Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[6]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 66, br. 1, str. 65-76
Makroekonomska analiza GDP i zaposlenosti u zemljama Evropske unije
aUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet - Pale, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija
cUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Srbija

e-adresaljubisa.vladusic@ekofis.ues.rs.ba, aca@ekof.bg.ac.rs, pantic.nemanja85@gmail.com
Sažetak
Kod savremenih država se nameće neophodnost usmeravanja ka budžetskoj politici. Ona je proistekla iz slabosti, odnosno nedostataka prethodnih politika. Te politike su upravo i nastale radi otklanjanja nastalih disproporcija u prošlosti i bile su uspešne u tome, zaneamrujući neke kategorije čije će se negativno dejstvo tek kasnije ispoljiti. Značaj dostizanja odgovarajuće stope rasta bruto domaćeg proizvoda kao i zaposlenosti se nalazi u središtu gotovo svih ekonomskih politika. Razlike su u instrumentima i merama koje je neophodno preuzeti radi njihovog ostvarivanja. Ovaj rad se bavi upravo ovim ciljevima makroekonomske stabilnosti i korelacije koja postoji među ovim kategorijama. Dokazivanje ove korelacije ima značaja jer se mere usvojene politike mogu efikasnije pratiti ali sa druge strane će poslužiti kao podsetnik značaja usvojenih mera na ove kategorije i sa njom povezane makroekonomske stabilnosti. Za dokazivanje zavisnosti se koristi softverski paket SPSS i u okviru njega korelaciona i regresiona analiza, a podaci će poslužiti i za teorijski osvrt kretanje BDP-a i zaposlenosti na nivou Evropske unije.
Reference
Amores, R., Castilo, S. (2017) Ecuadorian SMEs: Their impact on employment as a contribution of SME GDP to total GDP. Revista Espacios, 38(53), 38-43
Barker, T., Alexandri, E., Mercure, J., Ogawa, Y., Pollitt, H. (2016) GDP and employment effects of policies to close the 2020 emissions gap. Climate Policy, 16(4), 393-414
Chiang, Y.H., Tao, L., Wong, F.K.W. (2015) Causal relationship between construction activities, employment and GDP: The case of Hong Kong. Habitat International, 46(1), 1-12
Ciuhu, A., Vasilie, V. (2018) Measuring the economic growth using employment quality parameters: An econometric approach. Annals of the University of Oradea: Economic Science, 28(1), 287-296
Dugalić, V. (2017) Growth of Serbia's GDP. Bankarstvo, vol. 46, br. 1, str. 6-11
Đuričin, S. (2011) Tranzicija i kretanje zaposlenosti u javnom i privatnom sektoru. u: Zubović J. [ur.] Aktivne mere na tržištu rada i pitanje zaposlenosti, Beograd: Institut ekonomskih nauka, str. 298-318
Gardiner, R., Hajek, P. (2017) Impact of GDP, capital and employment on waste generation: The case of France, Germany and UK regions. u: 8th International Conference on E-Business, Management and Economics, ICEME 2017, ACM Press, 94-97
Ines, K.Š., Cinzia, Z. (2009) Utjecaj izravnih inozemnih ulaganja na rast BDP, na zaposlenost i na izvoz u Hrvatskoj. Ekonomski Pregled, 60(3-4), 119-151
Joldić, N., Vasiljević, S., Krstić, S. (2018) Globalne ekonomske krize kao posledica kapitalizma. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 52-62
Jovanović, M. (2018) Humani kapital i održivost ruralnih područja Evropske Unije. Economics of Sustainable Development, vol. 2, br. 1, str. 61-72
Košutić, A., Hadžić, M. (2019) Investments of the EBRD in the infrastructure sector of Serbia. International Review, br. 1-2, str. 39-63
Kovačević, M., Pavlović, N. (2016) Globalizacija i društvo znanja. Ekonomika, vol. 62, br. 4, str. 95-104
Malešević-Perović, L. (2008) Subjektivno ekonomsko zadovoljstvo u tranzicijskim zemljama - istraživanje relativne važnosti makroekonomskih varijabli. Financijska teorija i praksa, 32(4), 523-542
Milosavljević, S., Pantelejić, Đ., Međedović, D. (2019) Primena i mogućnost unapređenja ekonomskih činilaca u realizaciji održivog razvoja. Održivi razvoj, 1(1), 7-14
Mordecki, G., Ramirez, L. (2018) Which comes first: GDP growth or investment?: The case of a small open economy. Trimestre Economico, 85(337), 115-136
Myślińska, K. (2006) Common movement in dynamics of employment and GDP in Poland in 1996-2004. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 201, 43-52
Paul, S. (2001) A welfare loss measure of unemployment with an empirical illustration. Manchester School, 69(2), 148-163
Petrov, V., Trivić, N. (2018) Problem definisanja i merenja održivog dohotka. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 39, str. 19-31
Petrović, R. (2019) Političke posledice ekonomske krize u Španiji. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 1, str. 7-18
Popescu, A. (2016) Research on the relationship between GDP, unemployment and employment in the EU-28. u: 27th IBIMA Conference, Italy, May
Simić, N., Kosumi, T., Jialiang, Y. (2019) Regulatorni instrumenti održivog razvoja. Održivi razvoj, 1(1), 15-26
Sterlacchini, A. (2009) Assessing the knowledge economy: GDP, productivity and employment growth in EU developed regions. IUP Journal of Knowledge Management, 7(5/6), 58-63
Tešić, A., Ilić, V., Đelić, T.A. (2015) Labour market in Serbia: An opportunity or limitation of economic growth. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 4, str. 1117-1136
Winkelmann, L., Winkelmann, R. (1997) Why are the unemployed so unhappy?: Evidence from panel data. Economica, 65(257), 1-15
Zrinščak, S. (1997) Zaposlenost, nezaposlenost i neslužbeno gospodsarstvo. Revija za socijalnu politiku, 4(3), 91-96
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika2001065V
objavljen u SCIndeksu: 05.05.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka