Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 82  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 89, br. 3-4, str. 204-214
Zapažanja o uređenju sudijske funkcije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet + Ustavni sud, Beograd
Ključne reči: sud; sudija; funkcija; nezavisnost; stalnost; izbor; mandat; prestanak funkcije; razrešenje
Sažetak
U radu su analizirane ustavne odredbe koje se odnose na izbor, trajanje i okončanje funkcije sudije. Prilikom razmatranja osnovnih pitanja koja se postavljaju u vezi s navedenom problematikom, vođeno je računa o odgovarajućim međunarodnim standardima i dokumentima koji se odnose na uslove pod kojima se može vršiti sudijska funkcija. Autor smatra da uticaj i ovlašćenja koja ima izvršna i zakonodavna vlast suštinski dovodi u pitanje ustavom proklamovanu nezavisnost suda i sudija. Pored toga, načelo stalnosti sudijske funkcije u značajnoj meri je oslabljeno zbog uvođenja trogodišnjeg probnog perioda na koji se bira lice koje prvi put vrši sudijsku funkciju. Autor kritički analizira i ustavne odredbe koje, za razliku od prethodnog ustavnog rešenja, ovlašćuju zakonodavca da predvidi uslove za prestanak sudijske funkcije. U radu je razmotren i položaj sudije-porotnika i izneto je mišljenje da sudska veća treba da budu sačinjena isključivo od profesionalnih sudija. Na kraju, ali ne manje važno, autor ukazuje u kom pravcu bi bilo neophodno izmeniti ustavne odredbe kako bi sudijska funkcija postala nezavisna, samostalna i stalna.
Reference
Bayer, V. (1943) Kazneno postupovno pravo. Prva knjiga. Zagreb: Poviestni razvoj
Beljanski, S. (2016) Položaj suda i sudija. u: Pajvančić Marijana, i dr. [ur.] Ustavni položaj sudske vlasti - analiza i preporuke za izmene, Beograd: Centar za pravosudna istraživanja
Ilić, G.P., i dr. (2012) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Marinković, T. (2006) Koje novine predviđa Predlog Ustava Republike Srbije. Srpska pravna revija, 5
Marković, R. (2006) Ustav Republike Srbije iz 2006 - kritički pogled. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 54, br. 2, str. 5-46
Omejec, J. (2013) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava strazburški acquis. Novi: informator d. o. o. Za- greb
Pajvančić, M. (2009) Ustavni principi nezavisnog sudstva. u: Zakonodavni i institucionalni okvir nezavisnog sudstva u Republici Srbiji, Niš, 31
Pajvančić, M. (2009) Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
Pajvančić, M. (2016) Ustavni položaj sudova u okviru organizacije vlasti (parlament, vlada, druge državne institucije - ustavni sud), njihovi međusobni odnosi i principi koji ih determinišu u sistemu podele vlasti (nacionalni i međunarodni pravni okvir). u: Pajvančić Marijana, i dr. [ur.] Ustavni položaj sudske vlasti - analiza i preporuke za izmene, Beograd: Centar za pravosudna istraživanja
Pejić, I., i dr. (2014) Pravna analiza ustavnog okvira o pravosuđu u Republici Srbiji - nacrt - prvi deo. Beograd, (komentari čl. 146, 147. i 148. Ustava RS)
Rakić-Vodinelić, V. (2012) Pravosudno organizaciono pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
Zuglia, S. (1956) Sudovi i ostali organi koji učestvuju u vršenju građanskog pravosuđa. Zagreb: Školska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gakv1704204I
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka