Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 8, br. 3, str. 96-116
Uloga socijalnog menadžmenta u poslovnim organizacijama
aVisoka škola socijalnog rada, Beograd
bBeogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Beograd
cUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci, Srbija

e-adresakontakt@asp.edu.rs, svetlanamarkovic2003@vahoo.com, aleksandra.pusara@gmail.com, jelena.avakumovic@fmns.edu.rs
Ključne reči: socijalni menadžment; preduzeće; društveno odgovorno poslovanje
Sažetak
Značaj socijalnog menadžmenta orijentisanog na smanjenje socijalnih razlika i uanpređenje radnog ambijenta zaposlenih povećava se u uslovima rastuće tržišne konkurencije. Uvažavajući osnovne principe socijalnog menadžmenta, preduzeća mogu da razviju posebne strategije kojima će uticati na povećanje konkurentskih prednosti i sveukupnu dobrobit društva. U vezi sa tim cilj ovog istraživanje je da ukaže na značaj društveno odgovornog poslovanja koje treba da bude organizova.no tako da se ne ugoržava životna sredina i društvo, kao i prava zaposlnenih, a da se osiguraju pozitivni rezultati poslovanja.
Reference
Adžić, S., Kostić, R., Jeremić, D., Milunović, M., Savić-Tot, T., Stanojević, S. (2022) Uloga timskog menadžmenta u savremenim uslovima poslovanja. Oditor, vol. 8, br. 1, str. 63-83
Avakumović, J., Avakumović, J., Milošević, D., Popović, D. (2021) Zadovoljstvo zaposlenog nastavnog osoblja kroz prizmu AMO modela - primer Republika Srbija. Akcionarstvo, 27(1), 107-120
Avakumović, J., Obradović, L., Božić, G. (2021) Menadžment i organizacija timskog rada u funkciji održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 3, br. 2, str. 69-80
Battaglia, M., Testa, F., Bianchi, L., Iraldo, F., Frey, M. (2014) Corporate Social Responsibility and Competitiveness within SMEs of the Fashion Industry: Evidence from Italy and France. Sustainability, 6(2): 872-893
Cho, C.H., Laine, M., Roberts, R.W., Rodrigue, M. (2015) Organized hypocrisy, organizational façades, and sustainability reporting. Accounting, Organizations and Society, 40: 78-94
Cramer, J. (2017) Corporate Social Responsibility and Globalisation: An action plan for business. London-New York: Routledge
Dakić, P., Lojaničić, D., Issa, H.R., Bogavac, M. (2021) Izbor, stvaranje i razvoj menadžera. Oditor, vol. 7, br. 3, str. 105-134
Fan, J.P.H., Jin, L., Zheng, G. (2016) Revisiting the Bright and Dark Sides of Capital Flows in Business Groups. Journal of Business Ethics, 134(4): 509-528
Hoffman, P.S., Moon, J., Wu, B. (2017) Corporate social responsibility under authoritarian capitalism: dynamics and prospects of state-led and society-driven CSR. Sustainable development, 56, (5), 651-671
Ivanova, B., Ristić, S. (2020) Akumulacija i koncentracija kapitala. Akcionarstvo, 26(1): 26-34
Jestrović, V., Jovanović, V. (2022) Uloga korporativnog rukovođenja u održivom razvoju. Održivi razvoj, vol. 4, br. 1, str. 43-53
Jovanović, V. (2021) Analiza stavova studenata menadžmenta o ulozi poslovne etike u poslovanju preduzeća tokom pandemije kovida 19. Društveni horizonti, vol. 1, br. 1, str. 77-105
Lau, C., Lu, Y., Liang, Q. (2016) Corporate Social Responsibility in China: A Corporate Governance Approach. Journal of Business Ethics, 136(1): 73-87
Moon, J., Murphy, L., Gond, J. (2017) Historical perspectives on CSR. u: Rasche A; Morsing M; Moon J. [ur.] Corporate social responsibility: Strategy, communication and governance, Cambridge, US: Cambridge University Press, pp. 31-59
Pinter-Feješ, E., Šegrt, S., Radibratović, A. (2021) Management aspect of sports organization planning. Management in sport, 12(1), 14-25
Radovanović, T., Mali, S., Bošković, B. (2021) Profil eksperta održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 3, br. 2, str. 23-39
Rasche, A., Morsing, M., Moon, J. (2017) The changing role of business in global society: CSR and beyond. u: Rasche A; Morsing M; Moon J. [ur.] Corporate social responsibility: Strategy, communication, governance, Cambridge, US: Cambridge University Press, pp. 1-30
Saaty, T.L. (1980) The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill
Stojanović, J., Nešić, Z., Bulut-Bogdanović, I. (2021) Digitalizacija obrazovanja u funkciji ekonomskog razvoja. Društveni horizonti, vol. 1, br. 1, str. 29-40
Tešić, R., Mihajlović, M., Ilić, Đ. (2021) Strategija diverzifikacije kao nužnost opstanka, rasta i razvoja proizvodnih preduzeća. Akcionarstvo, 27(1), 27-40
Watts,, Holme, L. (2003) Corporate Social Responsibility. Conches-Geneva, Switzerland: World Business Council for Sustainable Development
Yu, H., Fang, L., Sun, B., Du, D. (2018) Risk contribution of the Chinese stock market to developed markets in the post-crisis period. Emerging Markets Review, 34: 87-97
Zhang, J.Q., Zhu, H., Ding, H. (2013) Board Composition and Corporate Social Responsibility: An Empirical Investigation in the Post Sarbanes-Oxley Era. Journal of Business Ethics, 114(3): 381-392
Zientara, P., Kujawski, L., Bohdanowicz-Godfrey, P. (2015) Corporate social responsibility and employee attitudes: Evidence from a study of Polish hotel employees. Journal of Sustainable Tourism, 23(6): 859-880
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor2203096I
primljen: 28.07.2022.
prihvaćen: 04.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 07.01.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka