Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 1, str. 23-36
Dijagnostikovanje tipa organizacione kulture u kompaniji Telekom
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za strateški i operativni menadžment - FSOM, Beograd
cUniverzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije - FMK, Beograd

e-adresaolja.arsenijevic@fpsp.edu.rs, maja.dimic@fsom.edu.rs, kokacns@gmail.com
Sažetak
U situaciji kada je na tržištu mobilne telefonije u našoj zemlji, konkurencija sve jača i veća i kada se pojavila konkurencija u oblasti fiksne telefonije slobodno se može reći da su prošla vremena kada su klijenti čekali na Telekom. Telekom se morao razvijati u pravcu moderne kompanije, koja je okrenuta budućnosti i potrebama klijenata, a samim tim menjati način funkcionisanja, strukturu, organizacionu kulturu kako bi se omogućila maksimalna efektivnost organizacije. Zato je u ovom trenutku, istraživanje organizacione kulture u Telekomu pravi izazov. Predmet rada je dijagnostikovanje tipa organizacione kulture u Telekomu. Cilj rada je analizirati recentnu literaturu iz oblasti organizacione kulture, i dijagnostikovati dominantnu kulturu i subkulture u ispitivanoj organizaciji. Rezultat do kojeg je dovelo istraživanje ukazuje da u ispitivanoj organizaciji postoji dominantna kultura i subkulture, te da su najizraženije kultura uloga i kultura zadatka, a da postoje kultura moći i kultura podrške kao subkulture.
Reference
Andžić, S., Rajković, M., Ćosić, M. (2016) Nefinansijski aspekti poslovanja kao faktori razvoja preduzetništva. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 2, br. 2, str. 7-17
Arsenijević, O., Lilic, V., Zdravkovic, B. (2015) Impact of e-mentoring on inventivity in companies. International Journal of Economics and Law, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, Vol. 5, No. 14
Draker, P. (1995) Postkapitalističko društvo. Privredni pregled, Beograd, Grmeč, 1995
Hendi, C. (1996) Bogovi menadžmenta. Beograd: Želnid
Janićijević, N. (2013) Organizaciona kultura. Beograd: CID Ekonomski fakultet
Schein, E.H. (1997) Organizational culture and leadership: A dynamic view. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
Weber, M. (2003) Theory of economic and social organizations. New York: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1701023A
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.