Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 13  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 62, br. 5-6, str. 281-293
Odgovornost direktora za štetu koju prouzrokuje društvu
aUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za međunarodne ekonomske odnose
bTSG Tomic Sindjelic Groza Law Office, Belgrade
Projekat:
Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji (MPNTR - 179050)

Sažetak
Predmet rada predstavljaju osnovna pitanja koja se u srpskom pravu i poslovnoj praksi postavljaju u kontekstu odgovornosti direktora za štetu koju prouzrokuje društvu. U tom smislu, u radu su analizirana pravila Zakona o privrednim društvima kojima se utvrđuju posebne dužnosti direktora prema društvu - dužnost pažnje u izvršavanju poslova s jedne strane i skup dužnosti koje se smatraju dužnostima lojalnosti prema društvu s druge strane. U nastojanju pružanja celovite slike o pitanjima koja odgovornost direktora može pokrenuti, pomenuta pravila su analizirana kako sa aspekta konkretnih pravila Zakona o privrednim društvima tako i sa aspekta opštih pravila i osnovnih načela obligacionog prava, kao i drugih zakona relevantnih u ovoj oblasti.
Reference
*** (2012) Kodeks korporativnog upravljanja. Službeni glasnik RS, br. 99
*** (2011/2014) Law on banks. RS Official Gazette, Nos. 36/2011, 99/2011 and 83/2014
Barbić, J. (2005) Pravo društava - društva kapitala. Zagreb: Organizator
Fontaine, M., de Ly, F. (2003) Droit des contrats internationaux: Analyse et rédaction de clauses. Bruxelles: Bruylant
International Trade Centre (2010) Model contracts for small firms: Legal guidance for doing international business. Geneva: ITC
Perović, J. (2013) Međunarodno privredno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Perović, J. (2012) How to secure contract performance?: Distribution, franchise and financial leasing in Serbian law. Ekonomika preduzeća, vol. 60, br. 3-4, str. 149-166
Perović, S. (2010) Osnovna koncepcija zakona o obligacionim odnosima. u: Predgovoru zakona o obligacionim odnosima, Beograd: Službeni glasnik RS
Perović, S., ur. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Perović, S.K. (1999) Pravo na obzirnost i naknada štete. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 85, br. 1-2, str. 35-52
Perović, S.K. (1990) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Radišić, J.D. (2004) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Radović, V. (2008) Uticaj agencijskih problema na pravo akcionarskih društava i korporativno upravljanje. u: Korporativno upravljanje, zbornik radova, Beograd: Pravni fakultet, str. 235-265
Stanković, O. (2004) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Stanković, O. (1998) O naknadi štete uopšte. u: Naknada štete, Beograd: Nomos
Vasiljević, M. (2013) Kompanijsko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, M., i dr. (2007) Korporativno upravljanje - pravni aspekt. Beograd: Pravni fakulet
Vasiljević, M. (2012) Civil law and business judgment rule. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 3, str. 7-38
Vasiljević, M.S. (2007) Kompanijsko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za publikacije
Veličković, J. (2013) Naknada štete privrednom društvu prouzrokovana radom organa uprave. Beograd: Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučna kritika
DOI: 10.5937/ekopre1406281P
objavljen u SCIndeksu: 06.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka