Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 8, br. 16, str. 21-27
Makroekonomske politike evrozone
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresadrimilojevic@gmail.com, milan.mih83@gmail.com, nemanja.pantic@kg.ac.rs
Sažetak
U modernoj istoriji zemalja tržišne ekonomije jedan od važnih izvora preterane monetarne ekspanzije (sa inflatornim efektima) bila je potreba država da finansiraju svoju potrošnju, pozajmljujući novčana sredstva. Visoko fiskalno opterećenje dovodi do recesije i snažnog inflatornog pritiska. Tada dolazi do pojave recesije i prikrivene visoke inflacije. Politika mekog budžetskog ograničenja je proinflatorna i prociklički usmerena. Fiskalna politika sa takvim budžetom deluje autonomno recesivno. Fiskalno prilagođavanje je pri tome osnovna pretpostavka stabilizacije i strukturnog prilagođavanja.
Reference
Aničić, D., Aničić, J., Simić, N., Bejatović, G. (2019) The effects of global monetary policy on foreign debt and debt crisis. Journal of Process Management. New Technologies, vol. 7, br. 1, str. 1-6
Dečković, S. (2018) Harmonizacija poreza u Evropskoj uniji. Ekonomski izazovi, vol. 7, br. 13, str. 84-91
Đorđević, D. (2006) Javne finansije. Novi Sad: Privredna akademija
Đurković, V., Radosavljević, M., Stanković, R. (2019) Primena AHP metode u određivanju značaja primene savremenih bankarskih proizvoda na uspešnost poslovanja banaka. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 1, str. 70-80
Höing, O., Kunstein, T. (2019) Political Science and the Eurozone Crisis: A Review of Scientific Journal Articles 2004-15. JCMS: Journal of Common Market Studies, 57(2): 298-316
IMF (2010) Global Financial Stability Report: IMF World Economic and Financial Surveys
Kotarski, K. (2018) The Eurozone's Crisis Conundrum and the Role of Macroeconomic Theory. World Review of Political Economy, 9(4), str. 477-506
Lojanica, N. (2018) Makroekonomski efekti monetarne transmisije u Srbiji - SVAR pristup. Bankarstvo, vol. 47, br. 1, str. 14-31
Milosavljević, S., Pantelejić, Đ., Međedović, D. (2019) Primena i mogućnost unapređenja ekonomskih činilaca u realizaciji održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 1, str. 7-16
Nightingale, K. (2001) Taxation theory and practice. Prentice Hall
Peković, J. (2018) Višegodišnji finansijski okvir Evropske unije 2014-2020. godine. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 2, str. 67-77
Stanulović, M. (2017) Problem budžetskog deficita u savremenim ekonomijama. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 10, br. 1, str. 27-43
Trklja, M. (2015) Analiza budžetskog deficita i javnog duga u Republici Srbiji. Bizinfo (Blace), vol. 6, br. 2, str. 17-29
Vermeiren, M. (2019) Meeting the world's demand for safe assets? Macroeconomic policy and the international status of the Euro after the crisis. European Journal of International Relations, 25(1): 30-60, journals.sagepub.com/home/ejt
Živković, A. (2005) Monetarna ekonomija. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1916021M
objavljen u SCIndeksu: 09.06.2020.