Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 15, br. 47, str. 109-136
Povreda prava na privatnost na portalima u Srbiji - studije slučaja portala Espreso i B92
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija

e-adresaalexandrica1305@gmail.com
Ključne reči: sloboda izražavanja; privatnost; internet; portal; novinarski kodeks; samoregulacija; Espreso; B92
Sažetak
U ovom radu analizirane su karakteristike i mogućnosti zaštite prava na privatnost na internetskim portalima u Republici Srbiji. U radu je ispitan odnos pomenutog prava sa pravom na slobodno izražavanje. U skladu sa tim, predstavljeni su samoregulatorni dokumenti Republike Srbije u oblasti medija, koji predstavljaju etički standard postupanja novinara: Kodeks novinara Srbije donet 2006. godine i Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju iz 2016. godine, o čijem poštovanju brine Savet za štampu. Istraživanje je zasnovano na analizi slučajeva kršenja prava na privatnost, dostojanstvo i integritet osoba na osnovu uporedne analize medijskog izveštavanja na dva portala (Espreso i B92) tokom dva odvojena monitoringa poštovanja Kodeksa novinara Srbije i Smernica. Prvi monitoring sproveden je u saradnji sa Savetom za štampu od 1. oktobra do 30. novembra 2017. godine, dok je ponovljeni samostalni monitoring sproveden od 1. do 31. marta 2018. kako bi se utvrdilo da li se posle objavljenog izveštaja poboljšalo stanja na dva portala. Analiza je pokazala da je došlo do povrede privatnosti na oba portala, i to najčešće u rubrici Hronika. Privatnost žrtava krši se u većoj meri od privatnosti osumnjičenih. Takođe, uprkos jasnoj tački Kodeksa o potrebi zaštite identiteta maloletnika, bilo je višestrukih povreda privatnosti deteta, ponovo u rubrici Hronika.
Reference
Ad, van L. (2010) Regulatorni okvir Saveta Evrope za sadržaje na Internetu. u: Surčulija J. [ur.] Sloboda izražavanja na Internetu, Beograd: Centar za razvoj Interneta, str. 55-62
Bajić, P. (2017) Onlajn štampa - odnosi između sadržaja u štampanim i onlajn izdanjima dnevnih novina. CM: Communication and Media, vol. 12, br. 39, str. 57-82
Božović, D. (2017) Novinarska etika i sekundarna viktimizacija u štampanim medijima u Srbiji. CM: Communication and Media, vol. 12, br. 40, str. 37-66
Čošabić, J. (2016) Odgovornost onlajn medijskih portala za komentare čitalaca. u: Gačić D. [ur.] Etika u medijima i poslovanju - zbornik radova, Banja Luka: Besjeda, (str. 118-127
Ćalović, D. (2011) Mediji i privatnost. u: Veljanovski R. [ur.] Verodostojnost medija - dometi medijske tranzicije, Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 251-263
Dej, L.A. (2004) Etika u medijima - primeri i kontroverze. Beograd: Medija centar
Foškol, P. (2015) Razmišljanja o građanskoj slobodi. Beograd: Clio
Kleut, J., Prodanović, D. (2017) Monitoring medija - pretpostavka nevinosti i privatnost u medijima. u: Toskić A., Mišljenović U. [ur.] Transparentnost, privatnost i pretpostavka nevinosti - tužilaštvo - mediji - građani, Beograd: Partneri za demokratske promene Srbija, str. 33-62
Kukić, S. (2010) Mali ljudi u društvu informacija - predstavljanje djece u dnevnoj štampi u Srbiji. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 5, br. 15, str. 61-86
Matić, J. (2012) Medijske slobode Srbije u evropskom ogledalu - izveštaj baziran na indikatorima Saveta Evrope za medije u demokratiji. Beograd: Civil Rights Defenders, Beograd
Mcquail, D. (2013) Journalism and society. London: Sage
Milenković, V. (2008) Etički kodeksi međunarodnih novinarskih organizacija i udruženja. CM - Časopis za upravljanje komuniciranjem, 3(6), 131-144
Negroponte, N. (1998) Biti digitalan. Beograd: Clio
Radojković, M. (2004) Kodeksi profesionalne etike u novinarstvu. u: Vacić Z. [ur.] Etika javne reči u medijima i politici, Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije, str. 51-70
Radojković, M. (2004) Pravo na izražavanje mišljenja i odgovornost za javnu reč. u: Vacić Z. [ur.] Etika javne reči u medijima i politici, Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije, 71-90
Roagna, I. (2012) Zaštita prava na poštovanje privatnog i porodičnog života prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. u: Priručnik za pravnike, Strazburg, Preuzeto 27. maja 2018. sa https://rm.coe.int/16806f1558
Savet za štampu (2015) Kodeks novinara Srbije - uputstva i smernice. Preuzeto 22. maja 2018. sa https://savetzastampu.rs/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks_novinara_Srbije.pdf
Savet za štampu (2016) Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju. Preuzeto 22. maja 2018. sa http://www.savetzastampu.rs/cirilica/smernice-za-primenu-kodeksa-novinara-srbije-u-onlajn-okruzenju
Savet za štampu (2017) Rezultati monitoring poštovanja Kodeksa novinara u 2017. Preuzeto 22. maja 2018. sa https://savetzastampu.rs/monitoring/ rezultati-monitoringa-postovanja-kodeksa-novinara-u-2017
Savet za štampu Šta možemo da uradimo za Vas. Preuzeto 22. maja 2018. sa https://savetzastampu.rs/o-nama/sta-mozemo-da-uradimo-za-vas
Savet za štampu O nama. Preuzeto 22. maja 2018. sa http://www.savetzastampu.rs/cirilica/o-nama
Stojanović, M., Selaković, B., Žmak, P. (2016) Praćenje slobode izražavanja i medijskih sloboda u procesu EU integracija. Beograd: Građanske inicijative
Surčulija-Milojević, J. (2016) Dozvoljenost ograničenja slobode izražavanja u skladu sa evropskim instrumentima i medijskim zakonodavstvom Republike Srbije. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet, doktorska disertacija
Todorović, M. (2006) Pravo na slobodno izražavanje mišljenja i kultura javne reči. Hereticus : časopis za preispitivanje prošlosti, 4(1-2), 28-47
Toskić, A., Kleut, J., Kalajdžić, K., Mišljenović, U. (2018) Javna funkcija - privatna stvar? Analiza o granicama privatnosti nosilaca javnih funkcija. Beograd: Partneri za demokratske promene Srbija
Veljanovski, R. (2010) Izazovi i mogućnosti online novinarstva. u: Surčulija, J. [ur.] Sloboda izražavanja na Internetu, Beograd: Centar za razvoj Interneta, 41-54
Vodinelić, V. (2016) Javno i privatno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Vodinelić, V.V. (2012) Novinarski kodeksi i pravo medija u Srbiji - nedovoljno samodefinisanje. Pravni zapisi, vol. 3, br. 1, str. 73-89
Žaket, D. (2007) Novinarska etika - moralna odgovornost u medijima. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/cm15-20143
primljen: 11.01.2019.
prihvaćen: 09.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.02.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka