Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 15  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 4, br. 2, str. 381-404
Veštačenje i njegove specifičnosti u krivičnom postupku
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: veštačenje - radnja dokazivanja; dužnosti i prava veštaka; načela i postupak veštačenja; nalaz; mišljenje i zaključak; stručni konsultanti; naredba o veštačenju; odluka suda
Sažetak
Među radnjama dokazivanja u krivičnom postupku posebno mesto zauzima veštačenje. Uloga, zadaci i obaveze veštaka se suštinski nisu promenili bez obzira na aktuelnu reformu krivičnog zakonodavstva, a i dalje su prisutni isti problemi koji su postojali i pre započinjanja promena u krivičnom procesnom pravu u poslednjih desetak godina. Odgovori na pitanja koja po naredbi suda treba da da veštak često nisu jednostavna, niti se na njih može odmah dati odgovor. Davanje stručnog nalaza, zaključka i mišljenja zavisi od čitavog niza faktora, prethodnih radnji, čak i drugih, pred-veštačenja. O pravnoj prirodi veštačenja, dužnostima i pravima veštaka, kontroli veštačenja, nagradama i naknadama za veštačenje, ulozi stručnih konsultanata i drugim specifičnostima ove radnje dokazivanja govori ovaj rad.
Reference
*** (2001-2002) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, broj 70/2001 i 68/2002
Bayer, V. (1989) Jugoslavensko krivično procesno pravo. Zagreb, knjiga II
Grubač, M. (2008) Veštačenje u krivičnom postupku. u: Veštačenja - sporna pitanja, Zbornik radova, Beograd, redaktor prof. dr Nebojša Šarkić
Grubiša, M. (1980) Činjenično stanje u krivičnom postupku. Zagreb: Informator
Marković, B.S. (1937) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Štamparija Drag. Gregorića
Pavlović, Z. (2008) Javni tužilac kao subjekat prevencije kriminaliteta. u: Kazneno zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Pavlović, Z.S. (2001) Razmatranja o samostalnom i nezavisnom rasuđivanju. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 73, br. 7-8, str. 373-383
Skorupan, V. (1995) Općenito o vještačenju s posebnim osvrtom na sudsku ocjenu iskaza vještaka. Odvjetnik, Zagreb, broj 3-4
Soković, S. (2009) Veštačenje u krivičnom postupku - razlozi neefikasnosti i dugotrajnosti. Pravni život, 10, Tom II
Vasiljević, T. (1981) Sistem krtvičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.