Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 17, br. 4, str. 141-145
Potrebna energija gnječenja za deformaciju semena bundeve (Cucurbita pepo)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresaljbab@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: bundeva; pritisno opterećenje; vlažnost zrna; brzina kretanja glave instrumenta
Sažetak
Seme bundeve kao i pulpa se koriste još od davnina od strane ljudi zbog njihovih jestivih i medicinskih svojstava. Ulje koje se dobija iz semena se sastoji iz zasićenih i nezasićenih masnih kiselina. Najvažnije nezasićene masne kiseline čine palmolinska i stearinska kiselina (19,3%), a ostatak od 80,7% sačinjavaju oleinska (C18:1), oleinska (C18:2) linolinska (C18:3 i C18:3) i gadolinka (Gohari Ardabili et al, 2011). Ceđenje sirovog ulja bundeve se uglavnom radi pomoću presa koje gnječe seme, što znači da je u pitanju primena neka spoljne sile. Ta spoljna sila je sila razaranja semena prilikom pritisnog testa. Zbog toga je obavljen planski eksperiment naprezanja semena jednog hibrida bundeve na pritisak, kako bi se došlo do rezultata o njihovim intenzitetima. Materijal je bilo seme F1 hibrida Gleisdorf express (Saatzucht Gleisdorf GmbH, Austrija), proizvedeno u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Testovi su obavljeni tako da je beležena sila razaranja ovog semena pri četiri vrednosti vlažnosti zrna i pri tri vrednosti brzine kretanja pokretne glave instrumenta. Vrednosti vlažnosti semena su bile 6,0%, 19,8%, 24,0% i 30,5%, a brzine kretanja glave su bile 10 mm/min; 30 mm/min i 50 mm/min. Rezultati merenja su prikazani grafički, te se uočava padajući trend promene sile razaranja od vlažnosti semena samo pri kretanju glave od 10 mm/min. Maksimalna vrednost sile pri ovoj brzini kretanja glave instrumenta je 491,6 N pri brzini kretanja glave od 10 mm/min i vlažnosti zrna od 6.0%. Najveći intenzitet sile je zabeležen kao 493,51 N pri brzini kretanja od 50 mm/min i 488,37 N pri brzini kretanja od 30 mm/min, i to pri vrednosti vlažnosti uzorka od 19,8% računato u odnosu na vlažnu bazu. Pri istoj vrednosti vlažnosti semena uočene su slične vrednosti deformacije semena pri brzini kretanja glave od 30 mm/min i 50 mm/min. Poređenjem triju krivih deformacije semena i sile gnječenja pri vrednosti vlažnosti zrna od 19,8% konstatuje se da je ona kod brzine kretanja glave instrumenta od 10 mm/min bila 2,9 puta veća u poređenju sa brzinom kretanja od 30 mm/min; i 1,7 puta veća od sile koja je zabeležena pri brzini kretanja glave od 50 mm/min.
Reference
Alfawaz, M. (2004) Chemical composition and oil characteristics of pumpkin (Cucurbita maxima) seed kernel. Food Science & Agricultural Research Center, Res. Bilt., (129): 5-18
Altuntas, E. (2008) Some physical properties of pumpkin (Cucurbita pepo L.) and watermelon (Citrullus lanatus L.). Tarim bilimleri dergisi, 14(1): 62-69
Ardabili, G.A., Farhoosh, R., Khodaparast, H.M.H. (2011) Chemical composition and physicochemical properties of pumpkin seeds (Cucurbita pepo, Subsp. pepo Styriaka) grown in Iranian. Journal of Agriculture and Science Technology, 13, 1053-163
Babic, L., Radojcin, M., Pavkov, I., Turan, J., Babic, M., Zoranovic, M. (2011) Fizičke osobine i ponašanje semena kukuruza (Zea mays L.) - pri pritisnom opterećenju. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 15(3): 118-126
Babić, L., Radojčin, M., Babić, M., Turan, J., Stanišić-Mehandžić, S. (2010) Primary wheat (Triticum aestivum) seed texture. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 1, str. 1-5
Babić, L., Babić, M., Turan, J., Matić-Kekić, S., Radojčin, M., Mehandžić-Stanišić, S., Pavkov, I., Zoranović, M. (2011) Physical and stress-strain properties of wheat (Triticum aestivum) kernel. Journal of the Science of Food and Agriculture, 91(7): 1236-1243
Babić, Š., Radojčin, M., Pavkov, I., Babić, M., Turan, J., Zoranović, M., Stanišić, S. (2013) Physical properties and compression loading behaviour of corn seed. International Agrophysics, 27, 119-126
Burubai, W., Akor, A.J., Igoni, A.H., Puyate, Y.T. (2008) Fracture resistance of African nutmef (Monodora myristica) to compressive loading. American-Eurasian Journal of Scientific Research, 3, 15-18
Bwade, E.K., Aliyu, B., Kwaji, A.M. (2013) Uni-axial copmression of pumpkin seed as influenced y moisture content. International Journal of Engineering, Business and Enterprise Application, pp. 118-123
Caili, F., Huan, S., Quanhong, L. (2006) A Review on Pharmacological Activities and Utilization Technologies of Pumpkin. Plant Foods for Human Nutrition, 61(2): 70-77
Dimić, E., Vujasinović, V., Romanić, R., Berenji, J. (2008) Održivost hladno presovanog ulja semena uljane tikve golice Cucurbita pepo L. Uljarstvo, vol. 39, br. 1-2, str. 17-25
Đorđević, V. (1999) Mechanical materials. University of Belgrade, str. 375
el-Aziz Abd, A.B., el-Kalek Abd, H.H. (2011) Antimicrobial proteins and oil seeds from pumpkin (Cucurbita moschata). Nature and Science, 9, (3), 105-119
European Commission, Food Agriculture & Fisheries & Biotechnology (2000) Functional food: Studies and reports
Jafari, M., Goli, S.A.H., Rahimmalek, M. (2012) The chemical composition of the seeds of Iranian pumpkin cultivars and physicochemical characteristics of the oil extract. European Journal of Lipid Science and Technology, 114(2): 161-167
Khodabakhshian, R. (2012) Poissons ratio of pumpkin seeds and their kernels as a function of variety, size, moisture content and loading rate. Agricultural Engineering Int: CIGR Journal, (14): 203-209
Laskowski, J., Lysiak, G. (1999) Use of compression behaviour of legume seeds in view of impact grinding prediction. Powder Technology, 105(1-3): 83-88
Lazos, E.S. (1986) Nutritional, Fatty Acid, and Oil Characteristics of Pumpkin and Melon Seeds. Journal of Food Science, 51(5): 1382-1383
Maghsoudi, H., Khoshtaghaza, M.H., Zaki, M.S., Dizaji, H. (2012) Fracture resistance f unsplit pistachio (Pistacia vera L.) nuts against splitting force under compressive loading. Journal of Agricultural Science and Technology, (14): 299-310
Mamman, E., Umar, B., Aviara, N. (2005) Effect of moisture content and loading orientation on the mechanical properties of Balanties Aegyptiaca nuts. Agricultural Engineering International: the CIGRE jurnal, manuscript FP 04015, vol. VII
Milani, E., Seyed, M., Razavi, A., Koocheki, V., Nikzadeh, V., Vahedi, N., Moeinfard, M., Ghalomhesseinpour, A. (2007) Moisture dependent physical properties of cucurbit seeds. International Agrophysic, (21): 157-168
Murthy, C.T., Bhattacharya, S. (1998) Moisture dependant physical and uniaxial compression properties of black pepper. Journal of Food Engineering, 37(2): 193-205
Paksoy, M., Aydin, C. (2004) Some physical properties of edible squash (Cucurbita pepo L.) seeds. Journal of Food Engineering, 65(2): 225-231
Rabrenović, B.B., Dimić, E.B. (2011) Nutritivne karakteristike hladno presovanog ulja semena uljane tikve. Uljarstvo, vol. 42, br. 1-2, str. 15-21
StatSoft Inc (2010) STATISTICA: Data analysis software system: Version 9. 1. www.statsoft.com
Vursavuş, K., Özgüven, F. (2004) Mechanical behaviour of apricot pit under compression loading. Journal of Food Engineering, 65(2): 255-261
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka