Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 3, br. 2, str. 1-12
Analiza osetljivosti indeksa konkurentnosti turizma i putovanja na promene u ponderisanju njegovih komponenti
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresavesna.jankovic@eknfak.ni.ac.rs, sonja.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Ključne reči: turizam; konkurentnost; ponderisanje; analiza osetljivosti
Sažetak
Konkurentnost turističke privrede u savremenim uslovima poslovanja predstavlja ključan faktor uspeha i opstanka na tržištu. U tom smislu je jako važno da, ne samo preduzeća, već i turističke privrede prate nivo konkurentnosti koji su dostigle, kako bi dobili smernice za dalja unapređenja svog poslovanja. Jedan od važnih pokazatelja konkurentnosti turizma na nivou nacionalnih privreda jeste Indeks konkurentnosti turizma i putovanja, kreiran od strane Svetskog ekonomskog foruma. Međutim, u literaturi postoje drugačija mišljenja o metodologiji ovog Indeksa, naročito kada je u pitanju pridavanje značaja svakoj varijabli koja je njegov sastavni deo. Predmet istraživanja u ovom radu jeste metodologija Indeksa konkurentnosti turizma i putovanja. Cilj rada jeste izvršiti analizu osetljivosti ovog Indeksa na promene relativnog značaja uključenih varijabli. Rezultat istraživanja u radu jeste ponderisanje varijabli u okviru svakog od četiri podindeksa ovog Indeksa i dobijanje novih vrednosti podindeksa koje opredeljuju i novi, drugačiji rang zemalja na svetskoj listi prema konkurentnosti u turizmu.
Reference
Crouch, G. (2007) Measuring tourism competitiveness: Research, theory and the WEF index. u: Australian and New Zealand Marketing Academy (ANZMAC),Conference, Proceedings, https://www.anzmac.org/conference_archive/2007/papers/Crouch_1.pdf
Greco, S., Ishizaka, A., Tasiou, M., Torrisi, G. (2019) On the Methodological Framework of Composite Indices: A Review of the Issues of Weighting, Aggregation, and Robustness. Social Indicators Research, 141(1): 61-94
Jovanović, S. (2016) Analiza konkurentnosti sektora turizma i agrara u Republici Srbiji u periodu 2010-2015. godine sa predlogom mera za unapređenje. u: Krstić B. [ur.] Unapređenje konkurentnosti Republike Srbije, Niš: Faculty of Economics
Jovičić, M. (2006) Kompozitni indeks - magistrala multikriterijumske analize. Ekonomski anali, 171, 171-184
Lan, L.W., Wu, W.W., Lee, Y.T. (2012) Exploring an Objective Weighting System for Travel & Tourism Pillars. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 57: 183-192
Lin, C.T., Huang, Y.L. (2009) Tourism Competitiveness Evaluation in Asian Countries Applying GRA and Sensitivity Analysis. Journal of Grey System, 21(3): 269-278
Lopes, A.P.F., Muñoz, M.M., Alarcón-Urbistondo, P. (2018) Regional tourism competitiveness using the PROMETHEE approach. Annals of Tourism Research, 73: 1-13
Lubbe, B. (2015) Is the WEF's Travel and Tourism Competitiveness Index the best benchmark?. u: Southern African Tourism Update, http://www.tourismupdate.co.za/article/102027/Is-the-WEF-s-Travel-and-Tourism-Competitiveness-Index-the-best-benchmark
Pulido-Fernández, J.I., Rodríguez-Díaz, B. (2016) Reinterpreting the World Economic Forum's global tourism competitiveness index. Tourism Management Perspectives, 20: 131-140
Redžić, D. (2018) Značaj kvaliteta u turističkoj industriji - istraživačka studija o percepciji stejkholdera u turizmu. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 6, br. 2, str. 11-20
Saisana, M., Tarantola, S. (2002) State-of-the-art report on current methodologies and practices for composite indicator development. Ispra, Italy: European Commission-Joint Research Centre-Institute for the Protection and the Security of the Citizen Technological and Economic Risk Management Unit
Tabachnick, B., Fidell, L. (2007) Using Multivariate Statistics. Pearson Education, Inc
Vega, M.G., Picazo-Tadeo, A.J. (2018) World tourist destinations with a composite indicator of competitiveness: To weigh or not to weigh?. Tourism Management, 72: 281-291
WEF (2018) Appendix B: The Executive Opinion Survey: The Voice of the Business Community. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/ appendix-b-the-executive-opinion-survey-the-voice-of-the-business-community
WEF (2015) The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017. Geneva, Switzerland
WEF (2017) Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Geneva, Switzerland
Zečević, B. (2011) Koncepti konkurentnosti turističkih destinacija - značaj i primenljivost na slučaju Srbije. u: Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede, Naučni skup, Palić, Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ESD1902001J
objavljen u SCIndeksu: 06.01.2020.