Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 24, br. 1, str. 31-34
Ocena kvaliteta semena populacija paradajza iz organske proizvodnje tokom starenja
aInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
cInstitut za zemljište, Beograd
dMegatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
eAkademija strukovnih studija, Šabac

e-adresapdobrivoj@yahoo.com
Projekat:
Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja (MPNTR - 31018)

Ključne reči: paradajz; klijavost semena; populacija/sorta
Sažetak
Seme šest populacija/sorti paradajza prikupljeno je u jesen 2016. sa različitih lokaliteta iz Srbije: zapadne (3 populacije), južne (1), severne (1) i istočne (1). Proizvodnja semena populacija paradajza u organskom sistemu gajenja izvedena je 2017. godine na lokaciji zapadne Srbije u Staroj Pazovi, potes Zovice (76 m n.v.) 44˚ 47 '19.6" N, 20˚ 27' 56.2" E. Cilj istraživanja je bio da se izvrši ocena uticaja godine i populacije na pokazatelje kvaliteta semena paradajza tokom 2017, 2018. i 2019.. Seme je čuvano u skladištu upakovano u pvc-kesama na temperaturi ispod 15ºC, RH 50%. Analiza energije klijanja, ukupne klijavosti, neneormalnih klijanaca i mrtvog semena paradjza pokazala je visoko značajne razlike (r<0,01) pod uticajem faktora godina (A) i populacija semena (B). Veoma značajna interakcija (r<0,01) ispitivanih faktora u pogledu mrtvog semena paradajza dobijena je samo kod međusobnog uticaja faktora A × B. Zabeležena je visoko značajna korelacija (p≤0.001) između energije klijanja i ukupne klijavosti, i između broja neneormalnih klijanaca i mrtvog semena. Energija klijanja i ukupna klijavost sa povećanjem starosti semena opadaju, dok broj nenormalnih klijanaca i mrtvog semena raste. Rezultati ovog rada treba da daju doprinos u shvatanju značaja autohtonih populacija/sorti ne samo paradajza, već i autohtonih sorti semena ostalog povrća; odnosno da ukažu na značaj očuvanja genetičkih resursa za organsku poljoprivredu.
Reference
*** (1987) Rules of the quality of seeds of agricultural plants. Official Gazette of SFRY, no. 47
FiBL (2020) Data on organic agriculture 2007-2017. Frick, Switzerland, The Organic-World.net website mainained by the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Data available at http://www.organic-world.net/statistics
International Seed Testing Association (ISTA) (2002-2018) International Rules for Seed Testing. Basserdorf, CH
Poštić, D., Momirović, N., Broćić, Z., Dolijanović, Ž., Trkulja, N., Dolovac, N., Ivanović, Ž. (2011) Ocena kvaliteta semena hibrida paradajza (Lycopersicon esculentum L.). u: XVI Savetovanje o biotehnologiji, 4-5 Marta 2011, Čačak, 16, (18), 183-187
Poštić, D., Štrbanović, R., Stanojković-Sebić, A., Tabaković, M., Đurić, N., Jovanović, S., Stanisavljević, R. (2018) Yield of different pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) populations in an organic production system. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 22, br. 1, str. 31-33
Poštić, D., Štrbanović, R., Stanojković-Sebić, A., Tabaković, M., Milivojević, M., Jovanović, S., Stanisavljević, R. (2019) Increasing the pepper seed quality using mycorrhizal fungi. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 23, br. 2, str. 66-68
Stanisavljević, R., Milenković, J., Štrbanović, R., Poštić, D., Velijević, N., Jovanović, S., Tabaković, M. (2017) Variability of Italian ryegrass and perennial ryegrass seed quality produced in two different regions. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 21, br. 2, str. 124-126
Stanisavljević, R., Poštić, D., Milenković, J., Đokić, D., Tabaković, M., Jovanović, S., Štrbanović, R. (2018) Possibilities for improving the quality of alfalfa seed by applying temperature treatments before sowing. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 22, br. 2, str. 76-79
StatSoft Inc (2006) Statistica (Data Analysis Software System). USA, v.8.0, www.statsoft.com
Tabaković, M., Sabovljević, R., Crevar, M., Mišović, M., Jovanović, S., Ćurčić, N., Pavlov, M. (2013) Uticaj vlažnosti pri berbi na klijavost semena kukuruza. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 17, br. 2, str. 73-75
Ugrenović, V., Filipović, V., Popović, V., Glamočlija, Đ. (2015) Indeks pleva - pokazatelj produktivnosti i kvaliteta plevičastih pšenica. Selekcija i semenarstvo, vol. 21, br. 2, str. 31-37
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea24-25508
objavljen u SCIndeksu: 16.05.2020.