Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 20, br. 1, str. 55-62
Komparativna analiza svojstava semena različitih vrsta pšenice
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak, Srbija
bInstitut za krmno bilje, Kruševac, Srbija
cInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, Srbija
dVisoka poljoprivredna škola strukovnih studija, Šabac

e-adresajasmina.kneska@gmail.com
Projekat:
Izučavanje genetičke osnove poboljšanja prinosa i kvaliteta strnih žita u različitim ekološkim uslovima (MPNTR - 31092)
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)
Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja (MPNTR - 31018)

Ključne reči: korelaciona povezanost; prinos i kvalitet; seme; sorte; vrste pšenice
Sažetak
U radu su prikazani rezultati ispitivanja sedam sorti različitih vrsta pšenice (Nirvana- Triticum spelta L.; Planeta, Cipovka, Aleksandra, Srma, Janja-Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol; Verona - Triticum aestivum L. ssp. compactum) za postizanje prinosa semena i izvršaj. Pri ispitivanju za svaku sortu određena su sledeća kvalitativna svojstva: masa 1000 zrna, hektolitarska masa i klijavost. Takođe je utvrđivan vigor klijanaca (dužina stabaoceta i korenka, ukupna masa klijanaca). Ogled je izveden tokom 2012. i 2013. godine u ataru naseljenog mesta Globoder na teritoriji grada Kruševca. Faktor godina imao je značajan uticaj na prinos semena i ukupnu klijavost. Faktor sorta značajno je uticao na izvršaj, prinos, hektolitarsku masu, masu 1000 semena i klijavost. Ispitivani faktori nisu imali značajnog uticaja na vigor klijanaca.
Reference
*** (1987) Pravilnik o ispitivanju kvaliteta semena. Sl. list SFRJ, br. 47/87
*** (2012) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd: Republički zavod za statistiku
Babić, L., Radojčin, M., Babić, M., Turan, J., Stanišić-Mehandžić, S. (2010) Glavne osobine semena pšenice (Ttriticum aestivum). Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 1, str. 1-5
Babić, M., Babić, L. (2007) Fizičke osobine poljoprivrednih materijala. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Autorizovana predavanja
Barac, S., Djokic, D., Biberdzic, M., Milenkovic, B., Djikic, A., Aksic, M. (2011) Results of the comparative research of grain losses in wheat harvest by wheat combines with tangential harvesting device. u: Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences, 8-10 June, Lozanec, Bulgaria, Proc, 8
Barać, S., Đokić, D., Biberdžić, M. (2005) Efekti rada kombajna Zmaj 142 rm i John Deere 2264 pri žetvi pšenice u agroekološkim uslovima Srema. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 4, str. 47-53
Đokić, D. (2003) Efekti kombajniranja pšenice u agroekološkim uslovima Srema. Priština-Lešak: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Đokić, D., Koprivica, R., Stanisavljević, R., Terzić, D., Radović, J., Babić, S., Milenković, J. (2012) Ispitivanje mobilne vršalice 'V-08' u vršidbi semena pšenice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 4, str. 291-298
Đokić, D., Koprivica, R., Stanisavljević, R., Terzić, D., Dinić, B., Vasić, T., Barać, S. (2013) The analysis of work quality of threshers V-08' in oat seeds threshing. u: 3rd International conferences sustainable post harvest and food technologies- INOTEP and 25th National conference processing and energy in agriculture- PTEP, 21st-26th April, Vrnjačka Banja, Serbia, P, 36-41
Đurić, N., Obradović, S., Trkulja, V., Martić, M. (2011) Analiza kvaliteta semena PKB sorti ozime pšenice dorađenih u periodu 2005-2010. godine. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 17, br. 1-2, str. 13-17
Jevtić, S.L. (1996) Pšenica. Beograd: Naučna knjiga
Knežević, J., Đokić, D., Stanisavljević, R., Aksić, M., Ćirić, S., Terzić, D. (2014) Quality properties of wheat seed threshed on mobile thresher 'Ernet' type V-08. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 18, br. 2, str. 84-87
Petrović, S., Dimitrijević, M., Ljubičić, N., Banjac, B. (2013) Nasleđivanje osobina klasa heksaploidne pšenice (Triticum aestivum L.). Selekcija i semenarstvo, vol. 19, br. 1, str. 43-52
Stanisavljevic, R., Dragićevic, V., Milenkovic, J., Djukanovic, L., Djokic, D., Terzić, D., Dodig, D. (2010) Effects of the duration of after-ripening period on seed germinations and seedling size in three fescue species. Spanish Journal of Agricultural Research, 8, (2), 454-459
Stanisavljevic, R.S., Djokic, D.J., Milenkovic, J., Djukanovic, L., Stevovic, V.I., Simic, A.S., Dodig, D. (2011) Seed Germination and Seedling Vigour of Italian Ryegrass, Cocksfoot and Timothy Following Harvest and Storage. Ciencia e agrotecnologia, vol. 35, br. 6, str. 1141-1148
Stanisavljević, R., Djokić, D., Milenković, J., Terzić, D., Stevović, V., Tomić, D., Dodig, D. (2014) Drying of forage grass seed harvested at different maturity and its utility value in autumn and spring sowing time. Zemdirbyste-Agriculture, 101(2): 169-176
Štatkić, S., Hristov, N., Jovićević, Z., Đilvesi, K., Lončarević, V. (2008) Uticaj primesa i vlažnosti semena na pšeničnu klijavost. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 3, str. 162-163
Vučković, S.M. (1999) Krmno bilje. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem1401055K
objavljen u SCIndeksu: 15.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka