Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 44, br. 1, str. 10-18
Parametri efikasnosti mašina za doradu semena crvene deteline i lucerke
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
cVoronježski državni poljoprivredni univerzitet Car Petar Veliki, Voronjež, Ruska Federacija
dUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
eUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak

e-adresadragoslav.djokic@ikbks.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)

Ključne reči: crvena detelina; lucerka; seme; korov; dorada
Sažetak
Rad prikazuje rezultate ispitivanja dorade naturalnog semena crvene deteline i lucerke različitih početnih čistoća, na mašinama za doradu. U Republici Srbiji gaji se veći broj višegodišnjih leguminoza zbog njihovog izuzetnog značaja u proizvodnji stočne hrane. Najznačajnije višegodišnje krmne leguminoze u Srbiji po površinama na kojima se gaje, kao i po kvalitetu hraniva u ishrani domaćih životinja su lucerka i crvena detelina. Seme koje se koristi za setvu za njihovu proizvodnju mora da bude čisto, visoke klijavosti i genetske vrednosti. Svi ovi zahtevi ostvaruje se doradom, odnosno odstranjivanjem svih nečistoća i semena lošijeg kvaliteta. Cilj ispitivanja bio je da se pri doradi semena ove dve višegodišnje leguminoze prikažu koji su parametri efikasnosti mašina za doradu. Prikazani su svi relevantni parametri koji definišu karakteristike mašina za doradu semena, a to su: čisto seme (%), seme korova i seme drugih kultura (%), inertne materije (%), količina dorađenog semena (kg), gubici semena (%) i randman dorade (%).Dobijeni rezultati omogućavaju izbor odgovarajućih mašina i njihovo pravilno podešavanje pri doradi semena, u zavisnosti od količine i vrste korova i ostalih primesa koje se nalaze u naturalnom semenu.
Reference
*** (2005) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 45
*** (2002) Službeni list SRJ, br. 58
Babić, M., Babić, Lj. (1998) Uticaj osnovnih fizičkih osobina semena pšenice na karakteristike strujanja vazduha. Selekcija i semenarstvo, 5(3-4): 29-32
Babić, M., Babić, L. (2007) Fizičke osobine poljoprivrednih materijala. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Autorizovana predavanja
Baskakov, I., Karpenko, R., Orobinskij, V. (2018) Zernoočistitel''nye mašiny i ëlevatornoe oborudovanie proizvodstva OOO 'Voronežsel''maš'. Voronež, Rossija: FGBOU VO 'Voronežskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet imeni imperatora Petra I'
Black, M., Bewley, D.J., Halmer, P. (2006) The encyclopedia of seeds science, technology and uses. Wallingford
Copeland, L., Mcdonald, M. (2004) Seed Drying. Norwell, Massachusetts: Seed Science and Technology
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Milenković, J., Lugić, Z., Barać, S., Vuković, A. (2016) Uticaj korovskih vrsta na efikasnost dorade semena crvene deteline (Trifolium pratense L.). u: Naučno-stručni skup Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede, Zbornik radova, Beograd, str. 29-37
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Milenković, J., Lugić, Z., Koprivica, R., Barać, S. (2017) The impact of the natural seed purity on the final quantity of seeds of red clover (Trifolium pratense L.) after processing. u: VIII International Scientific Ag. Symposium, Oct. 05.-08.2017., Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Book of proceedings, 513-518
Đokić, D., Stanisavljević, R. (2012) Possibility of Improving Seed Processing of Red Clover (Trifolium pratense L.) and Alfalfa (Medicago sativa L.). u: BioScience: Biotechnology and Biodiversity - Step in the Future - The Forth Joint UNS - PSU Conference Novi Sad, International Conference, Serbia, June 18-20, Book of the proceedings, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Semenarska asocijacija Srbije, 135-148
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Marković, J., Radivojević, G., Anđelković, B., Barać, S. (2012) Primena različitih tehnoloških procesa u doradi semena crvene deteline. Poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 3, str. 1-10
Đokić, D., Terzić, D., Milenković, J., Dinić, B., Anđelković, B., Stanisavljević, R., Barać, S. (2013) Značaj i stanje semenarstva krmnih biljaka u poljoprivredi Republike Srbije. Selekcija i semenarstvo, vol. 19, br. 2, str. 11-25
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Milenković, J., Lugić, Z., Radović, J., Knežević, J. (2018) Određivanje relevantnih parametara pri doradi semena crvene deteline (Trifolium pratense L.). Selekcija i semenarstvo, vol. 24, br. 1, str. 57-64
Đokić, D.J. (2010) Primena različitih tehničko-tehnoloških sistema u doradi semena lucerke. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Đukić, Đ., Moisuc, A., Janjić, V., Kišgeci, J. (2004) Krmne, korovske, otrovne i lekovite biljke. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
International Seed Testing Association (2017) International rules for seed testing. Basserdorf, Switzerland
Jakšić, S., Vasin, J., Ninkov, J., Živanov, M., Banjac, D., Grahovac, N., Dozet, G. (2017) Uticaj tipa zemljišta i krmnog useva na sadržaj mangana u kabastoj stočnoj hrani. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 54, br. 1, str. 31-35
Jakšić, S.P., Vučković, S.M., Vasiljević, S., Grahovac, N., Popović, V., Šunjka, D.B., Dozet, G.K. (2013) Akumulacija teških metala u Medicago sativa L. i Trifolium pratense L. na kontaminiranom fluvisolu. Hemijska industrija, vol. 67, br. 1, str. 95-101
Karagić, Đ., Katić, S., Vasiljević, S., Milić, D. (2007) Semenarstvo lucerke u Vojvodini. u: XI simpozijum o krmnom bilju R. Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, Srbija, 87-98
Kozlov, V. (2013) Pnevnomagnitnaja separacija: Soveršenstvovanie processa separacii melkosemennyh kul''tur. Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT A Publishing
Lakić, Ž., Vojin, S. (2010) Variability of agronomic traits of red clover genotypes (Trifolium pratense L.). Biotechnology in Animal Husbandry, 26 (spec. issue), book 2, p. 35-40, Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun
Lugić, Z., Radović, J., Terzić, D., Tomić, Z., Spasić, R. (2000) Semenarstvo višegodišnjih leguminoza u Centru za krmno bilje Kruševac. u: Savetovanje (XI), Sombor, str. 47-55
Marković, J., Ignjatović, S., Radović, J., Lugić, Z. (2007) Uticaj faze razvića na sadržaj makro i mikroelemenata u lucerki i crvenoj detelini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 401-406
Orobinskij, V., Kornev, A., Tertyčnaja, T., Švarc, A. (2017) Soveršenstvovanie tehnologii polučenija kačestvennyh semjan podsolnečnika. Vestnik Voronežskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, FGBOU VO, Voronežskij GAU, Voronež, 4(44): 103-106
Tarasenko, A., Orobinskij, V., Gievskij, A., Tarabrin, D., Annenkov, M. (2017) Obosnovanie principial''noj shemy vozdušno-rešetnogo separatora semjan. Vestnik Voronežskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, FGBOU VO, Voronežskij GAU, Voronež, 4(44): 95-102
Vasiljević, S., Katić, S., Mihailović, V. (2011) Oplemenjivanje crvene deteline (Trifolium pratense L.) na poboljšan kvalitet krme. u: 45 savetovanje agronoma Srbije, 30. 01.-05. 02. 2011, Zlatibor, Zbornik referata, str. 127-137
Vučković, S. (1999) Krmno bilje. Beograd: Institut za istraživanje u poljoprivredi Srbija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PoljTeh1901010D
objavljen u SCIndeksu: 04.04.2019.