Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 20, br. 3, str. 111-113
Uticaj načina čuvanja semena na klijavost i vigor klijanaca livadskog i visokog vijuka nakon pet godina
aInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
bInstitut za krmno bilje, Kruševac
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak
dInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun

e-adresastanisavljevicrade@gmail.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)
Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja (MPNTR - 31018)

Ključne reči: Livadski i visoki vijuk; kvalitet semena nakon pet godine; vigor klijanaca
Sažetak
Livadski vijuk (Festuca pratensis Huds.) je značajna krmna vrsta koja se koristi uglavnom za smeše sa višegodišnjim krmnim leguminozama. Visoki vijuk je (Festuca arundinacea Schreb.) je vrsta koja je veoma srodna livadskom vijuku koja se pored korišćenja sa krmnim leguminozama za proizvodnju kvalitetne krme, koristi i za zasnivanje travnjaka specijalnih namena takođe uglavnom u smeši sa odgovarajućim višegodišnjim leguminozama (parkovi, sportcki tereni, okućnice i sl.). U našim ispitivanjima seme je čuvano pet godina na temperaturama: 4oC, 18oC i u magacinskim uslovima (faktor način čuvanja semena). Seme je na svim temperaturama čuvano u papirnim, platnenim i plastičnim kesama (faktor anbalaža za čuvanje semena). Za ispitivanje je korišćeno seme po tri partije (faktor partija semena) od ispitivanih vrsta: livadckog, i visokog vijuka (faktot vrsta). Faktori način čuvanja semena, anbalaža u kojoj je seme čuvano i, vrsta kao i nihove interakcije su delovali značajno na klijavost i vigor klijanaca (P≤ 0,05, P≤ 0,01) što je i uticalo na zadovoljenje klijavosti za stavljanje semena u promet (klijavost >75%). Ostali, ispitivani faktor (partija) nije imao značajnog uticaja na klijavost semena i vigor klijanaca nakon pet godina čuvanja.
Reference
Adkins, S.W., Bellairs, S.M., Loch, D.S. (2002) Seed dormancy mechanisms in warm season grass species. Euphytica, 126(1), 13-20
Andersson, L., Milberg, P. (1998) Variation in seed dormancy among mother plants, populations and years of seed collection. Seed Science Research, 8(01):
Ghesquiere, M., Jaders-Hecart, J. (1995) Les fétuques ou Le Genre Festuca. Ressources génétiques des plantes fourragères et a gazon. BRD, INRA, 53-70
Knežević, J., Đokić, D., Stanisavljević, R., Aksić, M., Ćirić, S., Terzić, D. (2014) Quality properties of wheat seed threshed on mobile thresher 'Ernet' type V-08. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 18, br. 2, str. 84-87
Ratković, S. (1996) Metode ispitivanja promena u semenu u toku dugoročnog čuvanja. Selekcija i semenarstvo, III, br. 3-4, 110-134
Simpson, G.M. (1990) Seed dormancy in grasses. Cambridge, UK: Cambridge University Press
Stanisavljevic, R., Ðjokic, D., Milenkovic, J., Ðukanovic, L., Stevovic, V., Simic, A., Dodig, D. (2011) Seed germination and seedling vigour of italian ryegrass, cocksfoot and timothy following harvest and storage. Ciência e Agrotecnologia, 35(6): 1141-1148
Stanisavljević, R., Milenković, J., Đokić, D., Terzić, D., Petrović, M., Đukanović, L., Dodig, D. (2013) Drying of meadow fescue seeds of different moisture contents: Changes in dormancy and germination. Plant Soil and Environment, 37-43; 59
Stanisavljević, R., Dragićević, V., Milenković, J., Djukanović, L. (2010) Effects of the duration of after-ripening period on seed germinations and seedling size in three fescue species. Spanish Journal of Agricultural Research, 8(2): 454
Stanisavljević, R., Vučković, S., Štrbanović, R., Poštić, D., Trkulja, N., Radić, V., Dodig, D. (2015) Enhancement of seed germination in three grass species using chemical and temperature treatments. Range Management and Agroforestry, 115-121; 36
Tabaković, M., Sabovljević, R., Crevar, M., Mišović, M., Jovanović, S., Ćurčić, N., Pavlov, M. (2013) Influence of grain moisture content during harvest on the maize seed germination. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 17, br. 2, str. 73-75
Vujaković, M., Marjanović-Jeromela, A., Jovičić, D. (2015) Viability of oil rape seed (Brassica napus L.). Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 19, br. 4, str. 171-174
Walters, C., Wheeler, L., Stanwood, P.C. (2004) Longevity of cryogenically stored seeds. Cryobiology, 48(3): 229-244
Walters, C., Walters, C., Wheeler, L.M., Grotenhuis, J.M. (2005) Longevity of seeds stored in a genebank: species characteristics. Seed Science Research, 15(1): 1-20
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2017.