Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 16, br. 3, str. 113-115
Kvalitativna analiza hidrosolubilnog ekstrakta brašna deset različitih vrsta strnih žita
aUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Srbija
bInstitut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija
cNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

e-adresamacanski@tf.uns.ac.rs
Projekat:
Novi proizvodi cerealija i pseudocerealija iz organske proizvodnje (MPNTR - 46005)

Ključne reči: strna žita; gasna hromatografija sa masenom spektrometrijom; hidrosolubilni sastojci
Sažetak
Primenom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom urađena je kvalitativna analiza hidrosolubilnog ekstrakta različitih vrsta strnih žita (hlebna pšenica, ječam i tritikale). Dobijeni rezultati pokazuju da je sastav komponenata isti za sve uzorke Reagens za transesterifikaciju je bio TMSI (trimetilsililimidazol) čime je izvršena derivatizacija šećera u trimetilsililetre. Najintenzivniji pik u hidrosolubilnom ekstraktu potiče od disaharida saharoze.
Reference
*** (1988) Pravilnik o metodama fizičkih i hemijskih analiza za kontrolu kvaliteta žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa. Službeni list SFRJ, 74
Babic, L., Radojcin, M., Babic, M., Turan, J., Stanišic-mehandžic, S. (2010) Glavne osobine semena pšenice (Ttriticum aestivum). Journal on Processing and Energy in Agriculture, 14(1): 1-5
Đaković, Lj. (1997) Pšenično brašno. Novi Sad: Tehnološki fakultet - Zavod za tehnologiju žita i brašna
Hammer, O., Harper, D.A.T., Ryan, P.D. (2001) Past: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica, 1, 4-11
Hristov, N., Mladenov, N. (2006) Simonida - nova sorta ozime pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 203-212
Kaluđerski, G., Filipović, N.K. (1998) Metode ispitivanja kvaliteta žita, brašna i gotovih proizvoda. Novi Sad: Tehnološki fakultet - Zavod za tehnologiju žita i brašna
Kolarov, L.A., Lončar, E.S., Ačanski, M.M. (1996) Kvantitativna hemijska analiza - praktikum sa elementima teorije. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Mladenov, N., Hristov, N., Malešević, M., Mladenović, G., Kovačević, N. (2008) Dragana - nova sorta ozime pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 5-14
Olson, R.A., Frey, K.J. (1987) Nutritional quality of cereal grains. Madison
Pomeranz, Y. (1988) Wheat: Chemistry and Technology, Volume I. Minnesota: American Association of Cereal Chemists
Pomeranz, Y. (1988) Wheat: Chemistry and Technology, Volume II. Minnesota: American Association of Cereal Chemists
Vujić, Đ.N., Ačanski, M.M., Bodroža-Solarov, M.I., Hristov, N.S., Krunić, M.N. (2012) Primena gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom za diferencijaciju različitih tipova brašna, formiranjem dendrograma liposolubilnog ekstrakta. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ, vol. 18, br. 4-1, str. 555-561
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka