Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 7, br. 1, str. 165-194
Uticaj strateškog opredeljenja na odnos između upravljanja inovacionim portfoliom i uspeha
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet, Srbija
cAlfa univerzitet, Beograd, Srbija

e-adresaaleksa.miletic@yahoo.com, slavisa.trajkovic@pr.ac.rs, gordana.mrdak@alfa.edu.rs
Ključne reči: menadzment znanja; strateško opredeljenje; inovacije; upravljanje inovacionim portfoliom
Sažetak
Savremeno poslovanje u prvi plan ističe značaj intelektualnog vlasništva i znanja kao ključnih faktora koji doprinose postizanju konkurentske prednosti. To iziskuje nove pristupe u menadzmentu i sve više se govori o upravljanju znanjem kao procesom koji će podići efikasnost poslovanja. U ekonomiji baziranoj na znanju, mnoge kompanije kreiraju, stiču i održavaju konkurentsku prednost na turbulentnom tržištu zahvaljujući inovacijama. Upravljanje portfoliom inovacionih projekata predstavlja moćan alat za ostvarivanje inovacione strategije i od izuzetne je važnosti da se postojeća znanja koriste u kompanijama i na osnovu njih stvaraju nova. U radu se testiraju saznanja iz referentnog istraživanja sprovedenog u Nemačkoj 2016. godine, koje analizira uticaj strateškog opredeljenje na vezu između upravljanja inovacionim portfoliom i poslovnog uspeha. Dobijena saznanja iz referentnog istraživanja testirana su kroz upitnik na koji su odgovor davale kompanije iz Republike Srbije da bi se videla njihova primena u poslovnim procesima i poslovnom uspehu.
Reference
Anđelić, D., Majstorović, A. (2016) Modeli knjigovodstva u računovodstvenom sistemu. Akcionarstvo, 22(1): 5-20
Award, E.M., Ghaziri, H.M. (2004) Knowledge Management. Prentice Hall-Pearson Education International
Cooper, R., Edgett, S., Kleinschmidt, E. (2002) Portfolio management for new product development: Results of an industry practices study. R&D Management, 31(4): 361-380
Drucker, P. (1994) Post-capitalist society. HarperCollins Publishers
Đorđević-Boljanović, J. (2009) Menadžment znanja. Beograd: Data status
Ernst, H., Lichtenthaler, U. (2009) Innovation portfolio management: An understudied driver of innovation success?. International Journal of Technology Intelligence and Planning, 5(2): 111
Globocnik, D., Faullant, R., Parastuty, Z. (2020) Bridging strategic planning and business model management: A formal control framework to manage business model portfolios and dynamics. European Management Journal, 38(2): 231-243
Jovanović, P. (2009) Savremeni menadžment. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment
Kock, A., Gemunden, H. (2016) How strategic orientation moderates the relationship between Innovation Portfolio Management and success. u: R&D Management Conference 2016, Cambridge, UK
Kock, A., Schulz, B., Kopmann, J., Gemünden, H.G. (2020) Project portfolio management information systems' positive influence on performance: The importance of process maturity. International Journal of Project Management, 38(4): 229-241
Li, S., Zhang, X., Xu, H., Fang, S., Garces, E., Daim, T. (2020) Measuring strategic technological strength: Patent Portfolio Model. Technological Forecasting and Social Change, 157: 120119-120119
Majstorović, A., Tasić, S., Jovićević, I.P. (2020) Usmerenja za modeliranje sistema interne budžetske revizije. Akcionarstvo, 26(1): 49-63
Martinsuo, M., Geraldi, J. (2020) Management of project portfolios: Relationships of project portfolios with their contexts. International Journal of Project Management, 38(7): 441-453
Meifort, A. (2016) Innovation portfolio management: A synthesis and research agenda. Creativity and Innovation Management, 25(2): 251-269
Mertins, K., Heising, P., Vorbeck, J. (2001) Knowledge Management: Best practice in Europe. Springer
Mićović, S., Miletić, J. (2019) Poslovni subjekt kao osnova održivosti razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 1, str. 43-51
Mihajlović, M., Nikolić, S., Tasić, S. (2020) Održivost ekonomskog modela savremene privrede. Održivi razvoj, vol. 2, br. 2, str. 7-13
Miletić, A. (2019) Komparativna analiza pristupa IPPM. u: Skup privrednika i naučnika SPIN 2019 (12.), FON, Centar za operacioni menadzment, Beograd
Miletić, A., Belokapić, P., Nešić, B. (2020) Specifičnosti upravljanja portfolijom inovacionih projekata. Oditor, vol. 6, br. 2, str. 91-107
Stošić, B. (2013) Menadžment inovacija - inovacioni projekti, modeli i metodi. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Sydanmaanlakka, P. (2002) An Inteligent Organization: Performance, Competence and Knowledge Management. Oksford: Capstone
Vukša, S., Anđelić, D., Milojević, I. (2020) Analiza kao osnova održivosti poslovanja. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 53-72
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor2101165M
primljen: 12.11.2020.
prihvaćen: 29.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka