevenim površinama soje (2001-2010). U definisanju lokaliteta koji gravitiraju istom prinosu, opštine Vojvodine su svrstane u sedam homogenih grupa. Najviši prinos (preko 2,75 t/ha) ostvaren je u opštinama Temerin i Srbobran. Blizu 67% požnjevenih površina soje daje prinose veće od proseka Vojvodine (2,51 t/ha), pri čemu je 52% površina na području Bačke, 13% u Sremu i 2% u Banatu. Područje Bačke izdvaja se kao najpovoljnije za proizvodnju soje. Viši nivo prinosa soje po jedinici površine povlači za sobom i veći obim požnjevenih površina (ρ=0,630). Utvrđena je značajna, ali slaba korelacija ranga opština svrstanih prema požnjevenoj površini i raspoloživim kapacitetima oranica (ρ=0,440). Objašnjenje slabe korelacije ranga treba tražiti u činjenici daje soja konkurentan usev i kao takav ima značajan udeo u strukturi setve i u opštinama sa manjim kapacitetom oranica.
Reference
Bošnjak, D., Rodić, V. (2011) Korišćenje oranica u funkciji razvoja ratarske proizvodnje u Vojvodini. Agroznanje, u štampi
Bošnjak, D., Rodić, V. (2011) The place of soybean in the crop planting structure in Vojvodina. u: International Simposium Food safety production (XXII), Trebinje, Bosnia and Herzegovina, Proceedings, 149-152
Bošnjak, D. (1991) Uticaj nivoa intenzivnosti na rezultate proizvodnje osnovnih ratarskih useva u proizvodnim rejonima Vojvodine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Bošnjak, D., Rodić, V. (2006) Ekonomska obeležja proizvodnje soje. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 117-128
Bošnjak, D., Miladinović, J., Stamenković, A. (2007) Osnovna obeležja proizvodnje soje u ratarskim rejonima Vojvodine. Agroekonomika, br. 36, str. 71-77
Bošnjak, D., Rodić, V. (2010) Ekonomska analiza proizvodnje soje u Vojvodini. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 193-202
Bošnjak, D., Rodić, V. (2010) Kokurentnost osnovnih ratarskih useva u Vojvodini. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 2, str. 607-612
Bošnjak, D., Rodić, V. (2010) Oranice u Srbiji - kapaciteti, razmeštaj, način korišćenja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Hadžić, V.B., Sekulić, P., Vasin, J., Nešić, L. (2005) Geološka osnova zemljišnog pokrivača Vojvodine. Ekonomika poljoprivrede, vol. 52, br. 4, str. 429-438
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi s primenom u poljoprivrednim i biološkim istraživanjima. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Marko, J. (1976) Razvoj poljoprivrede i problemi njenog rejoniranja. u: Mezej S. [ur.] Regionalni i subregionalni momenti u poljoprivrednom razvoju Vojvodine, Novi Sad, 199-253
Reljin, S., Jovanović, M., Tica, N. (1997) Soja - ekonomika proizvodnje. Bečej: Sojaprotein
Starčević, L., Latković, D., Crnobarac, J. (2003) Stanje i mogući pravci razvoja ratarske proizvodnje u Vojvodini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 5-19
Stojaković, M., Ivanović, M., Bekavac, G., Jocković, Đ., Vasić, N., Purar, B. (2002) Fenotipska plastičnost i rejonizacija hibrida kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 311-316
Stojković, L. (1972) Proizvodni rejoni Vojvodine. u: Živković B, Nejgebauer V, Tanasijević Đ, Miljković N, Drezgić P [ur.] Zemljišta Vojvodine, Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja, 513-571
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov49-1287
objavljen u SCIndeksu: 10.08.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci