Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 8, str. 53-57
Povratak spontane cirkulacije kod pacijenata srčanog zastoja kardiološke etiologije u populaciji odraslih u Srbiji
aSlužba Hitne medicinske pomoći, Dom zdravlja Subotica, Subotica
bZavod za Hitnu medicinsku pomoć Novi Sad, Novi Sad
cResuscitacioni Savet Srbije

e-adresadzsupiar@gmail.com
Sažetak
Cilj: Utvrđivanje epidemiologije srčanog zastoja kardiološke etiologije kod pacijenata starijih od 18 godina u Srbiji, svrstanih u tri starosne kategorije. Metodologija: Analizirani su podaci prikupljeni iz prospektivne studije, observacionog trijala Evropskog Resuscitacionog Saveta koji je pod brojem NCT02236819 registrovan u bazi trijala i odobren od zdravstvenih autoriteta u SAD. Podatke u registar srčanog zastoja EuReCa Srbija su unosili glavni istraživači svake ustanove u jedinstvenu bazu putem onlajn unosa (www.eureca.rs). U analizu su uključeni svi pacijenti stariji od 18 godina kod kojih su sprovedene mere kardiopulmonalne resuscitacije od strane Službe hitne medicinske pomoći u periodu od 1. januara 2017. godine do 01. avgusta 2017. Pacijenti su podeljeni u tri grupe: prva grupa 18-65 godina, druga grupa 66-80 i treća grupa osobe preko 80 godina. Za obradu podataka je korišten program Statistika. Rezultati: U periodu od 1.10.2014. godine do 1.08.2017. godine, u Srbiji je registrovano 3153 osoba sa srčanim zastojem. Mere kardiopulmonalne resuscitacije su započete kod 1385/3153 (44%). Tokom posmatranog perioda, registrovano je 593/1385 (43%) pacijenta ≥18 godina koji su doživeli vanbolnički srčani zastoj i kod kojih su primenjene mere kardiopulmonalne resuscitacije kardiološkog etiološkog uzroka, a koji nije svedočen od strane službe hitne medicinske pomoći. U grupi 18-65 godina srčani zastoj imalo 271/593 (46%), u grupi između 66-80 godina VBSZ je imalo 239/593 (40%) i osobe preko 80 godina, 83/593 (14%). U grupi od 18 do 65 godina, svedok je bio prisutan 243/271 puta (89.6%), u grupi 66-80 godina svedok je prisustvovao 222/239 (92%) slučaja, dok je preko 80 godina osvedočeno 76/83 (91.5%). Incicijalni ritam VF/VT bez pulsa je u kategoriji 18-65 bio 94/271 (34.6%), u grupi 66-80 šokabilni inicijalni ritam je 66/239 (27.6%), dok je preko 80 godina 13/83 (15.6%). Povratak spontane cirkulacije (ROSC) je postignut kod osoba 18-65 godina 68/271 (25%), u grupi 66-80 kod 57/239 (23.8%), a preko 80 god. 13/83 (15.6%). Do otpusta je preživelo 10/271 (3.6%) starosti 18-65 godina, od 66-80 godina 12/239 (5.0%) a preko 80 god. 2/83 (2.4%). Više od 30 dana od otpusta je preživelo 10/271 (3.7%) u kategoriji 18-65 godina, starosti 66-80 godina 11/239 (4.6%), dok je preko 80 godina preživelo 2/83 (2.4%). Zaključak: Postoji značajna razlika u preživljavanju vanbolničkog srčanog zastoja između pojedinih, ovim istraživanjem definisanih starosnih struktura stanovništva. Podaci o značajno većem preživljavanju (4-6 puta) najstarijih kategorija stanovništva, u odnosu na one od 18-65 godina, zahtevaju dalja istraživanja i pokašaje boljeg razumevanja razloga za navedeno.
Reference
Fišer, Z., Vlajović, S., Jakšić-Horvat, K., Raffay, V. (2015) EURECA Serbia ONE 2014: Out of hospital cardiac arrest: Venue of accident. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 1, br. 1, str. 9-11
Grasner, J.T., Lefering, R., Koster, W.R., i dr. (2016) EuReCa ONE- 27 Nations, ONE Europe, ONE Registry A prospective one month analysis of out-of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe. Resuscitation, 188-195; 105
Institut za javno zdravlje Srbije 'dr Milan Jovanović Batut' (2016) Zdravstveno statistički godišnjak Republike Srbije, Beograd, 2015, http://www.batut.org.rs/download/publikacije/pub2015.pdf
Republički zavod za statistiku (2017) Statistički godišnjak Republike Srbije, Beograd, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?p-Key=82
Wissenberg, M., Folke, F., Hansen, C.M., Lippert, F.K., Kragholm, K., Risgaard, B., Rajan, S., Karlsson, L., Søndergaard, K.B., Hansen, S.M., Mortensen, R.N., Weeke, P., Christensen, E. (2015) Survival After Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Relation to Age and Early Identification of Patients With Minimal Chance of Long-Term SurvivalCLINICAL PERSPECTIVE. Circulation, 131(18): 1536-1545
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/JRB1708053B
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci