Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 23, br. 2, str. 101-104
Analiza evolucije i uticaja broja životinja za meso u Rumuniji
aTimișoara Branch of Romanian Academy, Timișoara, Romania
bBanat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine King Michael the Ith' from Timisoara, Timișoara, Romania

e-adresaabanes@gmail.com
Ključne reči: Životinje za proizvodnju mesa; Bezbednost hrane; Statistički podaci; Uvoz/Izvoz; Rumunija
Sažetak
Vrednost izdataka za uvezenu hranu u Rumuniju je previsoka, neprihvatljivog učešća za zemlju poljoprivrede, s preko 17% potrošnje hrane i preko 34% izdataka za hranu. Preko 60% uvoza hrane u Rumuniju čine proizvodi koji se mogu nabaviti u zemlji, dok meso i mesni proizvodi u poslednjih nekoliko godina vrede više od 30%. Trenutna realnost rumunskog ruralnog područja obeležena je ozbiljnim ekonomskim i društvenim fenomenima, među najčistijim su ozbiljna dezootehnizacija, odnosno samo smanjenje stoke, gubitak njihovog genetskog potencijala, uništenje većine zootehničkih proizvodnih područja, a proizvodnja životinja u poljoprivrednoj proizvodnji dostigla je učešće oko 35%. Studije i istraživanja koja smo sproveli za ovaj rad leže u periodu neposredno nakon revolucije u Rumuniji, odnosno od 1991. do 2017. godine (poslednji dostupni podaci). Uzeti i obrađeni podaci odnose se na evoluciju u navedenom periodu goveda (sva goveda, mužjaci i ženke, na različitim starosnim grupama i ekonomskim destinacijama), svinje (sve svinje na gazdinstvu, uključujući svinje u porodilištima, uzgajivači i tovna tela, bez obzira na pol, težinske kategorije i ekonomsku destinaciju), ovce (sve vrste ovaca, bez obzira na pol, starost, ekonomsku destinaciju i lokaciju), koze (sve koze bez obzira na pol, starost, ekonomsku destinaciju i lokaciju) i odrasle osobe peradi (ptice starije od 24 nedelje za proizvodnju jaja). Sa izuzetkom koza, sve ostale kategorije su zabeležile drastičan pad u stadima, posebno kod goveda i svinja, pri čemu je poslednja opala za više od 50% u ukupnom broju životinja. Pored toga, došlo je do niskog stepena prerade poljoprivrednih sirovina, odnosno, kao rezultat obuke sa dodatom vrednošću. Svi predstavljeni kumulirali su se sa pogrešnim upravljanjem u većini lokalnih, regionalnih i centralnih ruralnih administrativnih struktura, poljoprivrednih gazdinstava i poljoprivrednih kompanija, prerađivača MSP-a, kao i sa značajnim nedostacima u upravljanju proizvodnjom hrane. Konačno, automatski su pripisani veliki nedostaci obezbeđivanju uravnotežene ishrane stanovništva (implicitno sigurnost hrane), kao i potreba za sirovinama za nepoljoprivredne aktivnosti i aktivan i profitabilan izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Takođe, vrednost uvoza hrane, posebno mesnih proizvoda, povećala se, posebno u poslednjim godinama proučavanog perioda, i najverovatnije će nastaviti da raste zbog svinjskog gripa koji je pogodio Rumuniju 2018. godine.
Reference
Academiei Române Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani: Securitatea și siguranța alimentară. Proiectul 5
Go, a V., Otiman, P.I., Feher, A., Raicov, M., Băne, A., Rujescu, C. (2017) Estimarea consumului agroalimentar în România: Orizont strategic 2038. u: Economie agroalimentară și dezvoltare rurală într-o perspectivă regional, București: Editura Academiei Române, ISBN 978-973-27-2816-1
Košutić, M., Filipović, J., Plavšić, D., Živković, J., Nježić, Z., Filipčev, B. (2013) Consumers attitudes towards food safety messages. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 17, br. 4, str. 184-186
National Institute of Statistics http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, 15.01.2019
Otiman, P.I., Toderoiu, F., Mateoc-Sîrb, N., Băneş, A., Goşa, V., Nagy, A., Gavrilescu, C., Alexandri, C., Ionel, I., Alboiu, C., Grodea, M., Moldovan, M., Toma, C. (2011) Alternativele economiei rurale a României: Dezvoltarea agriculturii sau insecuritate alimentară şi deşertificare rurală severă. Bucureşti: Academiei Române
Otiman, P.I., Rujescu, C., Andreea, F. (2015) Estimări ale producţiei şi consumului de produse agroalimentare de origine animală în România, Franţa şi Polonia: Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani. u: Scenarii privind securitatea alimentară, Communication Seminar for Food Safety and Security, Bucureşti
Salasan, C., Balan, I.M., Moisa, S., Dumitrescu, C. (2017) Kapaciteti za investicionu podršku tehnološkoj modernizaciji malih farmi i ruralnih domaćinstava u zapadnoj Rumuniji. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 21, br. 1, str. 13-16
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea1902101B
objavljen u SCIndeksu: 03.05.2019.