Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 11, br. 21, str. 27-34
Teorijsko razmatranje poreza na dohodak građana
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
bVojnotehnički institut - VTI, Beograd, Srbija

e-adresabiljana.ivanova70@gmail.com, aleksandar22071993@gmail.com
Ključne reči: zarada; porez na zarade; poreska osnovica i evazija poreza
Sažetak
Pre nego sto postavimo pitanje poreza na zarade i gde tražimo odgovor, osvrnimo se na Zakon o radu koji NAM pruža radni odnos kao takav u kom mi ostvarujemo određena prava, od kojih je jedno i pravo na zaradu. Šta se dešava sa porezom i ko je dužan da se podvrgne istom, Zakon jasno klasifikuje, te ovo pitanje nužno prepliće ekonomiju i pravo i u korelaciji s Ustavom, je nužna pretpostavka svakog građana koji doprinosi svojim radom, državi s kojom je u radnom odnosu, te ne sme ostati izopšteno iz sfere interesovanja.
Reference
*** (2001-2022) Zakon o porezu na dohodak građana. Sl. glasnik RS, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 -dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 -ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 -odluka US, 7/2012 -usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 -odluka US, 8/2013 -
Dejović, S. (2018) Nastanak i razvoj poreskih rajeva. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 2, str. 17-26
Dimitrijević, M. (2020) Refleksije pravičnosti u sferi savremenog oporezivanja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 9, br. 18, str. 140-149
Drljača, Z. (2015) Finansijsko i poresko pravo. Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije, Univerzitetski udžbenik
Dušanić, J. (2010) Monetarne i javne finansije. Beogradska poslovna škola
Duveger, M. (1975) Finances Publiques. Pariz: PUF, 33
Đokić, M. (2018) Oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih lica u Republici Srbiji. Pravo i privreda, vol. 56, br. 7-9, str. 46-65
Đorđević, D., Krstić, D. (2020) Odnos fiskalne politike i održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 7-15
Grapperhaus, F.H.M. (1998) Tah Tales from the Second Millennium. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 31
Karavelić, D., Todorović, V., Ristić, K., Karić, D., Miletić, V. (2021) Komparativna analiza efekta evazije poreza preko poreskih rajeva. Oditor, vol. 7, br. 3, str. 51-65
Kostić, S.V. (2018) Nepoštovanje ustavnosti u oblasti oporezivanja zarada u Srbiji. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 3, str. 250-267
Kulić, M., Milošević, G. (2011) Poresko pravo. Beograd
Mihajlović, M., Nikolić, S., Tasić, S. (2020) Održivost ekonomskog modela savremene privrede. Održivi razvoj, vol. 2, br. 2, str. 7-13
Milošević, G.B., Kulić, M.V. (2015) Nastanak i vreme ispunjenja poreske obaveze. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 2, str. 597-616
Nikšić, J. (2020) Poreska oslobođenja kod poreza na dodatu vrednost u R. Srbiji sa uporednom analizom poreskih oslobođenja u EU. Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
Pecić, N., Trandafilović, S. (2017) Uloga poreza na dohodak građana u formiranju budžeta. u: VII Međunarodni kongres, Revizija, Palić
Popović, D. (2014) Poresko pravo. Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet
Raičević, B. (2005) Javne finansije. Ekonomski fakultet u Beogradu, str.100
Tešić, A., Milojević, I. (2007) Oporeziva dobit preduzeća kao poreska osnovica. Revizor, vol. 10, br. 39, str. 71-83
Zorić, M., Jovanović, V. (2018) Pravno istorijska dimenzija društvenih nauka. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 3, str. 128-136
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2221027I
primljen: 27.04.2022.
prihvaćen: 15.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka