Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
1996, vol. 13, br. 1-2, str. 39-51
Metodologija izrade presude u krivičnom postupku
Vrhovni sud Srbije, Beograd
Sažetak
(ne postoji na srpskom)
The author suggests the methodology for verdict creation that can provide satisfactory results and emphasizes explanation of the verdict. Only with such explanation, the verdict can be authoritative and dignified trial act.
Reference
*** (1986) Zaključak br. 3/85 Savetovanja predstavnika Krivičnih odeljenja Saveznog suda, republičkih i pokrajinskih vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda, 26. III 1985. u: Zbirka sudskih odluka Vrhovnog suda Srbije iz oblasti krivičnog prava, str. 204
Bayer, V. (1978) Pravo o činjenicama i njihovom utvrđivanju u krivičnom postupku. u: Jugoslovensko krivično procesno pravo, Zagreb: Informator, II prerađeno izdanje, knjiga II
Marković, B.S. (1930) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd
Pavlica, J., Lutovac, M. (1985) Zakon o krivičnom postupku u praktičnoj primeni. Beograd: Jugoslovenski zavod za produktivnost rada
Petrić, B. (1980) Metodika, terminologija i jezik odluka u krivičnom postupku. Glasnik AKV, broj 10, 29
Petrić, B. (1986) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Službeni list SFRJ
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1978) Krivično pravo SFRJ - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, S. (1985) Ublažavanje kazne u krivičnom pravu SFRJ. Beograd: Naučna knjiga
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (1990) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Ekonomika (2005)
Položaj maloletnika u krivičnom postupku
Ilić Radan

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
Apsolutne i relativne povrede zakona kao razlog za žalbu
Simić-Jekić Zagorka M.

Gl Adv komore Vojvodine (2000)
Primena odredbe čl. 398. Zakona o krivičnom postupku
Knežević Vojislav R.

prikaži sve [113]