Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 3, str. 773-786
Pravna država i vladavina prava od začetaka do savremenih izazova
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaG.Vukadinovic@pf.uns.ac.rs, I.Jovanov@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Ključne reči: pravna država; vladavina prava; ograničenje državne vlasti
Sažetak
Pravna država i vladavina prava su pojmovi koji su nastali u 19. veku. Međutim, pravni pisci su ispitivali poreklo pojedinih elemenata ovih teorija proučavajući sačuvane izvore iz najstarijeg perioda ljudske civilizacije. Autori prikazuju začetke ideje o pravnoj državi i vladavini prava kao i osnovne elemente razvijenih teorija iz 19. i 20. veka. Takođe, navode neke od savremenih izazova sa kojima se suočavaju pravna država i vladavina prava, čime se stiče jedna zaokružena slika o preobražaju tih pojmova, od same ideje do modernih teorija. Najzad, ukazuju na neke od mogućih pravaca daljeg razvoja pravne države i vladavine prava.
Reference
*** (2016) Biomedicina - zaštita životne sredine i pravo. u: Zbornik sažetaka sa naučnog skupa, Pravni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad
Aristotel (2003) Politika. Beograd, 1286, prevod Ljiljana Crepajac
Avramović, D. (2011) Savremena pravna država - pravnoteorijski aspekti. Novi Sad, doktorska disertacija
Avramović, S.D. (2011) Magna Carta Libertatum. u: Zbornik Temelji moderne demokratije, deo Magna Carta Libertatum, Beograd
Bakker, E., Paulussen, C., Entenmann, E. (2013) Dealing with European Foreign Fighters in Syria: Governance Challenges and Legal Implications. u: Terrorism and Counter-Terrorism Studies
Basta, L.R. (2012) Politika u granicama prava - studija o anglosaksonskom konstitucionalizmu. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Ciceron (2002) Država. Beograd, 44, prevod Bojana Šijački-Manević
Colarik, A. (2006) Cyberterrorism: Political and economic implications. London
de Haas, H. (2011) Mediterranean migration futures: Patterns, drivers and scenarios. Global Environmental Change, 21: S59-S69
Denning, D. (2000) Cyberterrorism, testimony before the special oversight panel of terrorism committee on armed services. US House of Representatives, http://www.stealth-iss.com/documents/pdf/CYBERTERRORISM.pdf, 23 May
Dicey, A.V. (1950) Introduction to the study of the law of the constitution. London
Fargues, P. (2008) Circular migration: Is it relevant for the South and East of the Mediterranean?. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI), European University Institute, CARIM AS 2008/40
Fargues, P. (2006) Arab Migration to Europe: Trends and Policies1. International Migration Review, 38(4): 1348-1371
Feješ, I. (2002) Položaj policije u pravnoj državi - problem kontrole policije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 36, br. 1-3, str. 251-271
Ferguson, C.D., Potter, W.C. (2004) The four faces of nuclear terrorism. Monterey: Center for non-proliferation studies, Monterey Institute
Friedman, J., Randeria, S., ur. (2004) Worlds on the move: Globalization, migration, and cultural security. London
Hesiod (2006) Poslovi i dani. Beograd, 275-281, prevod Marko Višić
Hodge, R. (2009) Genetic engineering. New York, 150-180
Hoffman, B. (2006) Inside terrorism. New York, itd: Columbia University Press
Hollifield, J.F., Martin, P.L., Orrenius, P.M., ur. (2014) Controling immigration: A global perspective. Stanford, California
Jenkins, B.M. (2008) Will terrorists go nuclear?. New York
Johnson, S., Iltis, A., Hinze, B. (2008) Law and bioethics. u: Iltis A., Johnson S., Hinze B. [ur.] Legal Perspectives in Bioethics, London-New York
Kelzen, H. (1998) Opšta teorija prava i države. Beograd, 58-59, prevod dr Slavko Kiršner
Kelzen, H. (2000) Čista teorija prava. Beograd
Laqueur, W. (2004) No end to war: Terrorism in the twenty-first century. New York
Laqueur, W. (2001) A History of terrorism. New Brunswick - London: Transaction
Lepojević, B., Kovačević-Lepojević, M. (2007) Međunarodni standardi u suprotstavljanju kompjuterskom (cyber) kriminalu i njihova primena u Srbiji # International standards on high-tech (cyber) crime and their implementation in Serbia. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 26, br. 1-2, str. 265-291
Lukić, R.D. (1989) Francuska revolucija i pravna država. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3, 237 - 241
Lukić, T. (2006) Borba protiv terorizma na nivou Evropske unije i međunarodna saradnja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 1, str. 257-299
Manov, G.N. (1989) Socialističeskoe pravovoe gosudarstvo: Problemi i perspektivi. Savjetskoje gosudarstvo i parvo, 6/89, 3
Mitrović, D.M. (2010) Teorija države i prava. Beograd
Moreno, J. (2007) Bioethics and bioterrorism. u: Steinbock B. [ur.] The Oxford Handbook of Bioethics, Oxford, 732
Peerenboom, R. (2004) Varieties of rule of law. u: Asian discourses of rule of law, London, 5
Platon (2004) Zakoni. Beograd, 715 C,D., prevod dr Albin Vilhar
Prodanović, D. (1994) Ideja o socijalističkoj pravnoj državi u okviru perestrojke. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 80, br. 3, str. 405-414
Radbruh, G. (1998) Zakonsko nepravo i nadzakonsko parvo. u: Filozofija prava, Beograd, 222. i dalje, prevod Dušica Guteša
Sandel, M. (2007) The case against perfection. Cambridge, MA - London
Schmid, A.P., Jongman, A.J. (2005) Political terrorism: A new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories, and literature. New Jersey
Schmid, A.P., Jongman, A.J., Price, E. (2010) Handbook of terrorism research: Research, theories and concepts. London
Spielman, B. (2007) Bioethics in law. New Jersey
Stajić, L. (2006) Postmoderni terorizam, organizovani kriminal i korupcija kao savremeni bezbednosni izazovi, rizici i pretnje. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 2, str. 379-404
Šarčević, E. (1989) Pojam pravne države - ka razumijevanju pravne države. Arhiv za pravne i društvene nauke, 4, 417
Šarkić, S. (1989) Elementi pravne države u srednjem veku. Glasnik, br. 7-8, str. 26
Šolte, J.A. (2009) Globalizacija. Podgorica, 101-104
Tamanaha, B.Z. (2004) On the rule of law: History, politics, theory. Cambridge
Vasić, D. (2010) Neka otvorena pitanja primene Konvencije Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu # Certain open issues regarding the implementation of the Council of Europe Convention on cyber crime. Srpska politička misao, br. 2, str. 233-250
Vujadinović-Milinković, D.O. (1996) Političke teorije. Beograd: Pravni fakultet
Vukadinović, G. (1995) Pravna država. Novi Sad
Weimann, G. (2006) Terror on the internet: The new arena, the new challenges. Washington, DC
Zekavica, R. (2008) Položaj i uloga policije u pravnoj državi. Beograd, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-12877
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2010)
Vladavina prava i pravna država - istost ili različitost?
Avramović Dragutin

Gl Adv komore Vojvodine (2019)
Antički koreni savremenih shvatanja pravde
Kaluđerović Željko

Nauka bezbednost policija (2014)
Učenja dva velika svetska sistema prava o zakonitosti i njihovo približavanje
Mitrović Kosta D.

prikaži sve [212]