Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 49, br. 1, str. 132-139
Uticaj sorte i godine na prinos i komponente kvaliteta soje
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresavera.popovic@ifvcns.ns.ac.rs
Ključne reči: soja; sorte; faktori spoljašnje sredine; prinos; sadržaj; protein; ulje
Sažetak
U radu su prikazani dvogodišnji rezultati prinosa, sadržaja proteina i ulja NS sorti soje, 0 i I grupe zrenja. Prosečni prinosi, za sve testirane sorte soje, varirali su od 3.211 kg ha-1 (2009) do 4.104 kg ha-1 (2010). Statistički značajno viši prinosi zabeleženi su 2010. u odnosu na 2009. Sorte soje Sava i Valjevka imale su statistički značajno viši prinos po jedinici površine u odnosu na ostale testirane sorte. Sadržaj proteina za sve ispitivane sorte soje iznosio je u proseku 38,04%. Sadržaj proteina u 2010. bio je statistički značajno viši u odnosu na 2009. Sorta Proteinka imala je, u dvogodišnjem proseku, statistički značajno viši prosečan sadržaj proteina (39,29%) u odnosu na ostale testirane sorte. Prosečan sadržaj ulja, za sve testirane sorte soje, iznosio je 20,55%. Najviši sadržaj ulja ostvarile su u proseku sorte Valjevka (20,88%) i Sava (20,87%). Statistički značajno veći sadržaj ulja zabeležen je u 2009. u odnosu na 2010. Sorta Sava imala je viši prinos proteina (1.445 kg ha-1) i ulja (789 kg ha-1) u odnosu na ostale testirane sorte. Utvrđene su statistički značajne razlike u prinosima, sadržaju i prinosu proteina i ulja u zavisnosti od sorte i godine ispitivanja. Faktori spoljašnje sredine utiču na korelaciju između prinosa i sadržaja proteina i ulja.
Reference
Adamenj, F.F., Verfunov, V.A., Lazer, P.N., Vergunova, I.N. (2006) Agrobiologičeskie osobennosti vozdeljivanija soi v Ukraine. Kiev: Agrarna Nauka
Baranov, V.B. (2005) Soja biologija i tehnologija bozdeljivanija. Krasnodar, Glava II, 2.4. Trebovanie soi k faktoram žizni, 35-56
Chung, J., Babka, H.L., Graef, G., Staswick, P.E., Lee, D.J., Cregan, P.B., Shoemaker, R.C., Specht, J.E. (2003) The seed protein, oil, and yield QTL on soybean linkage group I. Crop Sci, 43, 1053-1067
Hrustić, M., Vidić, M., Miladinović, J. (2002) Stabilnost prinosa i sadržaj ulja i proteina u novim i gajenim genotipovima soje. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 115-124
Hrustić, M., Vidić, M., Miladinović, J. (2005) Trideseta žetva soje. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 417-422
Hurburgh, C.R. (2000) Quality of the 2000 soybean crop from the United States. u: American Soybean Association Asia Quality, Dec 5
Kravchenko, A.N., Bullock, D.G. (2002) Spatial variability of soybean quality data as a function of field topography II: A proposed technique for calculating the size of the area for differential soybean harvest. Crop Sci, 42, 816-821
Miladinović, J., Kurosaki, H., Burton, J.W., Hrustić, M., Miladinović, D. (2006) The adaptability of shortseason soybean genotypes to varying longitudinal regions. European journal of agronomy, vol. 25, br. 3, str. 243-249
Miladinović, J., Hrustić, M., Vidić, M. (2008) Soja. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Nenadić, N., Nedić, M., Živanović, L., Kolarić, L., Zeković, J. (2008) Prinos i kvalitet sorti soje u različitim agroekološkim uslovima. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 14, br. 1-2, str. 81-86
Popović, V., Vidić, M., Malešević, M., Glamočlija, Đ., Jakšić, S., Ikanović, J., Kostić, M. (2011) Genotipske specifičnosti soje - Glycine max. (L.) Merr. u uslovima folijarne ishrane. u: Zbornik apstrakata - IV Simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama društva genetičara Srbije, Kladovo, 49
Popović, V., Vidić, M., Glamočlija, Đ., Tatić, M., Đukić, V., Dozet, G., Mladenović, D. (2011) Variranje prinosa, sadržaja proteina i ulja u zrnu soje u odnosu na lokalitet gajenja. u: Zbornik radova - 52. Savetovanje industrije ulja, proizvodnja i prerada uljarica, Herceg Novi, 75-82
Popović, V.M. (2010) Agrotehnički i agroekološki uticaji na proizvodnju semena pšenice, kukuruza i soje. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Vidić, M., Hrustić, M., Miladinović, J., Đukić, V., Đorđević, V., Popović, V. (2010) Novine u sortimentu soje. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 347-355
Yang, Q., Wang, J. (2000) Agronomic traits correlative analysis between interspecific and intraspecific soybean crosses. Soybean Genetics Newsletter, 27
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/ratpov49-1140
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka