Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 75  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 17, br. 1, str. 81-94
Latentna struktura motoričkih sposobnosti devojčica od deset i po godina
Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru
Sažetak
Na uzorku 60 devojčica četvrtog razreda osnovne škole iz Sombora i Kljajićeva izvršeno je istraživanje strukture motoričkih sposobnosti s ciljem da se utvrdi da li postoji diferencijacija s obzirom na strukturu motoričkih sposobnosti. Uzorak ispitanika činile su učenice osnovne škole 'Nikola Tesla' iz Kljajićeva (ruralna sredina) i osnovne škole 'Dositej Obradović' iz Sombora (urbana sredina) uzrasta deset i po godina. Faktorskom analizom istražena je struktura motoričkih sposobnosti devojčica od deset i po godina i dobijeno šest latentnih dimenzija. Stvarnu postojanost latentnih dimenzija motoričkih sposobnosti potvrđuju sklop i struktura motoričkih varijabli izvedenom rotacijom glavnih komponenti oblimin metodom. Definisanjem šest faktora dobijeni su faktori: frekvencija pokreta, snaga, ravnoteža, preciznost, efikasnost ruku i gipkost. Data struktura je u poslednje tri decenije analizirana u mnogim istraživanjima sa različitim sistemima varijabli i različitim metodološkim postupcima. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da postoji diferencijacija motoričkih sposobnosti s obzirom na strukturu kod devojčica četvrtog razreda osnovne škole, što potvrđuje postavljenu hipotezu ovog istraživanja.
Reference
Agrež, F., Šturm, J. (1978) Zanesljivost in faktorska struktura motoričnih testov študentov Visoke šole za telesno kulturo. Telesna kultura, (4), 24-26
Agrež, F. (1992) Uticaj usmerenih motoričkih programa na morfološke i motoričke dimenzije odraslih osoba. Kinesiologia Slovenica, Ljubljana, br. 1, 9-12
Bala, G. (1996) Razvoj motoričkog ponašanja dece. Novi Sad: Kinesis
Bala, G., Stojanović, M.V., Stojanović, M. (2007) Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Bala, G. (1980) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK
Berković, L. (1978) Metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Partizan
Berković, L. (1989) Teorijske osnove fizičke kulture - priručnik iz teorije fizičke kulture. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
de Vris, H.A. (1976) Fiziologija fizičkih napora u sportu i fizičkom vaspitanju. Beograd: Republički zavod fizičke kulture
Fulgosi, A. (1979) Faktorska analiza. Zagreb: Školska knjiga
Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A., Momirović, K. (1975) Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti.1. Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procjenu latentnih dimenzija. Kineziologija, 5 (5), 7-81
Kragujević, G. (2008) Fizičko vaspitanje za četvrti razred osnovne škole - priručnik za učitelje. Beograd: Zavod za udžbenike
Kragujević, G. (1991) Metodika nastave fizičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krsmanović, B. (1996) Čas fizičkog vežbanja. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Krsmanović, B., Berković, L. (1999) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Univerzitet
Krsmanović, B. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura antropometrijskih i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja
Metikoš, D., Prot, F., Horvat, V., Kuleš, B., Hofman, E. (1982) Bazične motoričke sposobnosti ispitanika natprosječnog motoričkog statusa. Kineziologija, Zagreb, vol. 14, br. 5, str. 21-62
Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž., Oreb, G. (1989) Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Metikoš, D., Grdelj, M., Momirović, K. (1979) Struktura motoričkih sposobnosti. Kineziologija, Zagreb, 9 (1-2), 25-50
Palant, D. (2009) SPSS - priručnik za preživljavanje: Postupni vodič kroz analizu podataka pomoću SPSS-a za Windows - verzija 15. Beograd: Mikro knjiga
Rodić, N. (1995) Uticaj fizičkih sposobnosti na vojničku osposobljenost. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Rodić, N. (1999) Metodika sportskih aktivnosti. Sombor: Učiteljski fakultet
Rodić, N. (2000) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Sombor: Učiteljski fakultet
Rodić, N.R. (2010) Uticaj 'sportske igraonice' na motoričke sposobnosti dece predškolskog doba. Pedagogija, vol. 65, br. 1, str. 148-158
Rodić, N.R. (2011) Teorija fizičkog vaspitanja. Sombor: Pedagoški fakultet
Rodić, N.R. (1997) Uticaj fizičkih sposobnosti na vojničku osposobljenost. Vojno delo, vol. 49, br. 1, str. 99-120
Rodić, N.R. (1997) Problemi utvrđivanja strukture motoričkih sposobnosti. Norma, vol. 3, br. 1-2, str. 155-170
Rodić, N.R. (1997) Latentna struktura motoričkih sposobnosti populacije na kraju starijeg školskog doba. Norma, Sombor, =vol. 3, br. 3, str. 205-221
Rot, N. (1980) Psihologija ličnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tabachnick, B.G., Fidell, T.S. (2007) Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson Education
Višnjić, D., Jovanović, A., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: D. Višnjić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka