Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 251  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 7, br. 1, str. 50-71
Sport nije stvorio čoveka
Kalimanos, Greece

e-adresaboban.fani@gmail.com
Ključne reči: čovek; sinergija; delatnost; greh; etika; sport; kultura; civilizacija; teantropocentričnost
Sažetak
Sinkretizam, kojim se razara čovek, spaja sport i industriju sa raznim filozofsko-religioznim pogledima na svet krije se iza maske progresa čije je pravo lice pohlepa - neograničena želja za posedovanjem novog sveta bez čoveka i Boga i stvaranjem "novog" čoveka. Svet progresa je svet pohlepe koja ima svoje zakone - etiku - u koje se ne uklapa čovek kao bogoliko biće, već samo ako jeste poluga iste progesivne pohlepe. Čovek po svojoj prirodi radom sebe projavljuje, pa otuda čovek ima pravo da radi jer čovek čini rad radom, a ne rad čoveka. U tom kontekstu je i igra/sport u kategoriji čovekovog rada i projavljivanja (ostvarenja) kako čovekove bogolikosti, i time centralne (čovekocentrične) uloge čoveka u odnosu na svet oko njega, što je samo priprema za ostvarenje pune teantropocentričnosti (hristocentričnosti) čitave tvorevine. Sportska industrija zahteva novu etiku po svojim merilima i njima oblikuje sportiste kao svoje neophodne, nesamosvesne, delove. Bez obzira na ranjenost grehom, propadljivošću i smrću po daru Gospodnjem svaki blagodatno-sinergijski iskorak (pa i igra/sport) čoveka ka svetu potvrda je čovekocentričnosti tvorevine i hristocentričnosti (teantropocentričnosti) čoveka.
Reference
*** (1991) Metάphrase ton Ebdomήconta (Septuaginta): Άdelphόtetos Theolόgon e ZOE. Atina
*** (2011) Hrišćanska etika I. Kragujevac: Kalenić
*** (1985) Theological Dictionary of the New Testament. W.B. Eerdmans, Abridged in one Volume
*** (2011) Apologija fizičkog vežbanja. Niš: Panoptikum
*** (2012) Sveto Pismo Starog i Novog Zaveta Biblija. Beograd: Sveti arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve
*** (2017) Služebnik - Sveti Arhijerejski Sinod Srpske Pravoslavne Crkve. Beograd
*** (1978) Božanstvena Liturgija Svetog Oca našeg Vasilija Velikog. Beograd, Božanstvene Liturgije
Aristotel (1988) Politika. Zagreb: Globus, translated by Tomislav Ladan
Aristotel Nikomahova etika
Bogdanović, B. (1966) Urbanističke mitologeme. Beograd: Vuk Karadžić
Burger, H. (1993) Filosofska antropologija. Zagreb: Naprijed
Ćelijski, J. (1974) Pravoslavna Crkva i ekumenizam. Solun: Manastir Hilandar
Ćosić, P. (2008) Rečnik sinonima. Beograd: Kornet
Đukić, V., Đukić, B., Đukić, S. (2015) Joga u svakodnevnom životu kao faktor borbe protiv stresa. u: The Fifth International Conference 'Sports science and health', Banja Luka: Panevropski univerzitet Aperion
Grupp, J. (2011) Korporatizam - tajna vlada Novog svjetskog poretka. Zagreb: TELEdisk
Hegel, G.V.F. (1995) Filosofija religije. Vrnjačka Banja: EIDOS, Prvi deo
Ilić, D.Sp., Bjeković, G. (2015) Osavremenjavanje školskog fizičkog vaspitanja - idejni, konceptualni principi i pristupi. u: The Fifth International Conference 'Sports science and health', Banja Luka: Panevropski univerzitet Aperion
Janson, H.W. (1975) Historija umetnosti. Beograd: Izdavački zavod Jugoslavija
Kozarčanin, A. (2008) Etika u sportu. Sport Science, International Scientific Journal of Kinesiology, 1(1): 1-80
Kristensen Damaskin, hieromonk Evolucionizam i religija budućnosti
Laertije, D. (1979) Životi i mišljenja istaknutih filozofa. Beograd: BIGZ
Manzaridis, G.I. (2003) Oboženje čoveka po Sv. Grigoriju Palami i pravoslavnom Predanju. Beograd: Pravoslavlje i mistika svetlosti
Marković, M.M. (2016) Fizička kultura i etika - teorijsko eksperimentalni model istraživanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Milenković, B. (2018) Tajna ekumenizma. u: Vizantijsko-slovenska čtenija I, Niš: University of Niš
Pavićević, V. (1967) Osnovi etike. Beograd: Kultura
Radosavljević Artemije, bishop (2005) Komentari, odgovori, obraćanja. u: Sa Hristom kroz život, Beograd: Misionarski i duhovni centar ATOS
Senc, S. (1910) Grčko-hrvatski rječnik. Zagreb, reprint 1991
Simonović, L.D. (2001) Filozofski aspekti modernog olimpizma. Beograd: Lorka
Simonović, L.D. Olimpijske igre - mit i stvarnost. https://www.scribd.com/doc/264945182/i-s-t-o-r-i-j-a-Olimpijskih-Igara
Spengler, O. (1989) Propast Zapada 1. Beograd: Književne novine
Šiljak, V., Fragkiadakis, G. (2011) Sinkretizam religije i sporta od Konstantina Velikog do danas. u: Antropološki i teantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Velikog do danas, Niš: University of Niš, Faculty of Sport and Physical Education
Vujaklija, M. (1996-1997) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Živanović, N. Sport u 21. veku - pojmovno i strukturno određenje. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont, 4(10-11)
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2478/spes-2020-0005
primljen: 24.02.2020.
prihvaćen: 10.04.2020.
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2021.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

Vojno delo (2015)
Analiza rešavanja društvenih konflikata u zemljama zapadne Evrope i Balkana
Potparić Veljko, i dr.

Vojno delo (1995)
Moralni faktor Vojske Jugoslavije
Đorđević Milorad

prikaži sve [363]