Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2012, br. 2, str. 395-404
Međunarodni crveni krst
Novi Beograd
Ključne reči: Međunarodni crveni krst; Anri Dinan; ranjenici i bolesnici
Sažetak
Ovaj rad sadrži kratak istorijat Međunarodnog crvenog krsta, koji je osnovan u Ženevi 1863.godine. Jedan od inicijatora i osnivača Međunarodnog crvenog krsta bio je Švajcarac Anri Dinan koji je bio trgovac i društveni aktivista. Prvobitna ideja Anri Dinan-a je bila da Međunarodni crveni krst pomaže ranjenicima i bolesnicima u ratu. Međutim, kasnije Međunarodni crveni krst je odigrao veliku ulogu u humanizaciji rata i oružanih sukoba, pa je proširio svoju delatnost i na ostale kategorije koje su bile žrtve ratova i oružanih sukoba kao što su civilno stanovništvo, ratni zarobljenici, brodolomnici, sanitetsko osoblje, versko osoblje i drugi. Takođe je značajna uloga Međunarodnog crvenog krsta i u doba mira, kada se dese velike prirodne katastrofe kao što su zemljotresi, poplave, epidemije, suše, erupcija vulkana i drugo. Danas je Međunarodni crveni krst najmasovnija međunarodna organizacija, koja ima svoje članstvo u svim savremenim državama. Organizacija Međunarodnog crvenog krsta osnovana je i u Srbiji 1876.godine, i odigrala je veliku ulogu od svog osnivanja pa do danas.
Reference
*** (1977) Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata od 12. avgusta 1949. godine i Dopunski protokoli uz ove konvencije od 8. juna godine, 1997. Beograd
*** (1991) Dopunski protokoli uz ove konvencije od 8. juna 1977. godine. Beograd
Best, G. (1997) War and Law Since 1945. Oxford: Clarendon Press
Bohte, B., Jakovljević, B. (1986) Međunarodno humanitarno pravo na XXV međunarodnoj konferenciji Crvenog krsta. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, 33(2-3): 366-380
Boissier, P. (1985) History of the international committee of the Red Cross: From solferino to Tsushima. Geneva
Crystal, D., Chester, P., ur. (1990) The Cambridge encyclopedia. Cambridge: Cambridge University Press
Dinan, A. (1998) Sećanje na Solfereno. Ženeva: Međunarodni komitet Crvenog krsta
Durand, A. (1984) From Sarajevo to Hiroshima: History of the International Committee of the Red Cross. Geneva: Henry Dunant Institute
Jakovljević, B. (1981) Medjunarodni Crveni krst. Beograd: Skupština Crvenog krsta Srbije, drugo izdanje
Jovanović, M. (1979) Međunarodne konvencije o ratnom pravu i o sigurnosti. Zagreb: Zavod za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu SRH
Kalshoven, F. (1991) Constraints on the waging of war. Geneva
Levental, Z. (1993) R. A. Rajs - Švajcarac na Kajmakčalanu. Beograd
Pictet, J. (1985) Development and principles of humanitarian law. Dordrecht - Geneva
Rajs, R.A. (1991) Šta sam video i proživeo u velikim danima. Beograd: 'Dereta'
Reiss, R.A. (1995) Izveštaj podnesen srpskoj vladi o zverstvima koja je austrougarska vojska počinila za vreme prvog upada u Srbiju. Gornji Milanovac: Dečje novine
Starčević, M. (2001) Difuzija medjunarodnog humanitarnog prava i osnovnih principa medjunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Beograd: Jugoslovenski crveni krst, Centar za difuziju
Starčević, M. (2010) Od ideje do akcije - šta treba da znate o Crvenom krstu. Novi Sad: Crveni krst Vojvodine
Stojančević, V. (1974) Gubici stanovništva Srbije i Beograda pod austrougarskom okupacijom za vreme svetskog rata 1914-1918. godine. Godišnjak grada Beograda, (21): 61-74
Šturceneger, K. (1989) Srbija u ratu - 1914-1916. Gornji Milanovac: Dečje novine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Megatrend revija (2019)
Strane sanitetske misije u Srbiji u prvom svetskom ratu
Lopičić-Jančić Jelena, i dr.

Gl Adv komore Vojvodine (2004)
Šta je terorizam?
Fatić Aleksandar

Strani pravni život (2009)
Međunarodno pravo i dozvoljenost upotrebe atomskog oružja
Manojlović Savo

prikaži sve [13]