Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 15  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 49, br. 1-4, str. 568-576
Apsolutne i relativne povrede zakona kao razlog za žalbu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: povrede zakona (apsolutne i relativne); osnov žalbe; drugostepeni sud; ukidanje presude
Sažetak
U članku su izložena mnogobrojna teorijska tumačenja o razlozima zbog kojih su povrede Zakona o krivičnom postupku i Krivičnog zakona podeljene na apsolutne i relativne. Autor ukazuje i na osobenosti pravnog dejstva bitnih povreda ZKP i povreda KZ sa stanovišta njihovog ispitivanja od strane drugostepenog suda. Izložene su i neke stavovi sudske prakse u pogledu toga da li određena povreda zakona u konkretnom slučaju ima apsolutni ili relativni značaj. Takođe je, prvi put, osporena podela navedenih povreda zakona po kriterijumu obaveznosti drugostepenog suda da odlučuje o njima (što je, inače, usamljeno shvatanje u teoriji krivičnog procesnog prava).
Reference
Bayer, V. (1982) Problematika pravnih lijekova protiv prvostepenih krivičnih presuda u kontekstu savremene reforme krivičnog procesnog prava. Rad JAZU, Zagreb, 401, knj.21, str. 59
Black, H.L., i dr., ur. (1990) Black's law dictionary. St. Paul, MN, itd: West Publishing
Cvijović, O., Popović, D. (1977) Zakon o krivičnom postupku sa komentarom, objašnjenjima i uputstvima za praktičnu upotrebu. Beograd: Privredna štampa
Dimitrijević, D.V. (1981) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Marković, B.S. (1937) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Štamparija Drag. Gregorića
Pavlica, J., Lutovac, M. (1985) Zakon o krivičnom postupku u praktičnoj primeni. Beograd: Jugoslovenski zavod za produktivnost rada
Petrić, B. (1986) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Službeni list SFRJ
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (1982) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Ekonomika (2005)
Položaj maloletnika u krivičnom postupku
Ilić Radan

Pravo - teorija i praksa (1996)
Metodologija izrade presude u krivičnom postupku
Knežević Vojislav

Pravo - teorija i praksa (1997)
Veštačenje u krivičnom postupku - de lege ferenda
Soković Snežana M.

prikaži sve [93]