Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[5]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 7, str. 41-45
Učešće laika u započinjanju kardiopulmonalne resuscitacije - zašto laici ne pomažu? EuReCa Srbija
aResuscitacioni Savet Srbije
bZavod za Hitnu medicinsku pomoć, Kragujevac
cZavod za Hitnu pomoć, Novi Sad
Sažetak
Cilj: Utvrđivanje uticaja učešća laika, svedoka srčanog zastoja na ishod zbrinjavanja vanbolničkog srčanog zastoja od strane službi hitnih medicinskih pomoći u periodu obuhvaćenim studijom. Metodologija: Podaci o srčanom zastoju prikupljeni su putem jedinstvenog upitnika EuReCa programa u Srbiji tokom realizacije prospektivne, opservacione studije EuReCa One koja je pod brojem NCT02236819 registrovana u bazi trijala i odobrena od zdravstvenih autoriteta u SAD. U istraživanju su uključeni Eureca događaji koji obuhvataju podatke definisane protokolom studije obuhvataju period od 1. oktobra 2014. godine do 01. avgusta 2017. Prikupljeni podaci bazu podataka i obrađivani statističkim programom SPSS. Rezultati: U periodu od 1.10.2014. do 1.08.2017. godine u Srbiji je zabeležen 3153 vanbolnički srčani zastoj (VBSZ). Mere KPR su primenjene kod 1385 osoba sa vanbolničkim srčanim zastojem. Svedok je bio prisutan u 993/1385 (72%) slučaja. Srčani zastoj pred svedokom se najčešće dešava u kućnim uslovima 785/993 (79%), na ulici 76/993 (8%), u javnoj ustanovi 40/993 (4%) i poslu 20/993 (2%). KPR od strane laika-svedoka je primenjen kod 123/993 (12%) slučaja, a od toga potpuni KPR 62/123 (50%), a samo kompresije 61/123 (50%). Prisutan svedok je u kućnim uslovima započeo KPR 94/993 (9.4%). Najmlađa osoba kojoj je započet KPR od strane laika je imala manje od godinu dana, dok je najstariji pacijent imao 89. godina. Telefonski vođen KPR od strane dispečera je 68/993 (6%). Inicijalni šokabilan ritam kod osoba kod kojih je rađen KPR od strane laika je 41/123 (33%). Inicijalni šokabilan ritam kod osoba kod kojih je rađen potpun KPR je bio 22/41 (54%) dok je inicijalni šokabilan ritam imalo 19/4 (46%) osoba koje su tretirane samo kompresijama grudnog koša. Ukupni postignuti ROSC kod osoba sa VBSZ kod kojih je laik započeo KPR je 47/123 (38%). Ukupan postignuti ROSC kod osoba kod kojih nije rađen KPR od strane laika je 146/870 (17%). Zaključak: Uticaj učešća laika- svedoka i rana primena KPR od strane istih ima nesporan uticaj na ishod intervencije i pojavu ROSC-a u zbrinjavanju vanbolničkog srčanog zastoja od strane SHMP. Dalja istraživanja treba usmeriti ka boljem predstavljanu i razumevanju mehanizama koji mogu uticati na angažovanje laika da se aktivno uključe u primeni mera KPR.
Reference
Cebula, G.M., Osadnik, S., Wysocki, M., i dr. (2016) Comparison of the early effects of out-of-hospital resuscitation in selected urban and rural areas in Poland. A preliminary report from the Polish Cardiac Arrest Registry by the Polish Resuscitation Council. Kardiologia Polska, Vol. 74 (4): pp. 356-61
el Sayed, M., al Assad, R., Abi, A.Y., Gharios, N., Refaat, M.M., Tamim, H. (2017) Measuring the impact of emergency medical services (EMS) on out-of-hospital cardiac arrest survival in a developing country. Medicine, 96(29): e7570
Fišer, Z., Vlajović, S., Jakšić-Horvat, K., Raffay, V. (2015) EURECA Srbija ONE 2014 - vanbolnički srčani zastoj - mesto događaja. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 1, br. 1, str. 9-11
Gräsner, J.T., Lefering, R., Koster, W.R., i dr. (2016) EuReCa ONE-27 Nations, ONE Europe, ONE Registry A prospective one month analysis of out-of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe. Resuscitation, 188-195; 105
Grmec, Š., Križmarič, M., Mally, Š., Koželj, A., Špindler, M., Lešnik, B. (2007) Utstein style analysis of out-of-hospital cardiac arrest-Bystander CPR and end expired carbon dioxide. Resuscitation, 72(3): 404-414
Jakšić-Horvat, K., Budimski, M., Momirović-Stojković, M., Gavrilović, N., Fišer, Z. (2015) EURECA Serbia One 2014: Cardiopulmonary resuscitation by bystander. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 1, br. 2, str. 5-8
Lukić, A., Lulić, I., Lulić, D., Ognjanović, Z., Cerovečki, D., Telebar, S., Mašić, I. (2016) Analysis of out-of-hospital cardiac arrest in Croatia - survival, bystander cardiopulmonary resuscitation, and impact of physician's experience on cardiac arrest management: a single center observational study. Croatian medical journal, 57(6): 591-600
Takahashi, H., Sagisaka, R., Natsume, Y., Tanaka, S., Takyu, H., Tanaka, H. (2017) Does dispatcher-assisted CPR generate the same outcomes as spontaneously delivered bystander CPR in Japan?. American Journal of Emergency Medicine
Takei, Y., Nishi, T., Matsubara, H., Hashimoto, M., Inaba, H. (2014) Factors associated with quality of bystander CPR: The presence of multiple rescuers and bystander-initiated CPR without instruction. Resuscitation, 85(4): 492-498
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/JRB1707017R
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2018.
Creative Commons License 4.0