Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 8, br. 15, str. 63-74
Korporativni identitet banaka u Crnoj Gori
aMediterranean University, Faculty of Economics and Business, Podgorica, Montenegro
bFaculty for Business Management, Bar, Montenegro

e-adresamilica.raicevic@unimediteran.net, dijanafpm@t-com.me
Ključne reči: korporativni identitet; klijent; bankarski sector; marketing
Sažetak
Korporativni identitet je "ličnost" kompanije koji je dizajniran da bude u skladu sa dostignućima kompanije i prilagođen njenim ciljevima. Teorijski dio rada definiše koncept korporativnog identiteta, njegove elemente i faktore koji na njega utiču, kao i odnos između korporativnog identiteta i klijenta. Empirijski dio se bavi analizom korporativnog identiteta banaka u Crnoj Gori. Predmet sprovedenog eksplorativnog kvantitativnog istraživanja je da se utvrdi kako korisnici bankarskih usluga ocjenjuju osnovne elemente korporativnog identiteta banaka. Cilj istraživanja je da se utvrdi da li su elementi korporativnog identiteta u skladu sa očekivanjima korisnika bankarskih usluga i da li osnovni elementi korporativnog identiteta utiču na izbor banke i lojalnost klijenata. Korporativni identitet banaka je važan, ali nije presudan faktor u odabiru banke od strane klijenata u Crnoj Gori. Pored dobro osmišljenih elemenata korporativnog identiteta, fer cijena i kvalitetan proizvod i usluga koje banka efikasno isporučuje klijentu je takođe neophodan preduslov za uspešno zadržavanje postojećih klijenata, kao i za privlačenje novih.
Reference
Babić-Hodović, V. (2012) Marketing u bankarstvu. Sarajevo: Ekonomski fakultet
Farquhar, D.J., Meidan, A. (2010) Marketing Financial Services. Palgrave Macmillan, second edition
Jovićević, R., Žugić, J. (2018) Marketing u savremenom bankarstvu. Podgorica: Univerzitet Mediteran
Kolarić, B. (2018) Priroda, dimenzije i značaj organizacionih promena. Ekonomski izazovi, vol. 7, br. 13, str. 29-40
Krstić, B., Stanković, L. (2006) Međuzavisnost poslovnog ugleda i konkurentske prednosti banke. Ekonomske teme, vol. 44, br. 4-5, str. 57-64
Lukić, A., Nikolić, S. (2015) Preduzetnik kao privredni subjekt u svetlu savremenog bankarskog poslovanja. Ekonomski izazovi, vol. 4, br. 8, str. 13-19
Raičević, M., Medenica-Mitrović, D. (2018) A comparative analysis of the corporate identity of banks in Montenegro. u: International Symposium on Business and Economics, GSI & UM, 5-8 September 2018, Podgorica, Montenegro, Proceeding Book, pp 182-190
Raičević, M., Medenica-Mitrović, D. (2018) Navike u korišćenju bankarskih usluga i zadovoljstvo kvalitetom korisnika bankarskih usluga u Crnoj Gori. Ekonomski izazovi, vol. 7, br. 14, str. 43-55
Tradafilović, I. (2006) Ime, logo, boja - kako kreirati uspješan vizuelni identitet. Beograd: BIGZ Publishing
Zelenović, V., Davidović, M. (2011) Korporativni identitet banaka kao bitna odrednica bankarskog poslovanja. u: Saopštenje sa međunarodnog skupa EMC 2011, Zrenjanin, str. 221-226
Zelenović, V. (2015) Marketing in banking / Marketing u bankarstvu. Bečej: Proleter ad, 2nd supplemented and revised, drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje, 85
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1915063R
objavljen u SCIndeksu: 09.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka