Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Muzički diskurs u teoriji muzičke semiotike
Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, odsek Kruševac

e-adresamitic@vaspks.edu.rs
Ključne reči: diskurs; muzika kao diskurs; teorija muzičke semiotike; muzički diskurs u teoriji semiotike
Sažetak
Muzika je apstraktni jezik koji se neprekidno razvija, a u vezi sa tim, jedan od mogućih pristupa tumačenju muzike kao diskursa tiče se pitanja srodnosti muzike i govora, odnosno jezika muzike i jezika govora. Na taj način se uspostavlja srodnost između muzičkog diskursa kao muzičkog mišljenja kompozitora i govora kao produkta koji proističe iz mišljenja govornika. U ovom radu, kroz ispitivanje diskursa o muzici kao proizvodu ljudske aktivnosti koji se u različitim kulturama spoznaju na različite načine, razmatra se način na osnovu kojeg bi se mogla tumačiti pojedinačna dela, fenomen muzike i vidovi ljudskog ponašanja koje muzika izaziva. Svrha rada je da se kroz kritičko sagledavanje semiološkog pristupa za razumevanje jezika muzike, naglasi važnost generativnog pristupa razumevanju tonalnosti i obezbedi uvid u sličnosti koje postoje između muzike i jezika.
Reference
Agawu, K. (1991) Playing with signs: A semiotic interpretation of classic music. New Jersey: Princeton University Press
Agawu, V.K. (2014) Music as Discourse: Semiotic Adventures in Romantic Music. Oxford University Press
Aleshinskaya, E. (2013) Differentiating between Genres of Musical Discourse. Topics in Linguistics: Contexts, References and Style, 12: 46-55
Bhatia, V. (2014) Worlds of Written Discourse: A Genre-Based View. Bloomsbury Publishing
Brown, G., Yule, G. (2012) Discourse analysis. Cambridge University Press, 20th izd
Fuko, M. (2007) Poredak diskursa - pristupno predavanje na Kolež de Fransu, održano 2. decembra 1970. godine. Loznica: Karpos
Gee, J.P. (2014) An introduction to discourse analysis: Theory and method
Hooper, G. (2016) The Discourse of Musicology. Routledge
Kuk, D. (1982) Jezik muzike. Nolit
Mccarthy, M. (2011) Discourse analysis for language teachers. Cambridge University Press, 22nd izd
Mitić, M. (2018) Uloga muzike u semiološkoj teoriji Rolana Barta. Komunikacije, mediji, kultura, vol. 10, br. 10, str. 123-144
Monelle, R. (2014) Linguistics and Semiotics in Music. Routledge
Nattiez, J. (1990) Music and discourse: Toward a semiology of music. Princeton: Princeton University Press
Neubauer, J. (1986) The Emancipation of Music from Language: Departure from Mimesis in Eighteenth-century Aesthetics. New Haven: Yale University Press
Ratner, L.G. (1995) Classic music: Expression, form, and style. Schirmer Books, (7. print)
Stubbs, M. (1998) Discourse analysis: The sociolinguistic analysis of natural language. Basil Blackwell, Reprinted
Tarasti, E. (1994) A theory of musical semiotics. Indiana University Press
van Dijk, T.A. (1991) Media contents The Interdisciplinary study of news as discourse. u: Bruhn-Jensen K., Jankowski N.W. [ur.] A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research, Routledge, str. 108-120
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/sinteze10-34232
primljen: 14.10.2021.
prihvaćen: 16.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka