Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 7 od 13  
Back povratak na rezultate
2017, br. 154, str. 300-314
Kulturne osnove arhitekture moderne u Jugoslaviji (1945-1990) - primer Trga partizana u Užicu (1961)
Univerzitet Istočnog Mediterana, Fakultet arhitekture, Kipar
Ključne reči: Trg partizana u Užicu; arhitektura Moderne; Stanko Mandić; arhitektura Jugoslavije; teorijske osnove arhitekture Jugoslavije
Sažetak
Trg partizana je otvoren 1961. godine prema projektu arhitekte Stanka Mandića. Projekat je slojevito oblikovan zbog čega je duboko integrisan u život grada. Stoga je potrebno analizirati osnove koje su postavljene pre nego što je povučena prva linija koja traga za formom. Ovaj rad analizira filozofske, etičke, estetske i sociološke osnove koje je autor definisao pre pristupanja procesu projektovanja. Rad analizira sledeće elemente koji su izdvojeni iz pisanih izvora arhitekte: navike stanovništva i rekonstrukcija grada, nedoslednost i nepoštovanje usvojenih urbanističkih rešenja, urbano iskustvo stanovništva i savremena rešenja, uklanjanje orijentalnih tragova i evropski snovi stanovništva, generatori promena u prostoru, arhitektura je slika društva, kulturno nasleđe se poštuje i čuva, uključenje vernakularne tradicije u jezik Moderne, lokalni materijali, lokalno prirodno nasleđe, novi tehnički pristup projektovanju, topografija terena kao kompoziciono sidrište, izbegavanje apsolutističke atmosfere trga, pristojna mera memorijalnog sloja, pažljivo kreiranje vizura i atmosfere.
Reference
Corbusier, L. (1977) Ka pravoj arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga
Deroko, A. (1964) Folklorna arhitektura u Jugoslaviji. Beograd
Deroko, A. (1968) Narodno neimarstvo. Spomenik - Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje istorijskih nauka, knjiga 1
Findrik, R. (1995) Narodno neimarstvo. Sirogojno
From, E. (1985) Marksovo shvatanje čoveka. Beograd: Grafos
Gilbert, K., Kun, H. (1969) Istorija estetike - društvo i umetnik. Beograd: Kultura
Gropius, W. (1961) Sinteza u arhitekturi. Zagreb: Tehnička knjiga, str. 163
Kasirer, E. (1985) Filozofija simboličkih oblika. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Kojić, B. (1941) Arhitektura srpskog sela - Šumadija i Pomoravlje. Beograd
Kojić, B. (1973) Seoska arhitektura i rurizam. Beograd
Kojić, B. (1970) Varošice u Srbiji XIX veka. Beograd: Izdavački Centar Studenata (ICS)
Korbizje, L., Pjer, F. (1956) Savremena kuća dostojna ljudi. Beograd: Građevinska knjiga
Krier, L. (2006) Classicus and Vernaculus. u: Toward a critique of sustainable architecture and landscape, Log No. 8, (Summer), pp. 25-30
Kroče, B. (1934) Estetika. Beograd: Kosmos
Kuzović, D. (2014) Generalni plan Užica iz 1891. Glasnik Društva konzervatora Srbije, Beograd, br. 38, str. 126-128
Kuzović, D. (2015) Urbanistički razvoj Titovog Užica u periodu od 1945. do 1956. godine - od interventne ka planskoj obnovi. Izgradnja, vol. 69, br. 7-8, str. 316-323
Kuzović, D. (2012) Transformacija urbanog razvoja na primeru prvog urbanističkog plana Užica iz 1863. godine - osnovne karakteristike. Arhitektura i urbanizam, br. 36, str. 68-73
Kuzović, D. (2013) Urbanistički plan Užica iz 1891. godine - saobraćajna mreža i blokovi. Izgradnja, vol. 67, br. 9-10, str. 393-398
le Corbusier (2002) Modulor - harmonične mjere prema ljudskom obimu univerzalno primjenljive u arhitekturi i mašinstvu. Nikšić: Jasen
le Corbusier (2008) Putovanje na Istok. Loznica: Karpos
Lukić, S. (1981) Ogledi iz estetike. Beograd: Srpska književna zadruga
Lurcat, A. (1947) Formes comosition et lois dharmonie. Paris
Mamford, L. (2009) Tehnika i civilizacija. Novi Sad: Mediterran publishing
Mamford, L. (2010) Kultura gradova. Novi Sad: Mediterran Publishing
Mandić, S. (1960) Funkcija i kompozicija arhitekture prostora. Beograd: Arhitektonski fakultet
Marangoni, M. (1933) Saper vedere. Milano-Roma: Treves-Treccani-Tumminelli
Mihajlovskij, I.B. (2012) Teorija klassičeskih arhitekturnyh form. Moskva: Librokom
Mikelis, P.A. (1973) Estetika arhitekture armiranog betona. Beograd: Građevinska knjiga, str. 189
Oliver, P. (1987) Dwellings. Austin: UoT Press
Ousterhout, R. (1995) Ethnic Identity and Cultural Appropriation in Early Ottoman Architecture. Muqarnas, 12: 48
Ozdural, A. (1998) Sinan's arsin: A Survey of Ottoman Architectural Metrology. Muqarnas, 15: 101
Passanti, F. (1997) The Vernacular, Modernism, and Le Corbusier. Journal of the Society of Architectural Historians, 56(4): 438-451
Samerson, Dž. (2004) Klasični jezik arhitekture. Beograd: Građevinska knjiga
Santayana, G. (1922) The life of reason. New York: Charles Scribner Sons
Santayana, G. (1896) The sense of beauty. New York, NY, US: American Psychological Association (APA)
Ten, I. (1955) Filozofija umetnosti. Beograd: Srpska književna zadruga
Venturi, L. (1963) Istorija umetničke kritike. Beograd: Kultura, str. 212-213
Williams, M.A., Young, M. J. (1995) Grammar, Codes, and Performance: Linguistic and Sociolinguistic Models in the Study of Vernacular Architecture. Perspectives in Vernacular Architecture, 5: 40
Zite, K. (2011) Umetničko oblikovanje gradova. Beograd: Građevinska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1754300K
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.