Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 4, br. 8, str. 46-56
Strategije integrisanih marketing komunikacija u organizaciji
aInternacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
bDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

e-adresaa.catovic@uninp.edu.rs, g.menadzer@uninp.edu.rs, maida_musovic@hotmail.com
Ključne reči: strategija integrisanih marketing komunikacija; životni ciklus proizvoda; ciljne grupe; položaj organizacije na tržištu
Sažetak
Da bi se uspešno implementirale, integrisane marketing komunikacije se moraju strateški fokusirati, šta ukazuje i na njihovu neposrednu vezu sa strateškim menadžmentom organizacije. Pravilo je da se strategije integrisanih marketing komunukacija neposredno vezuju za odgovarajuće strategije marketinga, sa kojima u funkcionalnom smislu predstavljaju neraskidivu pojmovnu i sadržinsku simbiozu.
Reference
Ćatović, A., Elfić, E. (2015) Pretpostavke efikasnog komuniciranja u organizacijama. Ekonomski izazovi, vol. 4, br. 7, str. 102-110
Grubor, A. (2002) Informacije međunarodnih marketing istraživanja u funkciji planiranja i razvoja proizvoda. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 7, str. 201-208
Kalač, B., Jokić, D. (2004) Preduzetništvo. Novi Pazar: Internacionalni univerzitet
Kotler, P. (2000) Marketing Management. New Jersey: Prentice-Hall
Milosavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2004) Osnovi marketinga. Beograd: Ekonomski fakultet
Randall, D. (1994) Managing Communications for Maximum Market Impact. Minnesota
Shimp, T.A. (2000) Advertising and promotion: Supplemental aspects of integrated marketing communications. Forth Worth: Dryden Press, 5th ed
Staton, W., Etzel, M., Walker, B. (1994) Fundamentals of Marketing. New York: McGraw-Hill
Stoner, J.A.F., Freemanm, E.R., Gilbert, D.R. (1995) Menadžment. Beograd: Ženid
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1508046C
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka