Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 12, br. 40, str. 145-164
(Ne)poštovanje Kodeksa novinara Srbije u kampanji za predsedničke izbore u 2017. godini
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresadinko.gruhonjic@ff.uns.ac.rs
Ključne reči: etički kodeks; izbori; mediji; kampanja; televizije; monitoring
Sažetak
Rad se bavi komparativnom analizom nekoliko monitoringa o izveštavanju javnih medijskih servisa i komercijalnih televizija sa nacionalnom frekvencijom tokom kampanje za predsedničke izbore u Srbiji 2017. godini, s ciljem da se utvrdi u kojoj meri i na koje načine je prekršen Kodeks novinara Srbije. Monitorinzi koje su, umesto nadležnih državnih institucija poput Regulatornog tela za elektronske medije (REM), uglavnom sprovodile organizacije civilnog društva, nedvosmisleno su pokazali da je, u većini slučajeva, to izveštavanje bilo izrazito pristrasno u korist kandidata vladajuće koalicije Aleksandra Vučića. Osim činjenice da su na taj način prekršene odredbe ključnih medijskih zakona i pravilnika o izveštavanju tokom predizborne kampanje, urednici i novinari televizija koje su izveštavale neizbalansirano o kampanji kršili su na različite načine i Kodeks novinara Srbije. Monitorinzi su, s jedne strane, pokazali nedopustivu pristrasnost većine javnih i komercijalnih televizija, ali su pokazali da su postojale i komercijalne kablovske televizije koje su znatno više vodile računa o ujednačenom izveštavanju o predsedničkim kandidatima. Većina analiziranih televizija, međutim, nije se pridržavala ni preambule Kodeksa novinara Srbije, u kojoj se navodi da je razlog postojanja medija javni interes, a poslovni, politički i privatni interesi izdavača/vlasnika medija ne smeju da budu izgovor ili opravdanje za kršenje kodeksa. Većina monitoringa je pokazala i da su prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se tiču istinitosti izveštavanja, nezavisnosti od pritisaka, odgovornosti novinara, novinarske pažnje.
Reference
*** (2014) Zakon o elektronskim medijima. Službeni glasnik RS, br. 83
Biro za društvena istraživanja (2017) Mediji, javnost, izbori. http://www.birodi.rs/wp-content/uploads/2017/08/Mediji-javnost-izbori-2017.pdf, 27.07.2017
Cenzolovka (2017) REM neće pratiti medije tokom kampanje - 'Nemaju parametre za softver'. https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/rem-nece-pratiti-medije-tokom-kampanje-nemaju-parametre-za-softver/, 27. avgusta 2017
Council of Europe (1999) Recommendation No. R (99) 15 of the Committee of Ministers to member States on measures concerning media coverage of election campaigns. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e3c6b, 03.10.2017
Council of Europe (2005) Guidelines on media analysis during election observation missions prepared in co-operation between the OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights, the Council of Europe’s Venice Commission and Directorate General of Human Rights, and. http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)032-e, 03.10.2017
Council of Europe (2007) Recommendation CM/Rec(2007)2 of the Committee of Ministers to member states on media pluralism and diversity of media content. https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/committee-of-ministers-adopted-texts/-/asset_publisher/aDXmrol0vvsU/content/recommendation-cm-rec-2007-2-of-the-committee-of-ministers-to-member-states-on
European Audiovisual Observatory (2017) Media coverage of elections: The legal framework in Europe. Strasbourg
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) (2003) Code of good practice in electoral matters: Guidelines and explanatory report. http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-e, 03.10.2017
Gruhonjić, D. (2009) Sloboda izražavanja u novinarstvu u uslovima ekonomskog ropstva. u: Todorov D. [ur.] Sloboda izražavanja i ljudska prava novinara u Vojvodini, Novi Sad: Pokrajinski ombudsman, pp. 41-44
Insajder (2017) REM - nema odluke o praćenju ovih izbora, radićemo po prijavama. https://insajder.net/sr/sajt/tema/3268/, 27.08.2017
Kunczik, M., Zipfel, A. (2006) Uvod u znanost o medijima i komunikologiji. Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert
Laitila, T. (1995) Journalistic Codes of Ethics in Europe. European Journal of Communication, 10(4): 527-544
Media monitor (2017) BIRODI sprovodi monitoring medijskog izveštavanja tokom kampanje za predsedničke izbore. http://www.birodi.rs/birodi-sprovodi-monitoring-medijskog-izvestavanja-tokom-kampanje-za-predsednicke-izbore/, 22.07.2017
Milivojević, S., Radojković, M., Milojević, A., Ugrinić, A., Raković, M., Matović, M. (2011) Profesija na raskršću - novinarstvo na pragu informacionog društva. Beograd: Centar za medije i medijska istraživanja Fakulteta političkih nauka, http://centarza-medije.fpn.bg.ac.rs/content-files/Novinarstvo%20na%20pragu%20informacionog%20drustva.pdf-
Novosadska novinarska škola (2017) Finalni rezultati monitoringa predizborne kampanje. http://www.novinarska-skola.org.rs/sr/?page_id=2347, 22.07.2017
OSCE (1990) u: Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the OSCE, 29 June 1990, par. 7.8., http://www.osce.org/odihr/elections/14304?download=true, 03.10.2017
Pew Research Center (2016) The modern news consumer. http://www.journalism.org/2016/07/07/the-modern-news-consumer, 01.10.2017
Reuters Institute for the Study of Journalism (2016) Digital news report 2016. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital-News-Report-2016.pdf, 02.10.2017
Savet za štampu (2015) Kodeks novinara Srbije - uputstva i smernice. Beograd: DIA-ART
Savet za štampu (2015) Rezultati monitoringa poštovanja kodeksa novinara u dnevnim novinama od aprila do decembra 2015. http://www.savetzastampu.rs/latinica/monitoring-postovanja-kodeksa-novinara-srbije/131/2016/09/28/1262/rezultati-monitoringa-postovanja-kodeksa-novinara-u-dnevnim-novinama-od-aprila-do-decembra-2015.h
Savet za štampu (2016) Rezultati monitoringa poštovanja Kodeksa novinara u dnevnim novinama od marta do avgusta 2016. http://www.savetzastampu.rs/latinica/monitoring-postovanja-kodeksa-novinara-srbije/131/2016/09/28/1263/rezultati-monitoringa-postovanja-kodeksa-novinara-u-dnevnim-novinama-od-marta-do-avgusta-2016.htm
Savet za štampu (2016) Rezultati monitoringa poštovanja Kodeksa novinara u dnevnim novinama od marta do decembra 2016. http://www.savetzastampu.rs/latinica/monitoring-postovanja-kodeksa-novinara-srbije/131/2017/01/25/1364/rezultati-monitoringa-postovanja-kodeksa-novinara-u-dnevnim-novinama-od-marta-do-decembra-2016.ht
Skrozza, T. (2013) Medijski rat kao politika drugim sredstvima. Nedeljnik Vreme, Beograd, br. 1172, 20 jun
Veljanovski, R. (2005) Javni RTV servis u službi građana. Beograd: Clio
Vodinelić, V.V. (2012) Novinarski kodeksi i pravo medija u Srbiji - nedovoljno samodefinisanje. Pravni zapisi, vol. 3, br. 1, str. 73-89
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/comman12-14614
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka