Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 22, br. 4, str. 192-195
Prečišćavanje semena lucerke na magnetnom prečistaču
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: dorada; vilina kosica; magnetni dekuskutor; seme lucerke
Sažetak
Pri doradi semena lucerke veoma je važno dobiti čisto seme bez prisutva karantinskih korova. U radu je analiziran proces dorade semena lucerke na magnetnom prečistaču (dekuskutoru) tipa Emceka Gompper i uticaj količine semena viline kosice (Cuscuta spp.) na dobijenu količinu prečišćenog semena. Po zakonu o čistoći semena, u dorađenom semenu lucerke nije dozvoljeno prisustvo ni jednog semena viline kosice. Dorada semena lucerke urađena je u Zavodu za krmno bilje u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, a dorađivane su tri partije semena koje je prošlo primarni proces dorade (selektor, gravitacioni sto i rol mašinu). Partije su imale različitu količinu semena viline kosice. Nakon procesa dorade je merena količina čistog semena (kg), otpada (kg) i vremena potrebnog za prečišćavanje (h). Ulazna količina sve tri prečišćavanje partije semena lucerke je iznosila 1000 kg a nakon prečišćavanja otpad je iznosio od 7,8 do 9,8 kg. Cilj ispitivanja je bio praćenje rada mašine Emceka Gompper kako bi se ustanovila količina izdvojenog otpada, tj gubitaka semena u procesu prečišćavanja. Na osnovu rezultata dobija se uvid u uticaj količine semena viline kosice na brzinu prečišćavanja i potreban broj ponavljanja prečišćavanja semena lucerke.
Reference
*** (1987) Pravilnik o ispitivanju kvaliteta semena, Sl. list SFRJ. Službeni list SFRJ, br. 47
*** (2005) Glasnik Republike Srbije, 45
Babić, M., Babić, L. (1998) Uticaj osnovnih fizičkih osobina semena pšenice na karakteristike strujanja vazduha. Selekcija i semenarstvo, 5 (3-4): 29-32
Copeland, L., Mcdonald, M. (2004) Seed Drying. Norwell, Massachusetts: Seed Science and Technology
Đokić, D., Stanisavljević, R. (2012) Possibility of improving seed processing of red clover (Trifolium pratense L.) and Alfalfa (Medicago sativa L.). u: BioScience: Biotechnology and Biodiversity - Step in the Future - The Forth Joint UNS - PSU Conference Novi Sad, International Conference, Serbia, June 18-20, Book of the proceedings, 135-148
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Milenković, J., Radivojević, G., Koprivica, R., Štrbanović, R. (2015) Efficiency of alfalfa seed processing with different seed purity. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 19, br. 3, str. 166-168
Đokić, D., Stanisavljević, R., Terzić, D., Marković, J., Štrbanović, R., Mileusnić, Z., Dimitrijević, A. (2011) Alfalfa seed processing on different equipment. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 3, str. 201-204
Đokić, D., Terzić, D., Milenković, J., Dinić, B., Anđelković, B., Stanisavljević, R., Barać, S. (2013) Importance and condition of forage crops seed production in agriculture of the Republic of Serbia. Selekcija i semenarstvo, vol. 19, br. 2, str. 11-25
Đokić, Đ., Stanisavljević, R., Terzić, D., Milenković, J., Lugić, Z., Radivojević, G., Barać, S. (2016) Kvantitativni i kvalitativni pokazatelji efikasnosti dorade semena lucerke. u: Zbornik radova XXI Savetovanja o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, 11-12. mart, Čačak, 21(23), 105-110
Đukanović, L., Biserčić, D., Dević, A., Sabovljević, R. (2008) Efikasnost dorade naturalnog semena jarog i ozimog ječma. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 4, str. 239-244
Đukanović, L., Filipović, Đ., Glumac, I., Dević, A. (2009) Efekat različitih faza dorade na čistoću semena lucerke. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 3, str. 268-270
ISTA (1999) International rules for seed testing 1999. SeedSci & Technol, 27 Supplement; 1-333
Karagić, Đ., Katić, S., Milić, D., Malidža, G. (2011) Semenarstvo lucerke. u: Semenarstvo, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 586-664
Šarić, T. (1991) Atlas korova. Sarajevo: 'Svjetlost' Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea1804192U
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.

Povezani članci