Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 22, br. 2, str. 76-79
Mogućnosti poboljšanja kvaliteta semena lucerke primenom temperaturnih tretmana pred setvu
aInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
bInstitut za krmno bilje, Kruševac
cInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun

e-adresastanisavljevicrade@gmail.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)
Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja (MPNTR - 31018)

Ključne reči: klijavost; tvrdo seme; sorta; lucerka; temperaturni tretmani
Sažetak
U semenu lucerke se, osim normalnog semena, javlja i seme sa tvrdom semenjačom koja onemogućava prodiranje vode i gasova u unutrašnjost i tako sprečava klijanje. Zbog toga, tvrda semena ne klijaju, iako su u idealnim laboratorijskim uslovima ili u polju. Dešava se i da klijaju naknadno, kada su klijanci iz normalnih semena razvijeni, ali kao takvi nemaju značaja za zasnivanje useva. Smanjenje broja tvrdih semena i povećanje klijavosti može se postići skarifikacijom semena kiselinama, fizičkim oštećenjem semenjače, toplom vodom, hlađenjem i dr. Skarifikacija primenom temperaturnih tretmana pred setvu je jednostavna, jeftina i bezbedna za čoveka i okolinu. Ispitivanja su sprovedena na tri sorte lucerke: Medijana, Banat, Zaječarska 83. Seme sve tri sorte je izlagano 10, 30, 60 i 90 minuta na temperaturama od 70, 80 i 90oC. Nakon tretmana u laboratorijskim uslovima ispitivana je klijavost i tvrda-dormantna semena. Dobijeni rezultati ukazuju da se temperaturnim tretmanima semena može značajno (p≥0.05) uticati na povećanje klijavosti. Utvrđena je značajna interakcija sorta x temperaturni tretman, što ukazuje da je optimalni temperaturni tretman bio različit za različite sorte.
Reference
Bass, L.N., Gunn, C.R., Hesterman, O.B., Roos, E.E. (1988) Seed physiology, seedling performance, and seed sprouting. Madison, WI: Alfalfa and Alfalfa Improvement, Ch. 31, 961-985
Bewley, J.D. (1997) Seed Germination and Dormancy. Plant cell online, 9(7): 1055-1066
Čupić, T., Popović, S., Grljušić, S., Tucak, M., Andrić, L., Šimić, B. (2005) Effect of storage time on alfalfa seed quality. Journal of Central European Agriculture, 6, 1, 65-68
Đokić, D., Srećković, M., Fidanovski, Z., Ilić, J., Stanisavljević, R., Terzić, D., Marković, J., Barać, S. (2017) Influence of pre-sowing he-ne and semiconductor laser stimulation on sainfoin seeds germination four and eight months post-harvest. Journal of Animal and Plant Sciences, 27 (3): 894-900
Fairey, D.T., Lefkovitch, L.P. (1991) Hard-seed content of alfalfa grown in Canada. Canadian Journal of Plant Science, 71(2): 437-444
Fuller, D.Q., Allaby, R. (2018) Seed Dispersal and Crop Domestication: Shattering, Germination and Seasonality in Evolution Under Cultivation. u: Roberts, Jeremy A; Evan, David; McManus, Michael T; Rose, Jocelyn K. C. [ur.] Annual Plant Reviews, Chichester, UK: Wiley, str. 238-295
Galussi, A.A., Argüello, J.A., Cerana, M.M., Maximino, M., Moya, M.E. (2016) Anatomical and chemical characteristics of the seed coat of Medicago sativa L. (alfalfa) cv. Baralfa 85 seeds and their association with seed dormancy. Phyton, International Journal of Experimental Botany, 84(1), 163-175
ISTA (2008) Biochemical test for viability: The topographical tetrazolium test. u: International Rules for Seed Testing, Bassersdorf, Switzerland, 1-30
Karagić, Đ., Mihailović, V., Katić, S., Milošević, B., Pataki, I. (2011) Prinos i kvalitet semena NS sorti krmnih biljaka u periodu 2007-2010. u: Zbornik sa 45. Savetovanja agronoma Srbije 30 January - 05. February, Zlatibor, 143-153
Kimura, E., Islam, M.A. (2012) Seed Scarification Methods and their Use in Forage Legumes. Research Journal of Seed Science, 5(2): 38-50
Knežević, J. (2013) Posebno ratarstvo, industrijsko i krmno bilje (praktikum). Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet, Lešak
Knežević, J. (2013) Posebno ratarstvo, industrijsko i krmno bilje. Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet, Lešak
Pajić, N., Marković, T. (2016) Economic results in alfalfa seed production. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 53, br. 3, str. 111-115
Rincher, M.S. (1954) Effect of head on impermeable seeds of alfalfa: Sweet clover and red clover. Agronomy Journal, Wisconsin, 6, 46
Rutar, R., Stjepanovic, M., Popovic, S., Bukvic, Z., Pacek, D. (2001) Effect of temperature on germination and hard alfalfa seed. CIHEAM, 2: 137-139
Snedecor, G.W., Cochran, W.G. (1994) Statistical methods. Ames: The Iowa State University Press
Terzić, D. (2010) Uticaj Vremena kosidbe, đubrenja, mikroelementima i regulatorima rasta na prinos i kvalitet semena lucerke (Medicago sativa L.). Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Terzić, D., Stanisavljević, R., Radović, J., Vasić, T., Milenković, J., Poštić, D., Đokić, D. (2016) The effect of a cutting schedule on the germination and size of alfalfa seeds. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 20, br. 4, str. 173-175
Velijević, N., Simić, A., Vučković, S., Živanović, Lj., Poštić, D., Štrbanović, R., Stanisavljević, R. (2018) Influence of different pre-sowing treatments on seed dormancy breakdown, germination and vigour of red clover and Italian ryegrass. International Journal of Agriculture and Biology, in press
Velijević, N., Štrbanović, R., Poštić, D., Stanisavljević, R., Đukanović, L. (2017) Effects of seed coat colour on the seed quality and initial seedling growth of red clover cultivars (Trifolium pratense). Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 21, br. 3, str. 174-177
Zimmermann, L.R., Galussi, A.A., Martinelli, A.H.M., Fernández, A.P., García, A.H., Pitter, J.R., Zecchin, A.R., Dechanzi, D.I. (1998) Hard seed viability in Medicago sativa L. Lotus corniculatus L. Trifolium repens L. T. pratense L. and Melilotus alba Med. Seed Sci. Technol, 26: 271-273
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/JPEA1802076S
objavljen u SCIndeksu: 03.05.2018.

Povezani članci

Žito-hleb (2001)
Proučavanje proteinskog kompleksa tritikalea tokom klijanja
Čumikina-Vasiljevna Ljudmila, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2003)
Proizvodnja i kvalitet semena NS sorti krmnih biljaka
Mihailović Vojislav M., i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2003)
Dormantnost i klijanje semena - mehanizmi, klasifikaciJe i postupci
Grbić Mihailo

prikaži sve [15]