Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 4, br. 1, str. 29-42
Primena kvantitativnih metoda u analizi medicinskih tretmana fizioterapijom
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Srbija
bInstitut primenjenih nauka, Beograd

e-adresaradosavljevicm93@gmail.com
Ključne reči: analiza; masaže; bolna stanja; ljudska potreba
Sažetak
Masaža se odavno koristi kao sredstvo za rešavanje bolnih stanja, opuštanja kao i u estetske svrhe. U gradu Kragujevcu poslednjih 10-ak godina se primećuje veća zainteresovanost za ovim vidom usluga, a i ponuda u gradu je priličnno velika i raznovrsna. Bez obrzira na to, potrebno je ovaj vid usluga još bolje promovisati i približiti efikasnost delovanja pojedinim grupama žena, kako u preventivno korišćenje tako i kao izbor za adekvatno tretiranje bolnih stanja. Predmet rada je izanalizirati interesovanje ženske populacije u gardu Kragujevcu za masažama. Cilj rada je da se ukaže na stanje interesovanja za masažom među ženama u Kragujevcu kao i kojim grupama treba dodatno promovisati i približiti ove usluge. Korišćena je anketa kao vid istraživanja, a pitanja su bila vezana za izjašnjavanje stavova o masaži, o ličnim podacima, o navikama za masažu i u koje svrhe koriste. Rezultati koji su dobijeni istraživanjem da određene grupe ženske populacije nemaju razvijenu kuluturu za masažom, kao i da novčana primanja nisu toliko od presudnog značaja. Utvrđeno je da je dobar odziv ispitanika za korišćenjem usluga.
Reference
Adžić, S., Kostić, R., Milunović, M., Savić-Tot, T., Jeremić, D., Stanojević, S. (2022) Uloga timskog menadžmenta u savremenim uslovima poslovanja. Oditor, vol. 8, br. 1, str. 63-83
Buha, V.V., Lečić, R.B., Bjegović, M.J. (2022) Područja razvoja kompetencija projektnog menadžera digitalnog doba i uticaj na intelektualni kapital. Tehnika, 77(2), 247-253
Ćirić, M.D., Petrović, J.S., Jovanović, D.R. (2020) Student u centru učenja - paradigma savremenog visokoškolskog obrazovanja. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, br. 17, str. 83-99ž
Dakić, P., Lojaničić, D., Issa, H.R., Bogavac, M. (2021) Izbor, stvaranje i razvoj menadžera. Oditor, vol. 7, br. 3, str. 105-134
Ilić, D., Đurović, A., Brdareski, Z., Vukomanović, A., Pejović, V., Grajić, M. (2012) Mesto kineske masaže (tuina) u kliničkoj medicini. Vojnosanitetski pregled, vol. 69, br. 11, str. 999-1004
Jovanović, S.S., Stojanović-Jovanović, B.N. (2020) Fizioterapija u savremenom visokom strukovnom obrazovanju. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, br. 18, str. 65-78
Korhonen, O., Väyrynen, K., Krautwald, T., Bilby, G., Broers, H.A.T., Giunti, G., Isomursu, M. (2020) Data-Driven Personalization of a Physiotherapy Care Pathway: Case Study of Posture Scanning. JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies, 7(2): e18508
Kulnik, S.T., Latzke, M., Putz, P., Schlegl, C., Sorge, M., Meriaux-Kratochvila, S. (2020) Experiences and attitudes toward scientific research among physiotherapists in Austria: A cross-sectional online survey. Physiotherapy Theory and Practice, 1-16
Mihajlović, M., Stanojević, P., Tešić, A. (2018) Menadžment znanja kao faktor povećanja efikasnosti organizacije. Akcionarstvo, 24(1): 5-14
Odeck, J., Kjerkreit, A. (2019) The accuracy of benefit-cost analyses (BCAs) in transportation: An ex-post evaluation of road projects. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 120: 277-294
Opačić, A., Stanković, V., Kastratović, M. (2021) Specifičnosti radnog angažovanja sportista. Akcionarstvo, 27(1), 71-88
Pantić, N., Damnjanović, R., Kostić, R. (2021) Metod ekonomske analize kao deo metoda društvenih nauka. Akcionarstvo, 27(1), 7-26
Paspalj, D., Brzaković, P. (2021) Istraživanje profesionalnog statusa menadžera sa aspekta socio-demografskih obeležja. Oditor, vol. 7, br. 3, str. 135-165
Savić, B., Obradović, N. (2020) Izazovi finansijskog izveštavanja o biološkoj imovini. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 6, br. 1, str. 7-21
Singh, R., Küçükdeveci, A., Grabljevec, K., Gray, A. (2018) The role of Interdisciplinary Teams in Physical and Rehabilitation Medicine. Journal of Rehabilitation Medicine, 50(8): 673-678
Stepanović, N.A., Đorić, V.D., Tubić, V.J. (2022) Ex-post analiza studije opravdanosti kao alat za analizu realno dostignutih efekata velikih infrastrukturnih projekata. Tehnika, 77(1), 87-95
Veras, M., Kairy, D., Paquet, N. (2016) What Is Evidence-Based Physiotherapy?. Physiotherapy Canada, 68(2): 95-96
Veselinović, J., Perović, A., Šiljak, V., Bačevac, S. (2022) Izazovi savremenog sportskog menadžmenta. Oditor, vol. 8, br. 1, str. 111-134
Welde, M., Odeck, J. (2017) Cost escalations in the front-end of projects - empirical evidence from Norwegian road projects. Transport Reviews, 37(5): 612-630
Welde, M., Volden, G.H. (2018) Measuring efficiency and effectiveness through ex-post evaluation: Case studies of Norwegian transport projects. Research in Transportation Business & Management, 28: 33-39
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/OdrRaz2201029M
primljen: 23.02.2022.
prihvaćen: 12.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 18.06.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka