Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 21, br. 2, str. 118-123
Mogućnost optimizacije mlevenja pšenice mlinskim valjcima primenom metode odzivne površine
aUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Srbija
bInstitut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija

e-adresafistes@uns.ac.rs
Projekat:
Razvoj novih funkcionalnih konditorskih proizvoda na bazi uljarica (MPNTR - 31014)

Sažetak
Mlinski valjci predstavljaju jedan od najčešće korišćenih uređaja za mlevenje žitarica. Najpoznatiji primer primene mlinskih valjaka predstavlja tehnološki postupak mlevenja pšenice. Takođe, njihova primena za mlevenje žitarica i drugih komponenti za potrebe proizvodnje hrane za životinje dobija sve više na značaju. Mlevni prostor formira par valjaka koji se, pri relativnom malom razmaku, obrću jedan prema drugom različitim obimnim brzinama. Na efekte usitnjavanja mlinskim valjcima utiču strukturno-mehanička svojstva usitnjavanog materijala i parametri usitnjavanja (razmak između valjaka, obimne brzine valjaka, prenosni odnos, karateristike radne površine i dr.) koji određuju intenzitet i karakter sila deformacije koje deluju na čestice. Geometrijski i kinematički parametri usitnjavanja nisu operativni u pogonskim uslovima. U toku rada može se menjati razmak između valjaka, a u užem opsegu i specifično opterećenje valjaka. Promenom razmaka između valjaka povećavaju se sile sabijanja materijala u mlevnom prostoru i odnos sila smicanja i sabijanja. Odnos između dimenzije čestice koja se usitnjava i razmaka između valjaka presudno utiče na stepen usitnjenosti mliva. U radu je primenjen Box-Behnken eksperimentalni dizajn pri optimizaciji mlevenja pšenice višestrukim usitnjavanjem na mlinskim valjcima (tri para valjaka) i to u smislu usklađivanja razmaka između valjaka i željene raspodele veličina čestica mliva. Primenom metode regresione analize dobijeni su adekvatni modeli koji omogućavaju optimizaciju. U radu su navedeni primeri optimizacije koji sa visokim nivoom zadovoljenja daju vrednosti za razmake između parova valjaka pri kojima se ostvaruje željena raspodela veličina čestica izražena preko prinosa pojedinih frakcija mliva, koji su, u zavisnosti od primera, postavljeni na minimalnu, maksimalnu ili vrednost u okviru nekog intervala.
Reference
Amerah, A.M., Ravindran, V. (2008) Influence of method of whole-wheat feeding on the performance, digestive tract development and carcass traits of broiler chickens. Animal Feed Science and Technology, 147(4): 326-339
Anderson, M.J., Whitcomb, P.J. (2007) DoE simplified: Practical tools for effective experimentation. New York, USA: Productivity Press, Second edition
Bilgili, E., Capece, M. (2012) A rigorous breakage matrix methodology for characterization of multi-particle interactions in dense-phase particle breakage. Chemical Engineering Research and Design, 90(9): 1177-1188
Bojanić, N., Fišteš, A., Rakić, D., Takači, A., Došenović, T. (2016) Using the breakage matrix approach for monitoring the break release in the wheat flour milling process. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97(7): 2205-2214
Campbell, G.M., Bunn, P.J., Webb, C. (2001) On predicting roller milling performance Part II: The breakage function. Powder Technology, 115 243-255
Campbell, G.M., Webb, C. (2001) On predicting roller milling performance Part I: The breakage equation. Powder Technology, 115, 234-242
Fang, C., Campbell, G.M. (2002) Effect of Roll Fluting Disposition and Roll Gap on Breakage of Wheat Kernels During First-Break Roller Milling. Cereal Chemistry Journal, 79(4): 518-522
Fistes, A., Rakić, D., Takači, A., Brdar, M. (2013) Using the breakage matrix approach to define the optimal particle size distribution of the input material in a milling operation. Chemical Engineering Science, 102: 346-353
Fistes, A., Rakić, D., Takači, A., Brdar, M. (2014) Solution of the breakage matrix reverse problem. Powder Technology, 268: 412-419
Fistes, A., Tanovic, G., Mastilovic, J. (2008) Using the eight-roller mill on the front passages of the reduction system. Journal of Food Engineering, 85(2): 296-302
Hague, E. (1991) Application of size reduction theory to roller mill design and operation. Cereal Foods World, 36, 368-375
Montgomery, D.C. (2001) Design and analysis of experiments. New York, USA: John Wiley and Sons Inc, Fifth edition
Myers, R.H., Montgomery, D.C., Anderson-Cook, C.M. (2009) Response surface methodology: Process and product optimization using designed experiments. New Jersey, USA: John Wiley and Sons Inc, Third edition
Scanlon, M.G., Dexter, J.E., Biliaderis, C.G. (1988) Particle-size related physical properties of flour produced by smooth roll reduction of hard red spring wheat Farina. Cereal Chemistry, 65 486-492
Svihus, B. (2011) The gizzard: Function, influence of diet structure and effects on nutrient availability. World's Poultry Science Journal, 67(02): 207-224
Tarján, Z., Boros, N., Mezei, Z., Sipos, P. (2009) Effect of milling and sieving on some quality parameters of wheat flour. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, vol. 13, br. 4, str. 332-334
Vukmirović, Đ., Lević, J., Fišteš, A., Čolović, R., Tea, B., Čolović, D., Đuragić, O. (2016) Influence of grinding method and grinding intensity of corn on mill energy consuption and pellet quality. Hemijska industrija
Vukmirović, Đ., Fišteš, A., Čolović, R., Rakić, D., Banjac, V. (2016) Investigation of the possibilities for reduction of the finest particles during the production of pelleted pig feed. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 20, br. 3, str. 147-150
Wilson, E. (2001) Break releases crucial to mill efficiency. World Grain, http://www.world-grain.com/news/archive/break-releases-crucial-to-mill-efficiency.aspx
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/JPEA1702118F
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka