Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 25, br. 1, str. 9-14
Standardna klijavost i nicanje klijanaca samooplodnih linija kukuruza u različitim temperaturnim uslovima
aInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresaptanja@mrizp.rs
Ključne reči: vreme setve; nicanje u polju; laboratorijski test; Zea mays L
Sažetak
Standardni test klijavosti pruža informacije o ponašanju semena u definisanim uslovima klijanja sa ciljem procene poljske setvene vrednosti. Svrha ovog istraživanja bila je poređenje rezultata standardnog testa klijavosti sa nicanjem klijanaca u polju pri različitim spoljašnjim temperaturnim uslovima. Setva je obavljena tokom tri vremenska perioda u proleće, u posudama izloženim spoljašnjim uslovima. Dobijeni rezultati su pokazali da su razlike u klijavosti, detektovane pomoću standardnog laboratorijskog testa, potvrđene i u sub-optimalnim spoljnim uslovima. Međutim, ispoljavanje ovih razlika zavisilo je od temperaturnih uslova tokom različitih setvenih perioda. Niske temperature u ranom periodu setve su bile diskriminativnije od kasnijeg porasta temperature koji je potpuno umanjio razlike detektovane u standardom testu klijavosti.
Reference
Babić, V., Kravić, N., Babić, M., Popović, A., Ivanović, D. (2015) Viability testing of maize landraces accessions from MRIZP gene bank. Romanian Agricultural Research, 32: 85-91
Čanak, P., Mirosavljević, M., Ćirić, M., Kešelj, J., Vujošević, B., Stanisavljević, D., Mitrović, B. (2016) Efekat prajminga semena na vigor i početni porast klijanaca kukuruza pri optimalnim i suboptimalnim temperaturnim uslovima. Selekcija i semenarstvo, vol. 22, br. 1, str. 17-25
Finch-Savage, W.E., Bassel, G.W. (2016) Seed vigour and crop establishment: extending performance beyond adaptation. Journal of Experimental Botany, 67(3): 567-591
Ghassemi-Golezani, K., Aliloo, A.A., Valizadeh, M., Moghaddam, M. (2008) Effects of different priming techniques on seed invigoration and seedling establishment of lentil (Lens culinaris Medik). Journal of Food, Agriculture and Environment, 6: 222-226
International Seed Testing Association (ISTA) (2019) International rules for seed testing. Basserdorf, Switzerland
Kolasinska, K., Szyrmer, J., Dul, S. (2000) Relationship between Laboratory Seed Quality Tests and Field Emergence of Common Bean Seed. Crop Science, 40(2): 470-470
Milivojević, M., Ripka, Z., Petrović, T. (2018) ISTA rules changes in seed germination testing at the beginning of the 21st century. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 22, br. 1, str. 40-45
Milošević, M., Šuvaković, M. (2011) Semenarstvo. Novi Sad: Institut za ratartsvo i povrstarstvo, (Vol. 1) . ISBN 978-86-80417-30-1
Vujošević, B., Čanak, P., Babić, M., Mirosavljević, M., Mitrović, B., Stanisavljević, D., Tatić, M. (2018) Field performance of abnormal maize seedlings. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 55, br. 1, str. 34-38
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem1901009P
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ratar i povrt (2018)
Ponašanje atipičnih klijanaca kukuruza u poljskoj proizvodnji
Vujošević Bojana, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2020)
Efekat hemijske desikacije na klijavost i čuvanje semena suncokreta
Čanak Petar, i dr.

Acta agriculturae Serbica (2021)
Legume vigour
Nikolić Zorica, i dr.

prikaži sve [13]