Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2019, br. 23, str. 29-41
Značaj vlažnih staništa za održivi turizam autonomne pokrajine Vojvodine
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja
Sažetak
Vlažna staništa su prostori vrlo retkih i krhkih ekosistema. Imaju višestruku prirodnu ulogu, kako u pogledu zaštite od prirodnih uticaja, tako i pogledu obezbeđenja staništa za brojne predstavnike flore i faune. Uloga vlažnih staništa u razvoju održivog turizma AP Vojvodine je značajna. Prihodom od turističke potrošnje direktno se unapređuje zaštita ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, razvijaju infrastruktura i objekti za različite oblike turizma. Sa druge strane, direktno ili indirektno, povećava se zarada lokalnog stanovništva od turističke potrošnje.
Reference
*** (2016) Program zaštite životne sredine Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 2016-2025. godine. Sl. list AP Vojvodine, br. 10
Amidžić, Lj., Krasulja, S., Belij, S., ur. (2007) Zaštićena prirodna dobra Srbije. Beograd: Ministarstvo zaštite životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije
Belsoy, J., Korir, J. (2012) Environmental impacts of tourism in protected areas. Journal of Environment and Earth Science, 2(10); 64-73
Bennett, N.J., Whitty, T.S., Finkbeiner, E., Pittman, J., Bassett, H., Gelcich, S., Allison, E.H. (2018) Environmental stewardship: A conceptual review and analytical framework. Environmental Management, 61(4): 597-614
Bush, B.M., Wissinger, S.A. (2016) Invertebrates in beaver-created wetlands and ponds. u: Batzerv D, Boix D. [ur.] Invertebrates in freshwater wetlands, Cham: Springer Science and Business Media LLC, 411-449
Ćosić, M. (2011) Ekonomski aspekti turizma. Beograd: Visoka turistička škola strukovnih studija
Dalmacija, B., Bečelić-Tomin, M., Krčmar, D., Lazić, N. (2011) Vode. u: Puzović S, Radovanović-Jovin H. [ur.] Životna sredina u Autonomnoj pokrajini Vojvodini - stanje - izazovi - perspektive, Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, 94-133
Eagles, P.F.J., Haynes, C.D., McCool, S.F. (2010) Sustainable tourism in protected areas: Guidelines for planning and management. IUCN
Fennell, D.A. (2015) Ecotourism. London-New York: Routledge, 4th edition
France, R.L. (2012) Environmental restoration and design for recreation and ecotourism. New York: CRC Press
Freyhof, J. (2013) The IUCN Red List of threatened species 2013: e.T22730A9380477
Holden, A. (2016) Environment and tourism. London: Routledge, 3rd edition
Holden, J. (2017) An introduction to physical geography and the environment. Harlow: Pearson, 4th edition
Lazić, L., Pavić, D., Stojanović, V., Tomić, P., Romelić, J., Pivac, T., Kicošev, S., et al. (2008) Zaštićena prirodna dobra i ekoturizam Vojvodine. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Mackinnon, K. (2016) Sound investments: Protected areas as natural solutions to climate change and biodiversity conservation. Chichester, UK: Wiley, 49-65
Maksin, M., Pucar, M., Milijić, S., Korać, M. (2011) Održivi razvoj turizma u Evropskoj Uniji i Srbiji. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Marković, V., Vasiljević, D.A., Jovanović, T., Lukić, T., Vujičić, M.D., Kovačević, M., Sakulski, D., et al. (2017) The effect of natural and human-induced habitat conditions on number of roe deer: Case study of Vojvodina, Serbia. Acta geographica Slovenica, 57(2), 57-69
Mesaroš, G., ur. (2014) Vrste biljaka i životinja značajne za zaštitu prirode u Evropskoj Uniji. Subotica: Udruženje za zaštitu i razvoj okruženja i graditeljskog nasleđa - Protego
Mitsch, W.J., Gosselink, J.G. (2015) Wetlands. Hoboken: Wiley, 5th edition
Nikolić, S. (2006) Turizam u zaštićenim prirodnim dobrima Srbije. Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije
Noakes, D.L.G., Bouvier, L.D. (2013) Threatened fishes of the world: The end of a series. Environmental Biology of Fishes, 96(10-11), 1135-1149
Nyman, J.A. (2011) Ecological functions of wetlands. u: LePage B.A. [ur.] Wetlands: Integrating multidisciplinary concepts, Dordrecht: Springer Science and Business Media LLC, 115-128
Phillips, A. (2014) Nature conservation and landscapes: An introduction to the issues. u: Gambino R, Peano A. [ur.] Nature policies and landscape policies towards an alliance, Cham: Springer Science and Business Media LLC, 25-31
Puzović, S., Panjković, B., Tucakov, M., Stojnić, N., Sabadoš, K., Stojanović, T., Stanišić, J., et al. (2015) Upravljanje prirodnom baštinom u Vojvodini / Natural heritage management in Vojvodina. Novi Sad, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
Scholz, M. (2011) Wetland system: Storm water management control. New York: Springer
Seba, J.A., ur. (2012) Ecotourism and sustainable tourism: New perspectives and studies. Toronto-New York: Apple Academic Press
Sekulić, N., Budakov, L., Branković, D. (1998) Distribution of the European mudminnow Umbra Krameri (Umbridae) in Serbia. Italian Journal of Zoology, 65(sup1): 381-382
Simić, D., Puzović, S. (2008) Ptice Srbije i područja od međunarodnog značaja. Beograd: LOA
Slavković, V. (2015) Zakonska regulativa u oblasti zaštite životne sredine kao faktor očuvanja turističke resursne osnove. Turističko poslovanje, br. 15, str. 94-102
Stojanović, V. (2011) Turizam i održivi razvoj. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Stojanović, V., Pavić, D., Pantelić, M. (2014) Geografija životne sredine. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Stojanović, V., Lazić, L., Dunjić, J. (2018) Nature protection and sustainable tourism interaction in selected Ramsar sites in Vojvodina (Northern Serbia). Geographica Pannonica, vol. 22, br. 3, str. 201-207
Stojanović, V. (2005) Degradation and protection of wetlands in special nature reserves in Vojvodina. Geographica Pannonica, br. 9, str. 24-28
Stojnić, N., Panjković, B., Sabadoš, K., Kicošev, V., Timotić, D., Kiš, A., Pivaš, B., et al. (2015) Izveštaj o stanju prirode u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period 2010-2014. Novi Sad, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
Štetić, S., Šimičević, D. (2015) Turistička geografija. Beograd: Visoka turistička škola strukovnih studija
Štetić, S., Trišić, I. (2018) Uloga i značaj ekosistema u kreiranju turističkih aktivnosti. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 6, br. 2, str. 35-46
Štetić, Š., Cvijanović, D., Šimičević, D. (2014) Posebni oblici turizma Dunavskog regiona Srbije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, monografija
Tomić, P., Romelić, J., Kicošev, S., Plavša, J., Marković, S., Stojanović, V. (2000) Turizam i zaštita. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Trišić, I., Kostić, M. (2018) Značaj zaštićenih prirodnih područja za razvoj turističke destinacije. u: Hotelplan 2018, 7th International Congress, Belgrade, Book of Proceedings, 414-424
Trišić, I. (2018) Ciljevi održivog turističkog razvoja i upravljanja u Nacionalnom parku 'Fruška Gora'. Turističko poslovanje, br. 22, str. 5-17
Wolter, L. (2014) Nature-based tourism in Mallorca's natural areas, the benefits of tourism for natural areas. Wiesbaden: Springer Science and Business Media LLC
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/turpos0-22024
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0