Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 23, br. 3, str. 132-137
Kinetička analiza alkoholne fermentacije među i nusproizvoda prerade šećerne repe u laboratorijskom bioreaktoru
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

e-adresavanja.vlajkov@uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje proizvodnje bioetanola iz proizvoda prerade šećerne repe (MPNTR - 31002)

Ključne reči: bioetanol; šećerna repa; kinetika; laboratorijski bioreaktor; Saccharomyces cerevisiae
Sažetak
U ovom radu ispitana je šaržna proizvodnja bioetanola između i nusproizvoda prerade šećerne repe submerznom kultivacijom Saccharomyces cerevisiae. Ključni parametri fermentacije, uključujući početnu koncentraciju šećera i dužinu trajanja fermentacije, optimizovani su u eksperimentima izvedenim u bioreaktoru radne zapremine 1,5 L. Ovo istraživanje izvedeno je sa ciljem validacije primenljivosti ostavrenih rezultata u uvećanim zapreminama odnosno u 10 L laboratorijskom bioreaktoru. Osnovni cilj ovog istraživanja je bila analiza toka bioprocesa praćenjem broja ćelija kvasca i koncentracija šećera, amino azota, ukupnih rastvorljivih soli kao i etanola. Takođe, izvedena je i kinetička analiza nastanka etanola i biomase kvasca kao i potrošnje šećera tokom fermentacije hranljivih podloga na bazi ekstrakcionog, retkog, gustog soka i melase. Rezultati ove studije otvaraju nove perspektive za među i nusproizvode prilikom prerade šećerne repe u proizvodnji bioetanola, koja bi se u poslednje vreme mogla koristiti kao biogorivo ili za primenu u različitim industrijama, uključujući prehrambenu, farmaceutsku i hemijsku industriju. Istraživanje predstavlja neophodnu osnovu za razvoj proizvodnje bioetanola u srpskim pogonima šećera.
Reference
Bhatia, S.K., Kim, S.H., Yoon, J.J., Yang, Y.H. (2017) Current status and strategies for second generation biofuel production using microbial systems. Energy Conversion and Management, 148: 1142-1156
Dodić, J., Grahovac, J., Rončević, Z., Pajović-Šćepanović, R., Dodić, S., Bajić, B., Vučurović, D. (2018) Izazovi proizvodnje bioetanola između i nusproizvoda prerade šećerne repe u Republici Srbiji. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 22, br. 1, str. 34-39
Ergun, M., Mutlu, F.S. (2000) Application of a statistical technique to the production of ethanol from sugar beet molasses by Saccharomyces cerevisiae. Bioresource Technology, 73(3), 251-255
Gnansounou, E., Dauriat, A., Wyman, C.E. (2005) Refining sweet sorghum to ethanol and sugar: Economic trade-offs in the context of North China. Bioresource Technology, 96(9): 985-1002
Grahovac, J. (2011) Optimizacija dobijanja etanola fermentacijom međuproizvoda tehnologije prerade šećerne repe. Novi Sad, Srbija: Tehnološki fakultet, Doktorska disertacija
Grahovac, J., Dodić, J., Jokić, A., Dodić, S., Popov, S. (2012) Optimization of ethanol production from thick juice: A response surface methodology approach. Fuel, 93: 221-228
Grahovac, J., Jokić, A., Dodić, J., Vučurović, D., Dodić, S. (2016) Modelling and prediction of bioethanol production from intermediates and byproduct of sugar beet processing using neural networks. Renewable Energy, 85: 953-958
Grahovac, J.A., Dodić, J.M., Dodić, S.N., Popov, S.D., Jokić, A.I., Zavargo, Z.Z. (2011) Optimization of bioethanol production from intermediates of sugar beet processing by response surface methodology. Biomass and Bioenergy, 35(10): 4290-4296
Grahovac, J.A., Dodić, J.M., Dodić, S.N., Popov, S.D., Vučurović, D.G., Jokić, A.I. (2012) Future trends of bioethanol co-production in Serbian sugar plants. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(5): 3270-3274
Hinková, A., Bubník, Z. (2001) Sugar beet as a raw material for bioethanol production. Czech Journal of Food Sciences, 19(No. 6): 224-234
Krajnc, D., Glavič, P. (2009) Assessment of different strategies for the co-production of bioethanol and beet sugar. Chemical Engineering Research and Design, 87(9): 1217-1231
Microsoft Microsoft Office Excel 2007 (Data Analysis ToolPak). USA
Pajčin, I., Grahovac, J., Dodić, J., Jokić, A., Dodić, S., Vučurović, D., Milović, N. (2017) Application of artificial neural networks in modeling and optimization of biofuels production / Primena veštačkih neuronskih mreža u modelovanju i optimizaciji proizvodnje biogoriva. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 21, br. 2, str. 66-70
Popov, S., Ranković, J., Dodić, J., Dodić, S., Jokić, A. (2010) Bioethanol production from raw juice as intermediate of sugar beet processing: A response surface methodology approach. Food Technology and Biotechnology, 48(3), 376-383
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/JPEA1903132G
objavljen u SCIndeksu: 03.01.2020.